Telo upravljača

Tela upravljanja Asocijacije NKSS su Skupština i Upravni odbor.

Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja.

Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su: Luka Knežević- Strika (predsednik), Ksenija Đurović (zamenik predsednika), Slađana Petrović Varagić, Virdžinija Đeković, Branka Ćurčić,  Slobodan Stošić  i Aleksandar Popović.