Telo upravljača

Tela upravljanja Asocijacije NKSS su Skupština i Upravni odbor.

Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja.

Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su: Radomir Lazović (predsednik UO), Luka Knežević Strika, Virdžinija Đeković, Slobodan Stošić, Vladislav Nešić, Aleksandar Gubaš i Branka Ćurčić.