• #3
  • MANEK
    Jesen 2014.

    KULTURA KAO POTREBA

    Organizacije koje stvaraju na nezavisnoj sceni prevashodno su nastale iz potrebe za produkcijom, najčešće radi realizacije konkretnih umetničkih projekata. Autori se samoorganizuju oko ideje, a da bi je realizovali prinuđeni su da se obučavaju u raznim drugim veštinama, poput menadžmenta, ekonomije i prava. Da bi se opstalo, neophodni su kontinuirana edukacija, saradnja, kontakti – neprekidna fizička i mentalna pokretljivost. I dok institucije sistema gledaju negde u maglovitu globalnu budućnost bez racionalne utemeljenosti u sadašnjosti, dok zaposleni u ustanovama kulture uz malu, ali sigurnu platu dremaju i čekaju da im odnekuda stigne nešto nedefinasano bolje, nezavisna scena, vođena potrebom koju mnogi prepoznaju, ali ne podržavaju, radi NA SOPSTVENI POGON.


    – preuzmi MANEK #3 (pdf) –