SAOPŠTENJE ASOCIJACIJE NEZAVISNA KULTURNA SCENA SRBIJE STRUČNOJ JAVNOSTI

Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije uputila je dopise Ministarstvu kulture i informisanja, Sekretarijatu za kulturu grada Beograda kao i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama usled kritične situacije nastale uvođenjem vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19 virusa. Zahtevamo hitnu reakciju svih nadležnih u republičkom i pokrajinskom sektoru kao i u sektoru lokalnih samouprava, i donošenje konkretnih mera podrške umetnicima, kulturnim radnicima i sektoru samozaposlenih u kulturi.

Odluku o ukidanju konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi Sekretarijata za kulturu grada Beograda, smatramo neprihvatljivom i u datim okolnostima krajnje neadekvatnom! Nebrojene mogućnosti modifikacije programa i prilagođavanja kriznoj situaciji trebale su da budu prioritet sektora nadležnog za kulturu u gradskoj upravi. Mera ukidanja konkursa oličenje je suštinske nebrige za kulturni sektor. Reperkusije ove odluke direktno ugrožavaju živote i otvoreni su pokazatelj destruktivne politike Sekretarijata za kulturu, koja ugrožava ne samo organizacije nezavisne kulturne scene već i pojedince, samostalne umetnike i sve druge aktere u kulturi.

Pandemija koronavirusa ostavila je na hiljade umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica u Srbiji bez posla, čime su se preko noći našli u neodrživoj egzistencijalnoj poziciji. Već prethodno težak položaj umetnika i kulturnih radnika sada je doveden do granice egzistencijalnog opstanka.

Zahtevamo konkretne mere i brzu reakciju nadležnih institucija na svim nivoima upravljanja (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) koje će umanjiti posledice neminovnog ekonomskog kraha koji ugrožava egzistenciju na hiljade porodica. Među njima su samohrane majke, radnici sa invaliditetom, radnici sa umanjenim ekonomskim mogućnostima. Ćutanje nadležnih i nepostojanje mera pomoći i zaštite prava na rad predstavlja se kao politika nebrige i nemara. Budući da su svi javni programi otkazani ili odloženi, donošenje mera podrške neophodno je za sve umetnice, umetnike, radnice i radnike u kulturi, naročito one bez stalnih radnih ugovora, angažovanih honorarno i po projektu, kao i svih koji su se usled otkazivanja programa našli u izrazito teškoj ekonomskoj situaciji.

Kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje njihove životne egzistencije zahtevamo:

 

  • da se po hitnom postupku povuče odluka Sekretarijata za kulturu grada Beograda o ukidanju godišnjeg konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi;
  • da se uspostavi hitan fond za socijalno najugroženije kategorije delatnika u kulturi, a koji podrazumeva bespovratnu finansijsku pomoć, za celokupno vreme opasnosti od pandemije COVID-19 virusa, nevezano od njihovog zvaničnog statusa;
  • da se odobre novi modeli izvedbe programa koji uključuju digitalnu diseminaciju i komunikaciju sa publikom kako bi se sproveli postojeći odobreni programi;
  • da se pod hitno isplate svi do sada odobreni projekti, na svim nivoima konkursa za javno finansiranje kulture i da se isplate sva sredstva namenjena za programe koji su otkazani jer je rad na njihovom sprovođenju već obavljen, a prezentaciju rezultata je moguće realizovati u digitalnom formatu ili naknadno, kada se za to uspostave neophodni uslovi;
  • da se uputi preporuka institucijama kojima je osnivač Republika da, pored plata, isplate i sve dogovorene honorare svim spoljnim saradnicima, bez obzira kada će se programi naknadno izvesti;
  • da se rezultati raspisanih konkursa Ministarstva kulture i lokalnih samouprava objave u najkraćem roku i da se omogući hitno potpisivanje ugovora i isplata sredstava za realizaciju odobrenih projekata za tekuću godinu;
  • da republički fondovi i fondovi lokalnih samouprava preuzmu na sebe troškove doprinosa za sve samozaposlene umetnice i umetnike, radnice i radnike u kulturi za vreme opasnosti od pandemije COVID-19 virusa.

 

Posledice ignorisanja prekarnog rada delatnika u kulturi, pogotovo sada u situacijama globalne krize, direktno ugrožavaju živote! Zahtevamo sistemske mere podrške za sektor čije je finansiranje u potpunosti marginalizovano, a čiji je doprinos razvoju kulture ogroman, čak i u ovom kriznom momentu.

Pozivamo stručnu javnost i sva strukovna udruženja i asocijacije, javne ustanove kulture i njihove zaposlene da se priključe zahtevima Nezavisne kulturne scene Srbije kako bi pokazali jedinstveni stav u borbi za prava na život umetnika i kulturnih delatnika, kao i svih aktera koji svojim radom doprinose kulturnom i društvenom razvoju.

Ovim putem pozivamo na solidarnost sa najugroženijima, sa svima onima koje je ova situacija najviše pogodila,  radnicima i radnicama bez osnovnih radnih i socijalnih prava, nezaposlenima, izbeglicama i svima onima koji su zbog ove krize ostali ili će tek ostati bez posla i načina da dostojanstveno žive.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije                                        Beograd, 23.03.2020.