Saradnja

Saradnje i povezivanja s drugim organizacijama i mrežama predstavljaju jedan od najvažnijih alata za postizanje ciljeva u skladu s misijom i vizijom Asocijacije NKSS. Ovakvi oblici saradnje i saradničkih projekata podrazumevaju udruživanje sa različim vrstama partnera na lokalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Sporazumom o saradnji Asocijacija može biti partner privatnim organizacijama i srodnim društvima.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je jedna od osnivača Regionalne platforme za kulturu  Kooperativa.

Kulturni centar Magacin u Kraljevića Marka je član TEH evropske mreže kulturnih centara.

Najvažnije aktivnosti koje su do sada realizovane na polju saradnje:

BIFC (SLO)– U martu 2011. godine u Beogradu održana je prezentacija Regionalne kancelarije programa BIFC (Balkan Incentive Fund for Culture / Balkanski fond za promociju kulture), čije je sedište u Ljubljani. Prezentacija je organizovana u saradnji sa Asociacijom iz Ljubljane.

POGON (HR)– U saradnji sa BIFC-om, u aprilu 2011. godine u Beograda održana je i radionica “Zajedničko delovanje za nezavisnu kulturu u Srbiji – Koraci u razvoju mreže”, koju je vodila Emina Višnić, direktorka POGON-a – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade i bivša koordinatorka mreže Clubture iz Zagreba.

TASCO (SRB) – Sredinom 2014. godine u saradnji sa TASCO platformom realizovana je strateška radionica za članice Asocijacije NKSS, u MIJ-u. Urađena je rekapitulacija dosadašnjih aktivnosti Asocijacije, podstaknuta je rasprava o vrednostima koje ANKSS želi da zastupa, (re)definisani su strateški pravci budućih aktivnosti, sprovedeno je akciono planiranje za naredni period i definisana je struktura rada ANKSS primerena viziji, planovima i vrednostima.

TRANSEVROPA FESTIVAL (EUROPEAN ALTERNATIVES) – U okviru Transevropa festivala održanog u oktobru 2015. godine u Beogradu Asocijacija je priredila međunarodnu konferenciju „Novi prostori – nove mogućnosti“. U prisustvu mnogobrojnih gostiju podstaknuta je diskusija o inovativnim modelima funkacionisanja i donošenja odluka o prostorima kakvi su društveni i kulturni centri nezavisne kulture danas.

KOOPERATIVA (HR) – Kroz projekat „Socio-ekonomski status, uslovi rada i stilovi života zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope“ (2016) tematizovan je položaj radnika i radnica u kulturi . Ovo istraživanje izvedeno je kao deo pilot-ciklusa programske razmene i saradnje u regionu Jugoistočne Evrope koji tokom 2016. sprovodi Kooperativa- regionalna platforma za kulturu.

Regional Cultural Action Laboratory (Reg Lab) – Kroz ovu platformu inicirino je nekoliko događaja koji su za cilj imali predstavljanje modela funkcionisanja Magacina – kulturnog centra namenjenog svima i glavnog gradskog prostora realizacije programskih aktivnosti i akcija članica Asocijacije.

MKC Bitola (Makedonija), OKC Abrašević (BiH) – Regionalni projekat „Audience is looking at you“ ima za cilj da kroz razmenu iskustava podstakne programsku saradnju između organizacija Jugoistočne Evrope koje se bave nezavisnom kulturom i mladima.

Trans Europe Halles (TEH) – Kulturni centar Magacin u Kraljevića Marka je od 2017. godine na inicijativu Asocijacije NKSS postao deo evropske mreže kulturnih centara pokrenutih od strane građana, civilnog društva i umetnika, što je omogućilo ostvarivanje internacionalne saradnje sa multidiciplinarnim centrima širom Evrope.

Aktivnosti ANKSS, realizovane kroz zajedničke projekte, finansijski su do sada podržali: Ministarstvo kulture i informisanja RS, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Fond za otvoreno društvo Srbija, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Beograda, Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu, fondacija Europian Endowment for democracy, fondacija Hajnrih Bel, regionalna platforma Kooperativa, fondacija Trag, Rekonstrukcija Ženski fond.