Podrška kampanji „Vreme je za kulturu” slovenačke nezavisne scene

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije podržava kampanju „Vreme je za kulturu” slovenačke nezavisne scene okupljene u mrežu „Asociacija” kojom se Vlada Republike Slovenije upozorava na teško stanje u kulturi i kojom se zahtevaju bolji uslova rada.

Asocijacija koja okuplja aktere civilnog sektora i samostalne umetnike traži da se zaustavi marginalizovanje kulture i postepeno uništavanje sektora koji je od vitalnog značaja za društvo. Kako navode, važnost Ministarstva kulture treba da ima svoje simboličko mesto, ali i izvršnu moć kako bi se stanje u kulturi poboljšalo.

U cilju održivog razvoja oblasti kulture traženo je i povećanje budžeta za kulturu, uz podsećanje da je 2009. godine iznos za kulturu bio 2% BDP-a, te da u 2019. godini treba da iznosi isto toliko i da se svake godine povećava za 5% (odnosno 0.1% BDP-a) kako bi se kontinuirano ulagalo u razvoj i programe.

Takođe se traži da ministar/ka kulture bude biran/a iz struke kako bi se odluke o kulturnoj politici donosile ZA, a ne PROTIV kulture, te da buduća Vlada bude posvećena ispunjavanju iznetih zahteva.

Zatražen je i nov model kulturne politike, odnosno nov Nacionalni program za kulturu u prve dve godine vlade, te novo zakonodavstvo koje bi regulisalo sva goruća pitanja u oblasti kulture. Nov strateški dokument, kako očekuju predstavnici kulturne scene, morao bi da bude napisan uz saglasnost i u dijalogu sa stručnom javnošću.

Asocijacija NKSS razume probleme slovenačke scene i nalazi se u strukturno sličnom, a praktično još težem položaju i podržava borbu da kulturi pripadne mesto koje zaslužuje i da se glas struke čuje i uvažava.

“Asociacija” poziva institucije kulture, udruženja i javnost da potpišu peticiju i podrže zahteve za dostojanstvene uslove rada i razvoja kulture slanjem pisma podrške na info@asociacija.si.

 

U Beogradu, 21. maja 2018.

Asocijacija NKSS