Konferencija povodom objavljivanja analize rezultata godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu

Pozivamo Vas na konferenciju za medije povodom predstavljanja stručne analize rezultata Konkursa Sekretarijata za kulturu Grada Beograda za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi. Analizu je sproveo tim Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, predvođen dr Predragom Cvetičaninom, sociologom kulture iz Centra za emipirijske studije Jugoistočne Evrope iz Niša.

Konferencija će biti održana u Medija centru, Terazije 3, u četvrtak 5. aprila u 11 časova. Učesnici konferencije će biti predstavnici Asocijacije NKSS Ksenija Đurović, Milica Pekić i Luka Knežević
Strika, kao i Gojko Božović ispred Srpskog PEN centra.

Rezultati gradskog Konkursa za kulturu za 2018. godinu ukazuju na zloupotrebe koje, nakon prošlogodišnjih malverzacija, ne samo da nisu otklonjene, već su produbljene i razrađene. I ove godine, suočena sa nestransparentnim načinom konkursne procedure i rezultatima koji ugrožavaju rad aktera u kulturi, Asocijacija NKSS će prezentovati analizu gradskog konkursa, rađenu na osnovu dostupnih informacija i podataka. Rezultati analize ukazuju na ponovnu zloupotrebu konkursa kako bi se podobnim pojedincima i organizacijama obezbedila materijalna korist, a na uštrb javnog interesa u kulturi. Iz rezultata izdvajamo podatak da je od više od 80 projekata koje je prijavilo oko 40 članica NKSS iz Beograda, podržano svega 9, a dodeljeno im je ukupno 940.000 dinara, što je manje od 1% budžeta ovogodišnjeg konkursa. To je čak 5 puta manje nego 2016. godine i skoro dva puta manje nego 2017. Taj trend ukazuje da se, inače veoma aktivnim i produktivnim organizacijama, koje čine veliki deo savremene kulturne produkcije Beograda, šalje poruka da su nepoželjne. Ovo vidimo i kao jedan vid cenzure i onemogućavanja prava na rad.

Konferenciju za medije iskoristićemo i da pozovemo sve aktere kulturne scene Srbije, institucije, organizacije, umetnike i zainteresovanu javnost da podrže naše zahteve za ostavku gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić i za poništenje konkursa za 2018. godinu zbog očiglednih malverzacija i zloupotreba pri njegovom sprovođenju, kojima se omogućava politički podobnim i javnosti potpuno nepoznatim organizacijama da dobiju sredstava namenjena kulturnoj produkciji od javnog interesa.