Program Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

Na sopstveni pogon

Festival nezavisne kulture “Na sopstveni pogon” ima za cilj približavanje načina bavljenja aktuelnim, društveno relevantnim pitanjima, kroz oblast umetnosti i kulture, naročito u manjim mestima. Smatramo da su umetnost i kutura najdelotvorniji medij za otvaranje osetljivih pitanja, da su najdirektniji kanal inkluzije osetljivih i marginalizovanih grupa i da, podstičući kreativnost i odgovorni odnos prema sopstvenom životu i sredini, doprinose društvenom i ekonomskom razvoju pojedinaca i društva u celini. Značaj i snaga nezavisnih kulturnih inicijativa u  lokalnim sredinama (Srbiji i regionu) počiva na velikom broju kreativnih i iskusnih nevladinih organizacija, nezavisnih umetničkih organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca razvijenih kapaciteta, među kojima mnogi  realizuju veliki broj međunarodnih, regionalnih i lokalnih programa i/ili kao pojedinci i grupe učestvuju u njima. Festival intenzivnim programom demonstrira raznovrsnost, razuđenost i ogroman potencijal nezavisne kulturne scene, kao i važnost saradnje i solidarnosti, ali i skrećući pažnju na probleme sa kojima se suočava i moguća rešenja u oblasti kulturne politike.

O ovogodišnjem programu informišite se putem web stranice festivala.

Festival “Na sopstveni pogon” održan je prvi put u oktobru 2011. godine kao sedmodnevni program u šest opština Beograda, kada se beogradska nezavisna kulturna scena predstavila sa oko 80 programa na 11 lokacija. Sledeće izdanje je realizovano 31. oktobra do 2. novembra 2014. godine,  sa više od 20 događaja na deset lokacija, uključujući izložbe, predstave, performanse, prezentacije, video projekcije, razgovore i radionice, obuhvatajući redovne programe članica NKSS, ali i nove sadržaje. Uz aktere sa beogradske nezavisne scene, u intenzivnom programu učestvovale su i organizacije iz drugih gradova, koje su boravile u Beogradu povodom redovne Skupštine Asocijacije NKSS.  Zatim se Festival  proširuje i na druge gradove Srbije, te je 2016. godine održan tokom meseca oktobra i početkom novembra u Beogradu, Zrenjaninu i Smederevu, predstavivši  kroz više od 20 programa – dramskih i plesnih predstava, radionica, performansa, filmskih projekcija, izložbi i uličnih akcija, raznolikost umetničke produkcije koja nastaje van institucija, zahvaljujući pre svega entuzijazmu i ulaganju samih aktera nezavisne scene. Program festivala 2018, predstavio je simboličke i prostorne kapacitete nezavisne scene u savremenom kontekstu potreba publike širom zemlje, sa ciljem da se, u otvorenom prostoru, realizuju umetnički i kulturni programi koji promovišu savremeno stvaralaštvo za mlade (nove umetničke forme), ideju o javnom prostoru kao prostoru slobodnog izražavanja i inkluzije (prostor za sve) i principe odgovornog odnosa prema sopstvenoj kulturi i budućnosti. S tim u vezi, članice NKSS su u saradnji sa različitim partnerima proizvele i predstavile više od 30 programa u 12 mesta širom Srbije: Zrenjaninu, Ivanjici, Beloj Crkvi, Šapcu, Banatskoj Dubici, Novom Pazaru,Čačku, Požegi, Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu i Užicu. Četvrto izdanje festivala pod sloganom “Novi prostori kulture” nastavilo je da insistira na decentralizaciji kulture, kao i na kulturnoj saradnji – pa je tako svaki program festivala bio projekat saradnje različitih organizacija, sa posebnim fokusom na animiranju i angažovanju lokalnih zajednica.

Polazna ideja svakog festivala je da se akcenat stavi na saradnje i povezivanje kako bi se na taj način dodatno promovisale i došle do nove publike i saradnika koji se bave sličnim praksama, ali nemaju mehanizme povezivanja i saradnje. U želji da se izbegne klasična forma festivala i aktuelni manir festivalizacije kulture, “Na sopstveni pogon” donosi potpunu geografsku/prostornu, vremensku i programsku disperzivnost kao i poziv na sudelovanje.