Kontakt

Adresa
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
Kraljevića Marka 4
11000 Beograd

Prijava na mesečni newsletter.

Kancelarija NKSS

Mirjana Dragosavljević
Koordinacija
koordinator@nezavisnakultura.net

Ana Vuković
Organizacija
organizacija@nezavisnakultura.net

Miloš Janjić
Komunikacije
komunikacije@nezavisnakultura.net

telefon: 062/1357111
instagram : @asocijacijankss
facebook: @asocijacija.nkss

 

Radio-emisija Sceniranje

Aleksandar Gubaš
Urednik
sceniranje@nezavisnakultura.net
instagram: @sceniranje
facebook: @sceniranje

 

MANEK

Vida Knežević
Urednica
manek@nezavisnakultura.net

 

Festival Na sopstveni pogon

Sanja Radulović
Koordinatorka festivala
nasopstvenipogon@nezavisnakultura.net