SHAKIN’

SHAKIN’ – Sharing subaltern knowledge through international cultural collaborations – projekat uvodi pojam “sublatern knowledge” koji se odnosi na znanja koja dolaze iz prakse, sa nezavisne scene, znanja koja se grade i razmenjuju, a koja se još uvek ne nalaze u redovnom kurikulumu fakulteta i univerziteta, sa idejom da dođe do razmene ovih znanja između zvaničnih akademskih institucija i nezavisne scene. NKSS u ovom projektu učestvuje kao neakademski partner, zajedno za Muzejem ženske istorije u Stokholmu i LABA iz Francuske. Partneri u projektu su Univerzitet u Lionu (Francuska) (nosilac projekta), Univerzitet umetnosti u Beogradu (Srbija), Bauhaus-Universitaet Weimar (Nemačka), NKSS (Srbija), Stockholms Kvinnohistoriska (Švedska), le LABA (Francuska).

Više o konceptu i aktivnostima možete saznati putem online prezentacije projekta.