S A O P Š T E NJ E

Skupština Asocijacije NKSS u Požegi, 22-24. jun 2012.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) održaće redovnu Skupštinu od 22. do 24. juna u Požegi, na kojoj će primiti nove članove, razmotriti aktivnosti u protekloj godini i utvrditi strateški okvir za dalje jačanje kapaciteta, uticanje na kulturnu politiku i unapredjenje saradnje sa institucijama na svim nivoima, kao i za nastavak regionalnog umrežavanja.

 

O značaju dosadašnjih aktivnosti NKSS – najveće organizacije koja okuplja aktere sa nezavisne scene širom Srbije, govori činjenica da je na javni poziv za prijem novih članova stiglo više od 30 prijava udruženja građana, neformalnih grupa, inicijativa i pojedinaca, kako iz Beograda, tako i iz Novog Sada, Užica, Leskovca, Niša, Vranja, Mladenovca, Kragujevca, Valjeva i Smedereva.

 

Prijemom novih članova, Asocijacija NKSS će još jednom potvrditi status nezaobilaznog faktora u kreiranju kulturne politike u zemlji i razvoju saradnje u regionu.

 

Na Skupštini u Požegi će stoga biti reči o strategijama u odnosu na resorno ministarstvo i lokalne samouprave, kao i na donatore, ostatak civilnog sektora i druge mreže u regionu. Posebno će biti reči i o aktivnoj ulozi NKSS u formiranju i sprovođenju kulturne politike na svim nivoima, mogućnostima unapređenja komunikacije i stvaranja partnerstva sa javnim sektorom, kao i o rešavanju problema nedostatka prostora za rad nezavisne scene i uspostavljanju transparentnog mehanizma za podršku programima i projektima nezavisne kulture.

 

U cilju jačanja kapaciteta članova NKSS i organizacionog razvoja Asocijacije, biće održano više radionica radi razmene iskustava i znanja, aktivacije članstva i veće vidljivosti u javnosti.

 

Osnovana u junu 2011. godine, Asocijacija NKSS trenutno broji više od 50 članova iz petnaestak gradova i opština u Srbiji, a u periodu od poslednje Skupštine, održane početkom jula 2011. godine u Zaječaru, realizovala je više projekata za unapređenje razmene programa i jačanje saradnje u zemlji i regionu, na osnovu internih konkursa podržanih od Fonda za otvoreno društvo i Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu.

 

U jeku protekle predizborne kampanje održana je širom Srbije i serija javnih debata “A kultura?”, kojom je najavljen nastavak borbe za promenu poražavajućeg položaja savremene kulture i umetnosti u društvu. Od novoizabranih vlasti na svim nivoima NKSS će, stoga, nastaviti da traži odgovore kako na strateška pitanja kulturne politike, tako i na pitanja koja su od posebne važnosti za nezavisnu kulturnu scenu.

 

Asocijacija NKSS pokreće i dve nove kampanje – za javne prostore i za borbu protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja, kojima će omogućiti sinergično delovanje pojedinačnih članica da ukažu na te probleme i doprinesu njihovom rešavanju. NKSS ujedno poziva i širu društvenu zajednicu da joj se priključi u toj misiji.

 

Više o aktivnostima NKSS moguće je naći na sajtu Asocijacije www.nezavisnakultura.net

 

Beograd, 20.6.2012.