• #2
 • MANEK
  Februar 2014.

  OZVANIČENA MARGINALIZACIJA

  Savremena kulturna i umetnička produkcija vaninstitucionalnog sektora u Srbiji već decenijama se suočava sa neprepoznavajem i neshvatanjem značaja koji ima za razvoj celokupne kulture i društva, kao i za jačanje regionalne i međunarodne saradnje. U 2013. godini to marginalizovanje je i ozvaničeno odlukom Ministarstva kulture i informisanja Srbije da raskine Protokol o saradnji sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije koja broji više od 90 organizacija iz dvadesetak gradova širom zemlje. Ovo izdanje Maneka sadrži više istraživanja i komparativnih analiza posvećenih odnosu javnog i civilnog sektora i problemima te dve, naizgled polarizovane, strane. Pitanje koje leži u srži ovih istraživanja i analiza je upravo kako prebroditi ovaj rascep i jednostavno – kako dalje opstati i (zajedno) raditi.

   

   
   
   

  – preuzmi MANEK #2 (pdf) –