O Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije

Saradnja

Saradnje i povezivanja s drugim organizacijama i mrežama predstavljaju jedan od najvažnijih alata za postizanje ciljeva u skladu s misijom i vizijom Asocijacije NKSS. Ovakvi oblici saradnje i saradničkih projekata podrazumevaju udruživanje sa različim vrstama partnera na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Sporazumom o saradnji Asocijacija može biti partner privatnim organizacijama i srodnim društvima.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je jedna od osnivača Regionalne platforme za kulturu  Kooperativa.

Kulturni centar Magacin u Kraljevića Marka je član TEH evropske mreže kulturnih centara.

 

Najvažnije aktivnosti koje su do sada realizovane na polju saradnje:

BIFC (SLO)– U martu 2011. godine u Beogradu održana je prezentacija Regionalne kancelarije programa BIFC (Balkan Incentive Fund for Culture / Balkanski fond za promociju kulture), čije je sedište u Ljubljani. Prezentacija je organizovana u saradnji sa Asociacijom iz Ljubljane.

POGON (HR)– U saradnji sa BIFC-om, u aprilu 2011. godine u Beograda održana je i radionica “Zajedničko delovanje za nezavisnu kulturu u Srbiji – Koraci u razvoju mreže”, koju je vodila Emina Višnić, direktorka POGON-a – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade i bivša koordinatorka mreže Clubture iz Zagreba.

TASCO (SRB) – Sredinom 2014. godine u saradnji sa TASCO platformom realizovana je strateška radionica za članice Asocijacije NKSS, u MIJ-u. Urađena je rekapitulacija dosadašnjih aktivnosti Asocijacije, podstaknuta je rasprava o vrednostima koje ANKSS želi da zastupa, (re)definisani su strateški pravci budućih aktivnosti, sprovedeno je akciono planiranje za naredni period i definisana je struktura rada ANKSS primerena viziji, planovima i vrednostima.

TRANSEVROPA FESTIVAL (EUROPEAN ALTERNATIVES) – U okviru Transevropa festivala održanog u oktobru 2015. godine u Beogradu Asocijacija je priredila međunarodnu konferenciju „Novi prostori – nove mogućnosti“. U prisustvu mnogobrojnih gostiju podstaknuta je diskusija o inovativnim modelima funkacionisanja i donošenja odluka o prostorima kakvi su društveni i kulturni centri nezavisne kulture danas.

KOOPERATIVA (HR) – Kroz projekat „Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope“ (2016) tematizovan je položaj radnika i radnica u kulturi . Ovo istraživanje izvedeno je kao deo pilot-ciklusa programske razmene i saradnje u regionu Jugoistočne Evrope koji tokom 2016. sprovodi Kooperativa- regionalna platforma za kulturu.

Regional Cultural Action Laboratory (Reg Lab) – Kroz ovu platformu inicirino je nekoliko događaja koji su za cilj imali predstavljanje modela funkcionisanja Magacina – kulturnog centra namenjenog svima i glavnog gradskog prostora realizacije programskih aktivnosti i akcija članica Asocijacije.

MKC Bitola (Makedonija), OKC Abrašević (BiH) – Regionalni projekat „Audience is looking at you“ ima za cilj da kroz razmenu iskustava podstakne programsku saradnju između organizacija Jugoistočne Evrope koje se bave nezavisnom kulturom i mladima.

Trans Europe Halles (TEH) – Kulturni centar Magacin u Kraljevića Marka je od 2017. godine na inicijativu Asocijacije NKSS postao deo evropske mreže kulturnih centara pokrenutih od strane građana, civilnog društva i umetnika, što je omogućilo ostvarivanje internacionalne saradnje sa multidiciplinarnim centrima širom Evrope.

Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije za dodelu pomoći egzistencijalno ugroženim koleginicama i kolegama usled krize izazvane pandemijom COVID-19 2020. godine zajedno su osnovala udruženja Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Stanica- servis za savremeni ples, BAZAART i Međunarodno udruženje likovnih kritičara sekcija Srbija – AICA, kao privremeni zajednički projekat čija je osnovna funkcija solidarna pomoć ugroženim radnicima i radnicama iz polja kulture koji nisu dobili drugi vid pomoći od države Srbije ili lokalnih samouprava. Fond je nastao kao samoorganizovana mera pomoći kolega kolegama i reakcija na odsustvo ozbiljnih, promišljenih, dugoročnih mera države koje bi bile rezultat razumevanja prirode rada u kulturi i njegovog društvenog značaja.

Aktivnosti ANKSS, realizovane kroz zajedničke projekte, finansijski su do sada podržali: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Fond za otvoreno društvo Srbija, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Beograda, Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu, fondacija European Endowment for democracy, fondacija Hajnrih Bel, regionalna platforma Kooperativa, fondacija Trag, Rekonstrukcija Ženski fond, CRTA, Međunarodni fond za kulturnu raznolikost UNESCO, Erasmus +, Evropska komisija.