Telo upravljača

Tela upravljanja Asocijacije NKSS su Skupština i Upravni odbor.

Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja.

Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su: Aleksandar Popović (predsednik), Ksenija Đurović (zamenik predsednika), Sanja Radulović, Zoran Pantelić, Vladimir Đurić,  Milica Pekić  i Maja Ćurčić.