Korisni linkovi

Ako znate za aktuelne konkurse, rezidencijalne programe, stipendije, donatore, baze podataka, časopise ili druge materijale koji mogu biti korisni članovima aNKSs, pišite nam na adresu asocijacija.nkss@gmail.com sa naznakom kategorije u koju mislite da odredjeni link treba da bude smešten. Ako primetite da neki link nije više aktivan, javite nam.


REZIDENCIJALNI PROGRAMI,
PUTNI TROŠKOVI, KONKURSI, STIPENDIJE

SeeCult (konkursi)   http://www.seecult.org/konkursi 
Alliance of Artists Communities http://www.artistcommunities.org
Balkankult Fond za mobilnost (Balkan) http://www.balkankult.org
Infostud (stipendije i konkursi) http://www.infostud.com/stipendije
Mreža kreativnih ljudi http://www.mrezakreativnihljudi.com/search/label/konkursi
On the Move (putni troškovi za izvođačke umetnosti) http://www.on-the-move.org
Res Artis (the Worldwide Network of Artist Residencies) http://www.resartis.org
Roberto Cimetta Fund (Mediteran) http://www.cimettafund.org
TransArtists (informativni centar o AiR i RiR mogućnostima) http://www.transartists.nl
Artservis, konkursi, rezidencijalni programi itd. http://www.artservis.org 


DONATORI REGIONALNIH I LOKALNIH PROJEKATA

Balkantrust for Democracy http://www.gmfus.org/balkantrust/
Erste Fondacija http://www.erstestiftung.org/countries/serbia/
European Cultural Foundation http://www.eurocult.org
Evrokultura, o programima podrške od strane EU u kulturi http://www.evrokultura.org
Fondacija Hajnrih Bel www.fondacija-boell.eu
Grad Beogard – Gradska skupština, sekretarijat za kulturu http://www.beograd.rs
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske http://www.min-kulture.hr
Ministarstvo culture, infomacija i informacionog društva Republike Srbije http://www.kultura.gov.rs
Pro Helvetia – Swiss Cultural Programme: Srbija http://www.scp-srb.net/
Rekonstrukcija ženski fond www.rwfund.org


SLOBODNI SOFTWARE & COPYLEFT

CC Bugarska http://creativecommons.org/worldwide/bg
CC Hrvatska http://creativecommons.org/worldwide/hr
CC Slovenija http://creativecommons.org/worldwide/si
CC Srbija http://creativecommons.org.rs/
Creative commons http://creativecommons.org
DRUPAL, slobodni software za online objavljivanje http://drupal.org
SPIP, slobodni software za online objavljivanje http://www.spip.net
What is Copyleft? http://www.gnu.org/copyleft