Kontakt

Adresa
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
Kraljevića Marka 4
11000 Beograd

Prijava na mesečni newsletter.

Kancelarija NKSS

Ana Vuković
Koordinatorka mreže NKSS
koordinator@nezavisnakultura.net

Miloš Janjić
Programski i projektni koordinator
organizacija@nezavisnakultura.net

Isidora Popović
Finansije
finansije@nezavisnakultura.net

Mirjana Dragosavljević
Komunikacije
komunikacije@nezavisnakultura.net

telefon: 062/13 57 111
instagram: @asocijacijankss
facebook: @asocijacija.nkss

 

Radio-emisija Sceniranje

Aleksandar Gubaš
Urednik
sceniranje@nezavisnakultura.net
instagram: @sceniranje
facebook: @sceniranje

 

MANEK

Pobunjene čitateljke
Urednički tim
pobunjene.citateljke@gmail.com

 

Festival Na sopstveni pogon

Sanja Radulović
Koordinatorka festivala
nasopstvenipogon@nezavisnakultura.net
instagram: @na_sopstveni_pogon