Regionalna konferencija Asocijacije NKSS

asocijacija-3

S A O P Š T E NJ E

Regionalna konferencija Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije
MESTO I ULOGA CIVILNOG SEKTORA U SAVREMENOJ KULTURI SRBIJE I REGIONA
Beograd, 19. novembar, 10-15h, Kulturni centar Rex, Jevrejska 16

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) organizuje 19. novembra 2013. u Beogradu regionalnu konferenciju “Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi Srbije i regiona”, koja će preispitati položaj civilnih inicijativa u kulturi u zemljama u regionu i istaći njihov doprinos razvoju celokupnog društva, uključujući procese demokratizacije i evropskih integracija, koji su u različitim fazama na prostoru bivše Jugoslavije.

S obzirom da postoji ozbiljna opasnost da političke, administrativne i druge razlike dodatno uvećaju asimetriju u razvoju zemalja u regionu, iskustvo i otvorenost za saradnju, opredeljenje ka savremenim modelima delovanja i izražavanja, proaktivnost i brojni drugi kapaciteti aktera nezavisne kulturne scene, kvalifikuju upravo civilne organizacije da preuzmu aktivniju ulogu u procesima demokratizacije, evropskih integracija, regionalnog razvoja i pomirenja.

Konferencija će okupiti predstavnike civilnog društva u kulturi, domaćih i stranih institucija, donatore i stručnjake u oblasti kulturne politike iz Srbije i regiona, a kroz uvodna izlaganja i panel diskusije ispitaće ulogu civilnog sektora u kulturi u osnaživanju društva za uspešan i balansiran razvoj procesa demokratizacije i evropskih integracija u regionu. Posebno će biti istaknut značaj regionalne saradnje koja upravo u civilnom sektoru u kulturi može da bude primer i za druge oblasti društva.

Među gostima Konferencije su predstavnici Regionalne platforme za kulturu Kooperativa, koja okuplja civilne inicijative u kulturi iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. Kooperativa će održati sastanak svog UO u Beogradu u znak solidarnosti s kolegama u Srbiji koji se suočavaju sa brojnim problemima i nastavkom ignorisanja ogromnog doprinosa koji daju razvoju ukupnog kulturnog života, ali i društva u celini. Poslednji primer je i nedavna odluka Ministarstva kulture i informisanja Srbije da raskine Protokol o saradnji sa Asocijacijom NKSS iz 2011. godine, koji je potpisan kao prvi korak ka kontinuiranom dijalogu o ključnim pitanjima uslova rada i statusa nevladinog sektora u oblasti savremenog stvaralaštva, ali i širih pitanja kulturne politike. Uprkos raskidu Protokola o saradnji, Asocijacija NKSS je ponovila poziv Ministarstvu kulture za dijalog, pa u tom smislu i predstojeću Konferenciju vidi kao priliku za njegovo otpočinjanje.

Uvodničari Konferencije biće direktorka Kancelarije saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Ivana Ćirković, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i šef UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu dr Milena Dragićević Šešić, projektni direktor Multimedijalnog instituta u Zagrebu, kulturni radnik i aktivista Teodor Celakoski i predsednik Izvršnog odbora Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope Predrag Cvetičanin. U ime organizatora, uvodno izlaganje održaće predsednica Asocijacije NKSS Milica Pekić, istoričarka umetnosti i jedan od osnivača Kiosk platforme za savremenu umetnost u Beogradu, koja je i predsednica UO Regionalne platforme za kulturu Koopetativa.

Konferenciji prethodi interni sastanak članica Asocijacije NKSS i Regionalne platforme Kooperativa, koji će biti održan 18. novembra u Kulturnom centru Rex.

Konferencija je organizovana uz podršku Fonda za otvoreno društvo u Srbiji.

 

**Molimo novinare zainteresovane za praćenje Konferencije da potvrde prisustvo do petka, 15. novembra, na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

Takođe, novinari zainteresovani za intervjue/izjave nekog od učesnika mogu se javiti na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

Kontakt: Nataša Vranić, tehnički sekretar NKSS
3283-672; 063 1966 652
koordinator@nezavisnakultura.net