Kako postati član

-1-

Pre no što se odlučite da pristupite Asocijaciji neophodno je da se upoznate sa Statutom, pravilnicima i listom članova NKSS-a.

-2-

Ako prihvatate vrednosti Asocijacije NKSS, prava i obaveze članova koji su Statutom opisani, popunite pristupnicu i pošaljite je zajedno sa dve preporuke na adresu koordinator@nezavisnakultura.net

-3-

Nakon prijema pristupnice, članovi Asocijacije NKSS glasaju (po jedan iz svake organizacije). Potrebno je dve trećine glasova, da biste bili prihvaćeni u punopravno članstvo.

-4-

Odmah nakon glasanja, bićete informisani o ishodu procedure.

 

[masterslider id=”2″]