(Ponovo) kasne rezultati konkursa Ministarstva kulture

Rezultati konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije, kasne za čak tri raspisana konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u 2024. godini, uprkos višegodišnjim brojnim apelima i ukazivanjima kulturnih radnika i radnica (i stručnjaka i stručnjakinja u kulturi) na štetne posledice takve prakse.

Naime, prema propozicijama konkursa, rok za objavu rezultata je najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Za konkurse koji se odnose na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, potom iz oblasti umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), te Gradovi u fokusu 2024. rok za podnošenje prijava je istekao 26.12.2023. godine.

Godina je uveliko u toku, a zbog ove situacije za mnoge aktere u kulturi još uvek nije moguće planiranje iste, što ostavlja i kratkoročne i dugoročne posledice na kulturnu produkciju i ponudu na nivou čitave republike. Budući da godina počinje u januaru, konkursne procedure za narednu godinu morale bi da budu gotove najkasnije krajem decembra meseca prethodne godine, a mi imamo situaciju da su prvi konkursi tada tek objavljeni. Zvaničan rok za objavu rezultata je 60 dana, što je već prekasno za adekvatno planiranje i organizaciju kulturnih i umetničkih aktivnosti u tekućoj godini, a kašnjenje objave rezultata dodatno otežava ovu nepovoljnu situaciju.

Kao što smo isticali mnogo puta do sada, premalo vremena za planiranje, organizaciju i realizaciju projekata i programa neminovno utiče na uslove rada u kulturi, kvalitet projekata i načine distribucije umetničkih programa, a radnike i radnice u kulturi stavlja u poziciju životne i profesionalne neizvesnosti i nesigurnosti. Očito da se većina događaja, iz gorepomenutih razloga, realizuje u poslednja tri meseca u godini, dolazi do preklapanja programa te zainteresovana publika biva onemogućena da prati i učestvuje u kulturnim događajima prirodnim ritmom tokom cele godine.

Apelujemo na Ministarstvo kulture Republike Srbije da što pre objavi rezultate ne samo ova tri, već i svih ostalih raspisanih konkursa, kako bi se minimalizovala šteta koja je već učinjena za ovu kalendarsku godinu.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Udruženje likovnih umetnika Srbije – ULUS

Stanica Servis za savremeni ples