Izveštaj sa glasanja o prijemu novih članica po konkursu

IZVEŠTAJ SA GLASANJA O PRIJEMU NOVIH ČLANICA PO KONKURSU
Komisija u sastavu: Dobrica Veselinović, Dubravka Vujinović, Aleksandar Gubaš i Dubravka Vranjanac
Prisutnih članica: 41

Na glasanju održanom 22. juna 2013. godine po pitanju prijema novih članica u Asocijaciju Nezavisne kulturne scene Srbije, prisutno je bilo 40 predstavnika organizacija članica i 1 pojedinac. Glasanje se vršilo povodom konkursa za prijem novih 17 organizacija i 3 pojedinca od kojih je 13 organizacija i 2 pojedinca primljeno u aNKSS, dok 4 organizacija i 1 pojedinac nije ostvarilo dovoljan broj glasova u skladu sa Statutom Asocijacije, u slučaju ove Skupštine – 22 glasa ,,za”.
Rezultati glasanja povodom konkursa za prijem novih članica su u Aneksu 1.

Organizacije koje su primljene u aNKSS su:

1. CEKOM, Zrenjanin
2. Scena carina, Novi Beograd
3. Zid, Kragujevac
4. Undergrad, Užice
5. Kurs, Zemun
6. Lift, Čačak
7. Reload, Vranje
8. Hajde da…, Beograd
9. CENU, Beograd
10. Studio 5, Sombor
11. Artikal, Beograd
12. Karkatag, Beograd
13. Prostor, Beograd

Pojedinci koji su primljeni u aNKSS su:

1. Nataša Vujkov, Novi Sad
2. Bojana Petković, Beograd