Zahtevi Asocijacije NKSS prema Ministarstvu Kulture i Informisanja

asocijacija-3

ZAHTEVI ASOCIJACIJE NKSS

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) zatražila je od Ministarstva kulture i informisanja Srbije da razvija transparentno i javno delovanje u dijalogu sa aktivnim subjektima u kulturi Republike Srbije. Asocijacija NKSS traži od Ministarstva kulture i informisanja i da uključi njene predstavnike u tela koja kreiraju kulturnu politiku u zemlji, a posebno ona koja donose odluke u vezi sa uslovima rada civilnog sektora u kulturi.
Na konferenciji “Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi u Srbiji i regionu”, održanoj 19. novembra u Kulturnom centru Rex u Beogradu, zatraženo je i učešće predstavnika Asocijacije NKSS u konsultacijama prilikom formulisanja dugoočekivane Strategije razvoja kulture u Srbiji, kao i u definisanju predloga izmena i dopuna Zakona o kulturi.
Od Ministarstva kulture je zatraženo i ustanovljenje posebnog fonda iz kojeg bi se, na osnovu jasne procedure, obezbeđivala podrška odobrenim međunarodnim i EU projektima (matching grants).
Asocijacija NKSS zatražila je i podršku projektima regionalne saradnje u oblasti kulture na području jugoistočne Evrope.
Zatraženo je i raspisivanje posebnog konkursa za institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva, u skladu sa članom 77 Zakona o kulturi, a na osnovu jasnih kriterijuma i transparentne procedure.
Asocijacija NKSS najavila je intenziviranje aktivnosti u pogledu rešavanja i drugih nagomilanih problema sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva u oblasti kulture.
Asocijacija NKSS izrazila je spremnost i za jačanje intersektorske saradnje unutar civilnog sektora, koje je ocenjeno u diskusiji kao jedan od ključnih faktora za efikasnije delovanje na donosioce odluka, ali i za unapređenje svesti javnosti o ulozi i značaju civilnog društva u oblasti kulture.
Konferenciji Asocijacije NKSS prisustvovali su, osim članica te najveće mreže nezavisne kulture u Srbiji, i predstavnici drugih delova civilnog sektora, institucija vlasti na nivou Srbije i Grada Beograda, kao i ustanova kulture i fondacija.
Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Ivana Ćirković najavila je za decembar veliki sektorski sastanak na kojem bi Ministarstvo kulture i informisanja predstavilo planove i rešenja za probleme. To će biti prilika i za dijalog predstavnika Asocijacije NKSS s Ministarstvom kulture i informisanja Srbije.
Gosti konferencije bili su i predstavnici nezavisnih kulturnih scena iz Slovenije, Hrvatske i Makedonije – članovi Upravnog odbora Regionalne platforme za kulturu Kooperativa, koji su preneli iskustva iz svojih sredina.

Slike sa Konferencije ” Mesto i uloga civilnog sektora u savremenoj kulturi Srbije i regiona”:

 

img_6567

img_6575

img_6576

img_6589

img_6595