Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca koja se zalaže za dostojanstvene uslove rada u kulturi i umetnosti.

Članstvo u Asocijaciji NKSS?

Osnivačka skupština Asocijacije NKSS održana je 22. maja 2011. u Beogradu, a prethodile su joj dve nacionalne konferencije, održane u junu 2010. u Beogradu, odnosno u januaru 2011. u Zrenjaninu. Asocijaciju NKSS osnovalo je 28 organizacija iz Beograda, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Sada, Pirota, Šapca, Zaječara, Zrenjanina i Vranja. Danas Asocijacija broji više od sto članica.

Festival
Na sopstveni pogon:
festival za sve!

Program
Na sopstveni pogon:
program za sve!

Program

Kad javne institucije na konkursima odbiju da podrže projekte za rad sa mladima, produkciju predstava ili izložbi, komisije u obrazloženju uvek navedu da odbijeni projekat nije u skladu s javnim interesom. Mi smo se konačno prepoznali. Možda se prepoznajete i vi?