Kontakt

Adresa

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
Kraljevića Marka 4
11000 Beograd

Telefon

+381 62 1357111

Društvene mreže

Instagram @asocijacijankss
Facebook @asocijacija.nkss

Kancelarija NKSS

Ana Vuković
koordinatorka mreže NKSS
koordinator@nezavisnakultura.net

Sanja Radulović
programski i projektni koordinator
sanjaradulovic@nezavisnakultura.net 

Isidora Popović
finansije
finansije@nezavisnakultura.net

Mirjana Dragosavljević
komunikacije
komunikacije@nezavisnakultura.net

Miloš Janjić
saradnik
organizacija@nezavisnakultura.net

Radio-emisija Sceniranje

Aleksandar Gubaš
urednik

sceniranje@nezavisnakultura.net

Instagram @sceniranje
Facebook @sceniranje

 

MANEK

Pobunjene čitateljke
urednički tim

pobunjene.citateljke@gmail.com

 

Festival Na sopstveni pogon

Sanja Radulović
koordinatorka festivala

nasopstvenipogon@nezavisnakultura.net

Instagram @na_sopstveni_pogon