Panel diskusija „Magacin – uvek otvorena vrata”

magacin1

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije vas poziva na panel diskusiju „Magacin – uvek otvorena vrata” u petak, 29. jula u 19 časova u Magacinu u Kraljevića Marka br. 4. Panel se organizuje sa željom da javnosti predstavimo veoma uspešne rezultate uvođenja koncepta Otvorenog kalendara, obim produkcije i značaj prostora Magacina za kulturni život grada. Diskusija će biti prilika i da aktuelizujemo temu statusa prostora Magacin i da definišemo pravce budućeg delovanja Asocijacije Nezavisna kulturna scena u okviru ovog prostora, ali i šireg broja korisnika ovog jedinstvenog prostora u gradu.

Devet godina od formiranja ovog kulturnog centra, a oko godinu i po dana nakon pokretanja novog modela funkcionisanja zasnovanog na principima otvorenog kalendara, Magacin postiže veoma uspešne rezultate kako u broju programa i dešavanja, tako i u njihovom kvalitetu, raznovrsnosti i dostupnosti. U prvih sedam meseci ove godine održana su 594 dešavanja, čak 45 organizacija i pojedinaca koristilo je ovaj prostor, a dnevno je prosečno održavano tri događaja. Tu ne računamo organizacije koje redovno koriste kancelarije. Poređenja radi, formalni korisnik ovog prostora, Dom omladine u periodu od 7 meseci sprovede oko 900 programa uz veliki broj zaposlenih, naplatu karata i značajna budžetska sredstva.

Ove fascinantne brojke govore ne samo o tome koliko je jedan ovakav prostor potreban, već i o uspešnosti njegovog dosadašnjeg vođenja i funkcionisanju modela koji podrazumeva principe *dostupnosti velikom broju organizacija, *zajedničkog rada i deljenja, *otvorenosti i tolerancije, a bazira se na mehanizmu otvorenog kalendara koji sve organizacije mogu da koriste.
Nakon uvođenja minimuma za iznos koja pojedine organizacije mogu dobiti na godišnjem konkursu Ministarstva kulture koji je male i nove organizacije ostavio bez jedinog izvora sredstava, Magacin kao resurs centar dobija dodatno na značaju.

Ipak, očigledno je da to sve nije bilo dovoljno da se Magacin, jedan od retkih pozitivnih primera na sceni, sačuva i da se napokon reši pravni status organizacija koje ga koriste. Čak suprotno, Magacin je na stalnom udaru interesa pojedinaca koji bi u njemu radije videli neku komercijalnu delatnost, pa smo tako imali pokušaj izbacivanja organizacija koje u njemu rade 2014, kao i najnovije namere da se prostor oslobodi od umetnika i lukrativnije upotrebi.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije u protekle dve godine pokušala je da zajedno sa formalnim korisnikom prostora Domom Omladine i Sekretarijatom za kulturu grada Beograda pronađe rešenja kako bi ovaj prostor zadržao svoju dosadašnju namenu, nastavio da ostvaruje uspešne rezultate i nastavio da bude otvoren i dostupan organizacijama koje se bave savremenim umetničkim stvaralaštvom uz maksimalno iskorišćenje i deljenje prostora. Nažalost, naši predlozi nisu naišli na razumevanje.

Na panelu će govoriti: Marijana Cvetković (Stanica Servis za savremeni ples), Zoran Bukvić (Ulice za bicikliste), Milan Mijatović (Poezin) i Goran Denić (ZMUC). Moderator: Milica Pekić (KIOSK)
Pozivamo vas da nam se pridružite na ovoj letnjoj prezentaciji trenutnog stanja Magacina, a pozivamo vas da i zajedno stvaramo njegovu budućnost.

Vidimo se u petak u 19 časova.