Saopštenje povodom ukidanja ustanove kulture Kulturni centar Požega

Аsocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije najoštrije osuđuje i poziva celokupnu javnost da osudi odluku Skupštine opštine Požega o ukidanju ustanove kulture Kulturni centar Požega, kao vrhunac političke bahatosti i vandalizma lokalnih političkih moćnika prema ustanovama kulture.

Podsećajući na višemesečne pritiske na Kulturni centar Požega i njegovu upravu u periodu od novembra 2015. do februara 2016. godine, na urušavanje institucije i sprečavanje stručnjaka i profesionalaca u obavljanju svoje delatnosti, Asocijacija NKSS vidi čin ukidanja Kulturnog centra Požega kao najnoviji primer stavljanja partikularnih stranačkih interesa ispred interesa javnosti i mišljenja struke.

ANKSS podseća javnost na neetičko i neprofesionalno postupanje predsednika Opštine Požega – Milana Božića i Upravnog odbora ustanove prilikom nasilne i protivzakonite smene bivše direktorke Kulturnog centra Požega – Slađane Petrović Varagić. Takođe podsećamo i da je Apelacioni sud u Kragujevcu potvdio prvostepenu presudu Višeg suda u Užicu da je razrešenje Slađane Petrović Varagić sprovedeno nezakonito, i da do danas Kultuni centar Požega i Opština Požega nisu postupli u skladu sa presudom.

Ukidanje ustanove kulture koja je osnovana 1962. godine, Skupština opštine Požega kao predlagač ove odluke obrazlaže potrebom da reši status drugog pravnog lica, odnosno privrednog društva ,,Sportski objekti” d.o.o, koje kao javno preduzeće više ne može biti finansirano iz budžeta Opštine Požega. Navodi se da je prema mišljenju Ministarstva finansija neophodna preregistracija privrednog društva ,,Sportski objekti”, ali je osnivač (SO Požega) odlučio da pored toga izvrši i objedinjavanje dveju ustanova u jednu radi racionalizacije, pa će na istoj skupštinskoj sednici biti doneta odluka o osnivanju ,,Sportsko-kulturnog centra Požega”.

Danom registracije Odluke o ukidanju Kulturnog centra Požega i otpočinjanja likvidacije ustanove kulture zaposlenima u ovoj ustanovi prestaje radni odnos, dok privremeni organi uprave novosonovane ustanove ,,Sportsko-kulturni centar Požega” imaju rok od 60 dana od imenovanja da donesu Statut nove ustanove, predlog programa rada ustanove, kao i da na predlog novoimenovanog vršioca dužnosti direktora utvrde predlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. Asocijacija NKSS izražava zabrinutost da je namera lokalnih organa vlasti u Požegi, zapravo, ,,čišćenje” ustanove od nepartijskih kadrova i da će novousvojeni akti o sistematizaciji radnih mesta u novoosnovanoj ustanovi biti u službi partijskih kadrovskih rešenja, a ne u službi struke i profesije. Zabrinuti smo da će ovakva praksa ,,spajanja” ustanova postati praksa i u drugim gradovima, te pozivamo stručnu javnost i zaposlene u institucijama kulture da reaguju.

Kako se resorno Ministarstvo u prvoj polovini ove godine prilikom nezakonito raspisanog konkursa za mesto direktora Kulturnog centra Požega, izjasnilo kao nenadležno da reaguje, Asocijacija NKSS poziva ovoga puta Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije da hitno reaguje i preispita sopstvenu odgovornost za ignorisanje nasilja nad kulturom i pravima zaposlenih, koje se sprovodi u Požegi.

 

U Beogradu,

01.11.2017.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije