Karavan Sređivanje dvorišta

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) započela je prvu turneju svoje dijaloške platforme “Sređivanje dvorišta”, u saradnji sa Umetnobilom Ivana Zupanca, a tokom vikenda gostuje na centralnim trgovima u Šapcu i Valjevu, pružajući priliku predstavnicima organizacijama, umetnicima, kulturnim radnicima i zainteresovanim građanima za razgovor o problemima koji muče nezavisnu kulturu, programima koji se realizuju i odnosima sa lokalnim vlastima i zajednicom.

Karavan Sređivanja dvorišta zaustavlja se najpre 8. aprila u 17 sati u Šapcu, na Trgu šabačkih žrtava, a 9. aprila u isto vreme biće na Desankinom trgu u Valjevu, dok će za vikend 22. i 23. aprila posetiti Požegu i Užice.

Razgovori na ulici, u okviru kojih će biti otvorene nove teme u gradovima  u kojima deluju organizacije, inicijative i kolektivi nezavisne scene, organizovani su u saradnji sa lokalnim akterima nezavisne kulture, što će biti prilika i za njihovo, i za predstavljanje Asocijacije NKSS, joja broji više od 70 organizacija i inicijativa iz gradova širom Srbije.

Sređivanje dvorišta” je dijaloška platforma NKSS o pitanjima koja su važna za delovanje organizacija i inicijativa civilnog društva u kulturi, a usmerena su na preispitivanje i artikulaciju njihove zajedničke pozicije u odnosu na javne politike, kao i aktivnije delovanje šireg opsega.

Već na prvoj stanici Karavana Sređivanja dvorišta, organizovanog u saradnji sa Kombinartom u Sapcu, biće reči i o mogućnostima razvoja lokalne scene, odnosu inicijativa sa zajednicom i saradnjama sa lokalnom samoupravom.

Sređivanje dvorišta, kako je uoči turneje podsetila Virdžinija Đeković, gostujući u emisiji Sceniranje Asocijacije NKSS na Radio aparatu, pokušaj je i da se ustanovi “šta je ono što žulja nezavisnu scenu”, uključujući i sopstvene neuspehe u pronalaženju sredstava za projekte i probleme u njihovom realizovanju. Kroz različite teme, koje su od 2015. godine razmatrane u javnim i zatvorenim razgovorima, Sređivanje dvorišta pokusasava da ustanovi i šta se može unaprediti u funkcionisanju organizacija nezavisne scene, ali i na širem planu. U diskusijama ne učestvuju samo članice NKSS, već i predstavnici šire scene, a obrađuju se i teorijski i svakodnevni, problemi iz prakse.

Sređivanje dvorišta krenulo je na turneju u saradnji sa Umetnobilom, jedinstvenim projektom “umetnosti na točkovima” koji je inicirao Ivan Zupanc – vozilom koje je i medijum za promenu društvene percepcije u sadašnjim stvarnim okolnostima.

Umetnobil je okrenut ljudima koje sreće “na ulici”, zaustavljajući se na različitim lokacijama i pružajući alternativan način izveštavanja o tome šta se sve događa na umetničkoj sceni. Kako je rekao Zupanc u Sceniranju, u kojem je takođe bio gost 7. aprila, predstavlja ne samo nov način komunikacije umetnika i javnosti, već pokreće i nove teme, pitanja koja su najčešće marginalizovana u javnosti. Računajući na efekat iznenađenja, Umetnobil uglavnom ne poziva ljude na događaje, jer nema unapred pripremljen plan gde će se zaustaviti.

Zasnovan na ideji o potrebi izmeštanja događaja iz galerija, sterilnih prostora i statičnih oblika komunikacije, Umetnobil kreira nove situacije koje će omogućiti stvaraocima da misle mobilno, prostorno i društveno aktivno, a (ne)publici, odnosno građanstvu – da oživi i izađe iz svojevrsne kulturne eutanazije.

Infrastuktura vozila omogućava pritom umetnicima da prevaziđu probleme koji se tiču prevoza, smeštaja, prenosa tehnike i materijala neophodnih za reprezentaciju i lakše izvođenje programa.

I formati događaja koje organizuje Umetnobil su nesvakidašnji, pa izložba ne podrazumeva, na primer, razgledanje crteža na “zidu” vozila, već nudi posetiocu mogućnost da ih prelista “iz ruke” i razgovara sa autorom o njegovom radu.

Kao “kulturni centar na točkovima” i putujuće “glasilo za kulturu”, Umetnobil je otvoren i za nove ideje, u želji da inspiriše i druge na inovativnost.

Projekat Karavan Sređivanje dvorišta realizuje se u okviru programa Trag fondacije “Demokratija, to sam ja”.