Članovi
Asocijacije NKSS
GRADOVI
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Agora Art Action
Agora Art Action
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti, radionice

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Bela Crkva
Adresa: Beogradska 25 (bivša "Pobeda")

Kontakt:
065 5644506, 064 1989710
post@agora.org.rs
www.agora.org.rs, www.facebook.com/agora.art.action
Kontakt osoba: Dragana Branković i Nenad Bračić
AGORA ART ACTION je nezavisna umetnička akcija koja deluje u prostoru napuštene fabrike nameštaja „Pobeda" u Beloj Crkvi. Kompleks fabrike čini 10 paviljona na površini od 1,52 hektara i nalazi se na obali Glavnog belocrkvanskog jezera. Prostor fabrike omogućava realizaciju radova velikih formata i pogodan je kako za nove/eksperimentalne, tako i za tradicionalne medije. Fabrika je otvorena za sve umetničke eksperimente. Cilj nam je prostor kao izazov. Angažovanjem umetnika, volontera i građanstva Bele Crkve ovaj napušteni prostor je postao je svojevrstan multimedijalni umetnički i edukativni centar. Postao je mesto susreta i kreativne razmene: razmene znanja između mladih i afirmisanih umetnika, razmene iskustva između internacionalnih i lokalnih umetnika i razmene ideja između umetnika i lokalne zajednice. Na Agori se do sada susrelo preko 50 umetnika iz raznih delova sveta (Brazil, Argentina, USA, Kanada, Nemačka, Italija, Holandija, Austrija, Švajcarska, Mađarska, Rumunija, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, BiH, Makedonija i Srbija) i ostvareni su mnogobrojni besplatni programi: umetnički rezidencijalni program, izložbe, umetnost u javnom prostoru, kreativne i edukativne radionice, video projekcije, pozorišne predstave, performansi, predavanja i muzički programi.
Ansambl Miraž
Ansambl Miraž
Oblast delovanja:
izvođačke umetnosti, istraživanje, edukacija, film i video

Godina osnivanja: 2007
Sedište: Beograd
Adresa: Jurija Gagarina 73/60, Novi Beograd

Kontakt:
011 3177845, 064 6493550
ansambl.miraz@gmail.com
Kontakt osoba: Tanja Stikić
Ansambl Miraž je pozorišna grupa koja radi na polju razvijanja umetnosti i misli, koristeći pozo-rište kao sredstvo traganja za drugačijim vidici-ma (mislima, osećanjima, iskustvima), širenja sopstvenog unutrašnjeg prostora, kreiranja smisla sopstvenog života, kao i razvijanja ličnih sposobnosti. Pozorište vidi kao mesto u kome se susreću ideja i konkretno iskustvo, misao i emo-cija i ostvaruje snažna veza između života i umetnosti. Ansaml Miraž već dugi niz godina ostvaruje intenzivnu i bogatu saradnju kroz ra-zličite aktivnosti sa svojim učiteljima i kolegama iz Kulturno-umetničke asocijacije Aletheia (Mila-no, Italija).

Najvažniji projekti: Realizacija pozo-rišnih predstava “Nothing Project” (2007),” Os-trvlje od sna zelenije” (2010), “Parče zemlje između reke i stenja” (2012), “Kraj partije” (2013), realizacija internacionalnih pozorišnih susreta (2010, 2013), realizacija pozorišne škole “Teatar poezija” (2012, 2013), realizacija pozorišne škole sa gluvim osobama “Iza znaka” (2013), realizacija radionica i seminara “Golicanje duše” u gradovi-ma širom Srbije (2012, 2013).
ApsArt – Centar za pozorišna istraživanja
ApsArt – Centar za pozorišna istraživanja
Oblast delovanja:
primenjeno pozorište, edukacija, stvaralaštvo dece i mladih, socijalno preduzetništvo

Godina osnivanja: 2004
Sedište: Beograd
Adresa: Pariske komune 10

Kontakt:
063 409479, 063 409480
Kontakt osoba: Aleksandar Ćaćić
Primena pozorišnih tehnika i drame u radu sa različitim socijalnim grupama u cilju stvaranja autentičnog umetničkog izraza grupe, ličnog oslobađanja i promene.
Najvažniji projekti: Primeni pozorište – promeni život, Pozorište zajednice, Zvončica, Da li me čuješ i Zmajev trag.
ARGH! - Pesničko udruženje
ARGH! - Pesničko udruženje
Oblast delovanja:
kultura, umetnost, obrazovanje

Godina osnivanja: 2016
Sedište: Beograd
Adresa: Diljska 16/21, 11060, Beograd

Kontakt:
+381 65 5529027, +381 69 4024158 , +381 63 301976
totalno.argh@gmx.com
https://argh.rs/
Kontakt osoba: Ana Marija Grbić Stanojević, Slobodan Ivanović, Sonja Buić Gligo
ARGH! je pesnička organizacija osnovana 2011, nastala iz potrebe za književnim večerima koje se ne nalaze u institucijama, smeštene u alternativni prostor u kome će i stidljiviji pisci svoje stvaralaštvo moći predstave publici, ali i iz želje da promovišemo najsavremeniju književnu produkciju. Saradnjom sa pesnicima iz regiona domaća publika ima priliku da se upozna ne samo sa domaćim stvaraocima već i sa kurentnom evropskom književnošću. Već 12. godina, svake poslednje srede u mesecu ARGH organizuje večeri poezije i proze u klubovima u Beogradu Tokom godina ARGH je počeo da se bavi i edukacijom i to na polju škole kreativnog pisanja. Iz tog razloga ARGH često organizuje manifestacije kao što su ARGH Poetski piknik, na kojima mladi književnici mogu da pohađaju različite kurseve koji se bave kreativnim pisanjem i književnim prevodom. Takođe, Udruženje ARGH organizuje školu pisanja O/Slobodi ruku već pet godina. Udruženje ARGH učestvuje i u brojnim projektima kao što su Voices over the fence, Balkan Translation Collider, Radiofonija i slično. Udruženje ARGH se već tri godine bavi produciranjem profesionalnih audio knjiga najsavremenijih domaćih autora ali i uređivanjem i objavljivanjem elektronskih knjiga na sajtu argh.rs
Art Aparat
Art Aparat
Oblast delovanja:
muzika, edukacija , izvođačke umetnosti, kulturno nasleđe, turizam

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Beograd
Adresa: Jurija Gagarina 14b

Kontakt:
064 3364923
majacu.com@gmail.com
www.majacu.com/art-aparat, www.udruzenjeartaparat.wordpress.com
Kontakt osoba: Maja Ćurčić
Art Aparat je organizacija sa sedištem u Beogradu. Polje delovanja okrenuto je ka realizaciji različitih muzičkih sadržaja, muzičkoj edukaciji za mlade i odrasle, kao i razvoju metodologija za podučavanje i razvijanje različitih veština i znanja kroz muziku, posebno u radu sa ugroženim grupama. Pored toga bave se istraživanjem kulturnog nasleđa, turizma i radom na razvoju novih metodologija za tumačenje kulturnog nasleđa. Interdisciplinarnost je veoma važna osobina većine njihovih projekata i ogleda se u korišćenju muzike i zvuka kao alata za razvijanje različitih kognitivnih i socijalnih veština kao i povezivanju sa naučnim oblastima u cilju proširivanja metodologije interpretacije i proširivanja polja delovanja određene oblasti.

Projekti: Raspevano Svratište, Beogradsko Ušće:Susret Istoka i Zapada, LASTA.

ARTEQ
ARTEQ
Oblast delovanja:
kultura, umetnost, promocija obrazovanja, demokratije, ljudskih i manjinskih prava

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Krunska 8, III/8

Kontakt:
064 2776093
labiabibi@gmail.com
Kontakt osoba: Biljana Kosmogina
ARTEQ je nezavisno udruženje građana čija je strategija inkluzivno povezivanje i uključivanje pojedinaca/ki i grupa u oblasti kulture i umetnosti, u cilju promocije novih umetničkih praksi i borbe za poboljšanje položaja manjinskih/marginalizovanih grupa.
Udruženje se bavi: unapređenjem svih umetničkih formi kroz: teatar, performans, savremeni ples, vizuelnu umetnost, izložbe, film, muzičku produkciju, edukativne psiho-art, telesne i druge umetničke radionice, promocijom demokratije i ljudskih prava, nezavisno od nacionalne, etničke, polne i rodne pripadnosti, zalaganjem za slobodnu aktivnost pojedinca ili grupe u različitim oblastima i formama kulture i umetnosti, podsticanjem tolerancije i ravnopravnosti, multikulturalnim i multietničkim odnosima i afirmacijom novih prostora, alternativnih umetničkih formi i izraza, kao i njihovih stvaraoca.

Asocijacija Kulturanova
Asocijacija Kulturanova
Oblast delovanja:
festivali, film i video, edukacija, izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti

Godina osnivanja: 2001
Sedište: Novi Sad
Adresa: Preradovićeva 123/231

Kontakt:
064 1814539
milan@kulturanova.org
www.kulturanova.org
Kontakt osoba: Milan Vračar
Organizacijasvoj rad fokusiranarazvoju urbane kulture mladih i podizanju svesti o svim relevantnim pitanjima u društvu, s vizijom izgradnje kreativnog prostora za omladinu NovogSada i regije. Asocijacija Kultura nova nezvanično postoji od 1999. a 2001. godinesmo i zvanično registrovani. Organizacija je osnovana kao krovna organizacija svih onih mladih ljudi koji su bili umorni od zatvorenosti tada postojećih institucija i koji zbog nedostatka iskustva, prostornih, finansijskih i drugih resursa nisu mogli ostvariti svoje kreativne potencijale u umetnosti. Na Osnivačkoj skupštinibilo je prisutno preko 200 mladih ljudi. Sa mnogima od njih organizacija i danas sarađuje. Način i razlog osnivanja umnogome je opredelio i buduće aktivnosti organizacije.

Glavna polja našeg delovanja su: festivali i dešavanja, produkcijapozorišnih, savremeno-plesnih, filmskih i muzičkih ostvarenja, predavanja, konferencije (društvo, kulturna prava kao deo ljudskih prava, omladinska politika) i radionice, seminari, kampovi (obrazovanje).
Asocijacija likovnih umetnika Zrenjanin
Asocijacija likovnih umetnika Zrenjanin
Oblast delovanja:
Vizuelne umetnosti

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Subotićeva 1

Kontakt:
0643095407
galerijaaluz@gmail.com
Kontakt osoba: Rastko Stefanović
Udruženje za promociju i razvoj savremene umetnosti
AUROPOLIS - Udruženje multimedijalnih umetnika
AUROPOLIS - Udruženje multimedijalnih umetnika
Oblast delovanja:
izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti i vizuelne komunikacije, integracija umetnosti i nauke, konceptualna umetnost, interdisciplinarne studije, poezija, kulturna politika, digitalni mediji, komunikacija sa domaćim i stranim multimedijalnim centrima, edukativni programi

Godina osnivanja: 2004
Sedište: Beograd
Adresa: Miloša Bandića 5a, Zemun

Kontakt:
011 3448814, 063 7859383
culturalgerila@gmail.com
www.auropolis.org, www.supernovapoetry.net, www.nofm.rs
Kontakt osoba: Manja Ristić
Udruženje multimedijalnih umetnika AUROPOLIS je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, čiji je cilj zastupanje interesa svojih članova, rekonstrukcija kulturnih vrednosti i podržavanje razvoja civilnog sektora, približavanje umetničkog multimedijalnog koncepta široj publici, otvaranje ka evropskoj kulturnoj baštini u savremenoj umetnosti putem omogućavanja visoke produkcije.
BAM BAM Kolektiv
BAM BAM Kolektiv
Oblast delovanja:
muzika, ples, performans, produkcija, edukacija, ekologija

Godina osnivanja: 2019
Sedište: Beograd
Adresa: Ada Ciganlija bb, Beograd

Kontakt:
0641390486
bambamkolektiv@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/bambamkolektiv/?ref=share
Kontakt osoba: Siniša Marček
BAM BAM Kolektiv je neformalno udruženje/platforma koja okuplja umetnike iz skoro svih pravaca umetnosti: muzika, slikarstvo, vajarstvo, fotografija, film, performans, pisana reč, (primitivna) arhitektura. Sam akcenat i središte okupljanja je zapravo bubnjanje kao najosnovniji način povezivanja ljudi, u kome pojedinci i grupe imaju slobodu da izraze svoja mišljenja, opredeljenja, viđenja sveta i onoga što bi u njemu eventualno menjali, kroz svoj jedinstveni izraz, a opet u visoko tolerantnoj sredini u kojoj smo svi jednaki.
BAZAART
BAZAART
Oblast delovanja:
aktivizam, edukacija, stvaralaštvo dece i mladih, istraživanje, participativna umetnost, izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti

Godina osnivanja: 2002
Sedište: Beograd
Adresa: Krunska 33

Kontakt:
064 1297423
bazaartheatre@yahoo.com
www.bazaart.org.rs
Kontakt osoba: Sunčica Milosavljević
BAZAART je organizacija umetnika iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, koja ima za cilj razvoj savremenih izvođačkih umetnosti i njihov dijalog sa društvom.

BAZAART je osmišljen kao baza za saradnju umetnika, umetničkih grupa i stručnjaka u zemlji i regionu, na projektima koji neguju interdisciplinarno istraživanje, umetnički rad i edukaciju u oblasti izvođačkih umetnosti.

Posebnu pažnju BAZAART posvećuje mladima kao učesnicima u kulturi.

BAZAART je posvećen partnerskoj saradnji i zajedničkim projektima sa umetnicima na evropskom prostoru, s posebnim akcentom na regionu Zapadnog Balkana. Kroz regionalnu mrežu, BAZAART doprinosi razvoju umetnika, publike, umetničke komunikacije, saradnje i razmene, i deluje na unapređenje socijalnih tokova na ovim prostorima.
Najvažniji projekti: I D E A L, MIT KAO SUDBINA.

Ostali projekti: EVROPA ZEMLJA IGRE i RATNE PRIČE, realizovani u partnerstvu s organizacijama iz Evrope i Severne Afrike.
BELDOCS - Međunarodni festival dokumentarnog filma
BELDOCS - Međunarodni festival dokumentarnog filma
Oblast delovanja:
dokumentarni film, razvoj publike, edukacija, marketing

Godina osnivanja: 2008
Sedište: Beograd
Adresa: Nušićeva 6/4

Kontakt:
011 3248873
office@beldocs.rs
www.beldocs.rs
Kontakt osoba: Mara Prohaska Marković
BELDOCS (Beograd, Srbija) je osnovan 2008. i utemeljen u ideji da dokumentarni film ima posebnu moć da inspiriše ljude da misle, kreiraju i veruju u promene. Glavni ciljevi BELDOCS-a su razvoj, podrška, promocija, umrežavanje i edukacija u oblasti kreativne dokumentaristike. BELDOCS komunicira sa mlađim generacijama, nosiocima budućih društvenih promena, i teži da ojača edukativnu platformu kroz dokumentarni film.

Udruženje BELDOCS organizuje Međunarodni festival dokumentarnog filma BELDOCS u Beogradu od 2008, BELDOCS EHO festivalsku turneju od 2011. i BELDOCS MARKET od 2013. BELDOCS je orijentisan ka umetničkim i društveno relevantnim filmovima i selektuje najzapaženija ostvarenja recentne svetske i nacionalne dokumentarne produkcije, organizuje retrospektive, Q&A, diskusije, master časove, radionice i dovodi reditelje, producente, distributere i druge filmske radnike iz celog sveta u Beograd.
Belgrade Raw
Belgrade Raw
Oblast delovanja:
fotografija, foto izdavaštvo

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Ustanička 67

Kontakt:
065 2007158
contact@belgraderaw.com
www.belgraderaw.com
Kontakt osoba: Jelena Mijić
Belgrade Raw je fotografski kolektiv osnovan 2009. godine. Kolektiv je izlagao na više izložbi i u okviru nekoliko manifestacija u zemlji i inostranstvu. Od 2012. do 2015. godine Belgrade raw je bio organizator događaja „Foto-sajam“. Kolektiv je tokom 2013. godine kustosirao program Galerije Artget Kulturnog centra Beograda, a iste godine i objavio knjigu u izdanju slovenačkog izdavača Rostfrai Publishing. Projekat „Serbia Raw“ – serija radionica dokumentarne fotografije, pokrenut je 2014. godine i do sada je realizovan u devet gradova u Srbiji.
BUNT - Beogradska Umetnička Nova Teritorija
BUNT - Beogradska Umetnička Nova Teritorija
Oblast delovanja:
umetnička muzika i srodne umetničke forme

Godina osnivanja: 2013
Sedište: Beograd
Adresa: Braće Jugovića 2

Kontakt:
063 241594
festival@bunt.rs
www.bunt.rs
Kontakt osoba: Ljubiša Jovanović
Pod sloganom Samoodbrana umetnosti, tokom oktobra 2013 organizovana je kulturna akcija festivalskog tipa, sa ciljem da se privuče pažnja javnosti na veoma nepovoljnu situaciju u domenu muzičke umetnosti. Informisanje i privlačenje učesnika i publike obavljalo se isključivo preko društvenih mreža. Poziv na učešće u događaju stavljen je najpre na FB odakle se posle proširio a rezultat je bio da se više desetina umetnika i kulturnih radnika sâmo javilo da učestvuje u događaju. Među njima su bili renomirani umetnici ali i mladi, početnici, đaci i studenti.

U okviru BUNT-a 1.0 je održano 9 koncerata, 6 filmskih projekcija sa 8 filmova, učestvovao je 61 umetnik, organizovana su 4 koncerta posvećena isključivo mladim muzičarima od toga jedan, „Deca deci“, namenjen deci sa posebnim potrebama, izvedeno je 11 kompozicija srpskih autora.

Najvažniji projekti: Festival BUNT 1.0 (1–8.11.2013.), Partner Festivala Maribor (5–12.9.2014.), Festival BUNT 2.0 (1–9.11.2014.)
CEDEUM – Centar za dramu u edukaciji i umetnosti
CEDEUM – Centar za dramu u edukaciji i umetnosti
Oblast delovanja:
pozorište, edukacija, kultura

Godina osnivanja: 1999
Sedište: Beograd
Adresa: Pančićeva 14

Kontakt:
064 3956693
cedeumidea@gmail.com
www.cedeum.org.rs
Kontakt osoba: Sanja Krsmanović Tasić
Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM je osnovan 29. oktobra 1999. godine, ali njegovi osnivači se kontinuirano bave ovom oblašću više od trideset godina kao promoteri novih pristupa u drami i pozorištu u radu s decom, mladima i odraslima (učiteljima, umetnicima…).
CEDEUM je organizacija koja okuplja pozorišne i druge umetnike, pedagoge, psihologe, nastavnike, social workers, stručnjake za nove medije i druge stvaraoce koje zanima promocija drame u edukaciji i umetnosti.
CEDEUM ima široku mrežu saradnika, kako u Beogradu tako i u celoj zemlji. Član i nacionalni centar Internacionalne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA. Ima intenzivnu saradnju i razmenu iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou kroz zajedničke projekte sa organizacijama iz oblasti stvaralačkog i umetničkog obrazovanja, posebno drame/pozorišta u obrazovanju/vaspitanju, kao i oblastima kao što su interkulturalni dijalog i komunikacija, vaspitanje za razvoj i mir, ljudska i dečja prava itd. CEDEUM se posebno angažuje u oblasti edukacije edukatora i obuke umetnika.
CEKOM – Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju
CEKOM – Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju
Oblast delovanja:
organizovanje aktivnog korišćenja slobodnog vremena kroz rad u kreativnim radionicama i aktivno učestvovanje u različitim programima

Godina osnivanja: 2000
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Kulturni centar, Narodne omladine 1

Kontakt:
www.cekom023.blogspot.rs
Kontakt osoba: Smiljana Tucakov
Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju, CEKOM, počeo je sa radom 2000. godine, a zvanično je otvorio svoje SUNČANO IGRALIŠTE 2001. godine, sa idejom alternativnog pristupa vaspitanju i obrazovanju dece i mladih postojećim institucionalizovanim programima. Ovo je jedinstvena organizacija takvog tipa u Zrenjaninu.
Osnovni cilj u radu je doprinos formiranju zdrave, kreativne i slobodne ličnosti dece i mladih.
Centar za nove medije_kuda.org
Centar za nove medije_kuda.org
Oblast delovanja:
kultura i umetnost, savremeno stvaralaštvo

Godina osnivanja: 2001
Sedište: Novi Sad
Adresa: Braće Mogin 2

Kontakt:
021 512227
office@kuda.org
www.kuda.org
Kontakt osoba: Zoran Pantelić
Centar za nove medije_kuda.org je nezavisna kulturna organizacija koja od 2001. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i širu publiku u istraživanje savremene umetničke teorije i prakse, aktivizma i politike. Već više od decenije svojim aktivnostima, kuda.org nastoji kritički da interveniše u sferi istraživanja i umetničkog i društvenog eksperimentalnog delovanja u polju umetničkog i kulturnog stvaralaštva sa pozicija institucionalne kritike i kritike kulturnih politika. U sučeljavanju sa procesima kulturne industrije i kulturalizacije politike i umetnosti, kolektiv pokušava mapirati i osnažiti tačke kritike i otpora komodifikaciji rezultata umetničke produkcije, a onda i pokušaje transformacije i kritike produkcionih odnosa koji se u polju umetničkog stvaralaštva i vanumetničkih društvenih procesa reprodukuju smenom ideoloških i “političkih” matrica, koje su u krajnjoj instanci posledica rekuperacije ljudi.
kuda.org kreira prostor za otvoreni dijalog, eksperimentalnu edukaciju, saradnju i istraživanje, kao i slobodan pristup različitim izvorima znanja. U okviru aktivnosti kuda.org, do sada je organizovano više stotina javnih događaja: predavanja i prezentacija gostujućih umetnika i teoretičara, radionica, izložbi, konferencija i internacionalni izdavački projekat.
Centar za savremenu kulturu i umetnost Subotica
Centar za savremenu kulturu i umetnost Subotica
Oblast delovanja:
promocija savremene umetnosti, podrška lokalnim stvaraocima i kulturnim radnicima, izgradnja prostora slobode izražavanja, istraživanja, povezivanja i

Godina osnivanja: 2020
Sedište: Subotica
Adresa: Zrinjskog i Frankopana 28b/42

Kontakt:
0643160872
centar.kozpont@gmail.com
www.ckplac.org/
Kontakt osoba: Gordana Vukov Ciganjik
Centar za savremenu kulturu i umetnost, Subotica, je krovno udruženje osnovano 3. jula 2020. godine u Subotici sa ciljem promocije savremene umetnosti, pružanja podrške lokalnim stvaraocima i kulturnim radnicima kao i potrebe izgradnje prostora slobode izražavanja, istraživanja, povezivanja i razmene. Iako nedavno osnovano, kao krovno udruženje njega čine udruženja i pojedinci sa bogatim dugogodišnjim iskustvom u kulturnom i umetničkom radu. Centar je osnovalo deset umetničkih udruženja iz Subotice: UG „Klara i Rosa”, Pozorišno udruženje „Letnji bioskop – Nyári Mozi” Színházi Közösség, UG „Artrust”, Etnofest, NoWave Films, UG „Junior muzički studio”, UG „Authentic Vojvodina”, UG „Iuventus Ventus”, UG „Symposion”, UG „Szab-Way Szinházi Szervezet”, glumci, plesači, likovni umetnici, muzičari, kulturni i omladinski radnici iz Subotice. Kasnije su se priključili i UG „Ctalker” i Gifest, kao i brojni pojedinci, umetnici. Krovna organizacija ima za zadatak da izuzev poboljšanja položaja i promocije nezavisnih umetnika i kulturnih radnika iz Subotice razvije simbolički i uspostavi fizički, multifunkcionalan i samoodrživ prostor otvoren za različite grupe građana, u sinergiji sa privatnim i javnim sektorom, koristeći kulturu i umetnost kao sredstvo društvene promene. Svi programi Centra su na dva jezika sredine: srpsko-hrvatskom i mađarskom jeziku.

CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
CEPORA - Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
Oblast delovanja:
participativna umetnost, primenjeno pozorište, edukacija, stvaralaštvo dece i mladih i inkluzija osetljivih grupa

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Beograd
Adresa: Jovana Miodragovića 27/9, Beograd

Kontakt:
069772331
office@cepora.org
www.cepora.org/
Kontakt osoba: Lidija Bukvić Branković
Kao organizacija civilnog društva, svoju delatnost u celini realizuje u oblasti obrazovanja i vaspitanja, socijalne zaštite, kulturnih delatnosti, omladinske politike, omladinskog rada, bezbednosti, zdravlja, promocije pozitivnog razvoja i prevencije problema u ponašanju dece i omladine.
CESK - Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope
CESK - Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope
Oblast delovanja:
naučne studije kulture, analize i kreiranje kulturnih politika

Godina osnivanja: 2010
Sedište: Niš
Adresa: Hajduk Veljkova 18/7

Kontakt:
018 530122
cesk2010@gmail.com
Kontakt osoba: Predrag Cvetičanin
Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK) jeste nezavisni istraživački institut koji se bavi proučavanjem uticaja globalnih trendova (globalizacije, neoliberalnih politika, ekonomske krize, post-socijalističke transformacije) na društva jugoistočne Evrope, posebno u domenu kulture i javnih politika u oblasti obrazovanja, nauke, religije i umetnosti.
Centar za empirijske studije kulture sarađuje sa više od 40 istraživača u regionu jugoistočne Evrope, ali njegovo jezgro čini osmoro članova među kojima sedmoro nastavnika i saradnika sa univerziteta u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Među aktivnim članovima CESK-a je šestoro doktora nauka (četiri u oblasti sociologije, jedan iz oblasti menadžmenta u kulturi i jedan psihologije) i jedan doktoranad (koji radi kao asistent na Departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu). Od svog osnivanja 2010. godine, Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope je realizovao više od 20 velikih istraživačkih projekata. U istom ovom periodu članovi CESK-a su bili uključeni u čitav niz manjih istraživanja i angažovani na izradi strategija kulturnog razvoja gradova u Srbiji i Crnoj Gori (Niša, Novog Sada, Kotora, Tivta, Herceg Novog); kao moderatori strateškog planiranja ustanova kulture u jugoistočnoj Srbiji (Galerije savremenih likovnih umetnosti iz Niša, Leskovačkog kulturnog centra, Doma kulture Pirot, Narodnog muzeja Vranje i Narodnog muzeja Zaječar), na ispitivanju finansijske održivosti organizacija civilnog društva u kulturi u Srbiji i planovima za njeno unapređenje i kao evaluatori domaćih i međunarodnih projekata u oblasti kulture.
Cirkusfera
Cirkusfera
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, aktivizam

Godina osnivanja: 2008
Sedište: Beograd
Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 17

Kontakt:
064 1989824
www.cirkusfera.org
Kontakt osoba: cirkusfera@gmail.com
Cirkusferа je orgаnizаcijа zа rаzvoj sаvremenog cirkusа, umetničke аnimаcije, sаvremenog i uličnog teаtrа. Okupljа posvećene mlаde umetnike koji poznаju veštinu žonglirаnjа, mаnipulаciju objektimа, аkrobаtiku, ekvilibrizаm, tehniku klovnа, glumu.
Zаlаžemo se zа unаpređivаnje rаzvojа kulture i umetnosti, аfirmaciju izvođаčkih umetnosti (sаvremenog cirkusа i uličnog teаtrа) i nezаvisne umetničke scene; obrаzovаnje dece i mlаdih; ekološke inicijаtive; podizаnje svesti o fizičkom i mentаlnom zdrаvlju i celoživotnom učenju.
Tаkođe se zаlаže zа formirаnje regionаlne mreže zа rаzvoj sаvremenog cirkusа; decentrаlizаciju pozorišnih аktivnosti u Srbiji; međunаrodnu sаrаdnju sа stvаrаocimа i profesionаlnim pedаgozimа iz poljа izvođаčkih umetnosti, nаročito iz poljа sаvremenog cirkusа.
DAH Teatar - Centar za pozorišna istraživanja
DAH Teatar - Centar za pozorišna istraživanja
Oblast delovanja:
kulturne politike, izvođačke umetnosti, istraživanje, muzika, stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, aktivizam

Godina osnivanja: 1991
Sedište: Beograd
Adresa: Marulićeva 8

Kontakt:
064 1548003
dahteatar@dahteatarcentar.com, office@dahteatarce
www.dahteatarcentar.com
Kontakt osoba: Ivana Milenović Popović
DAH Teatar centar za pozorišna istraživanja je jedina profesionalna, eksperimentalna pozorisna trupa, koja već dvadeset godina traje i stvara internacionalno, i u Srbiji.

Najvažniji projekti: Ne/vidljivi grad (2005, 2007/08, 2011/12), osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti (2012/13), Umrežavanje sećanja (2012), Festival Prenošenje plamena (2011).
Predstave: Prisustvo odsustva (2013), Snovi i prepreke (2012), Prelazeći liniju (2009).

Društveni centar Krov
Društveni centar Krov
Oblast delovanja:
antropologija, film, umetnost, vizuelna antropologija, aktivizam

Godina osnivanja: 2020
Sedište: Beograd
Adresa: Kraljice Marije 47, Beograd

Kontakt:
069606321
dckrov@gmail.com
www.dckrov.rs
Kontakt osoba: Relja Pekić
Društveni centar Krov je združeni kolektiv tri organizacija – Centar za vizuelnu antropologiju – VAC, Kolektiv „Vizantrop“ i Decentrala. Naš centar je posvećen umrežavanju antropologa, filmskih reditelja i umetnika, sa ciljem razvijanja nezavisnog i kreativnog prostora za mlade.
Dušan Murić
Dušan Murić
Oblast delovanja:
Savremene izvođačke umetnosti i savremeno ostalo

Godina osnivanja:
Sedište: Beograd
Adresa: Kraljevića Marka 4

Kontakt:
0643315864
dusanmuric@yahoo.co.uk
https://www.youtube.com/channel/UCfDmi1tlid09QbhN-R3RcUg https://www.youtube.com/channel/UCrYMC7wSYvzZ4kcALoUl5vw
Kontakt osoba:
Rođen 1971. u Ćupriji. Krajem devedesetih počinje da se naziva umetnikom.
Sarađivao sa brojnim akterima savremene izvođačke scene Beograda.
Samoproklamovani zeleni anarhista i svesni neradnik.
Deo kolektiva Magacin.
Eho animato
Eho animato
Oblast delovanja:
izvođačke umetnosti i multimedija

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Beograd
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 296/2/11, Beograd

Kontakt:
+381638669494, +381607111060
ehoanimato@gmail.com
www.ehoanimato.org
Kontakt osoba: Ana Konstantinović, Željko Maksimović
Eho animato je kolektiv posvećen istraživanju izvođačkih umetnosti i multimedijalnih praksi, osnovan u Beogradu 2011. godine. Kolektiv primenjuje multimedijalni i interdisciplinarni pristup sa ciljem da teme koje u svojim umetničkim radovima obrađuju sagledaju iz što više različitih perspektiva. U okviru svoje prakse neguju kolektivno autorstvo i zajedničke procese, podržavajući snagu i razvoj svakog pojedinačnog umetničkog glasa.
Najvažniji projekti: Putevi heroja (The Ways of the Heroes) (2021-2023), Međunarodni skup Solidarnost: digitalne strategije za kreativnu otpornost (sa CultureHub, LaMaMa e.t.c. i UK Parobrod, 2021), digitalni performans Downtown Variety: Serbia edition (sa CultureHub, LaMaMa e.t.c.) multimedijalno delo Fragmenti nespokoja (2019), Film, muzika i nešto između (2018), Rosmersholm – šta se desilo sa našim idealima (2016).
Elektrika - Udruženje za razvoj kulture
Elektrika - Udruženje za razvoj kulture
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, film i video, edukacija

Godina osnivanja: 2007
Sedište: Pančevo
Adresa: Radomira Putnika 7, Pančevo

Kontakt:
060 6771900
vladimir.palibrk@gmail.com
www.elektrikablog.wordpress.com
Kontakt osoba: Vladimir Palibrk
Udruženje za razvoj kulture "Elektrika" osnovano je 2011. godine. Preteča udruženja bila je galerija "Elektrika" koja je funkcionisala kao multimedijalni umetnički prostor u Pančevu sve do 2015. godine. Elektrika se bavi promocijom alternativne umetnosti, sa naglaskom na vizuelnu umetnost i strip, iako su projekti udruženja raznovrsni i uključuju različite dorpinose u polju kulture.
ERGstatus
ERGstatus
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, istraživanje, muzika, edukacija, novi mediji, organizacija događaja, aktivizam

Godina osnivanja: 1998
Sedište: Beograd
Adresa: Birčaninova 2

Kontakt:
011 2646930
caksiran@sbb.rs
www.ergstatus.org
Kontakt osoba: Boris Čakširan
ERGstatus je osnovan 1998. godine kao edukativni projekt suvremenog plesa. Od tada ovaj projekt se razvio u nezavisnu organizaciju koja se bavi savremenim plesom. Rad ERGstatus-a se sastoji od seminara, radionica i umetničke produkcije i inkluzivnog rada.
ERGstatus je ostvario saradnju sa mnogim umetnicima i trupama iz zemlje i sveta (SAD, Japan, Australija, Izrael, Poljska, Nemačka, Slovenija, Holandija i mnoge druge), učestvujući u projektima i nastupajući na brojnim međunarodnim festivalima i manifestacijama. ERGstatus plesni teatar osvojio je Medalju UBUS-a (Udruženje baletskih umetnika Srbije) i osvojio drugo mesto na Festivalu koreografskih minijatura 2000. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Najvažniji projekti: PSI, Zvučna instalacija u 4 slike, Program Intermezzo.
Evropa Nostra Srbija
Evropa Nostra Srbija
Oblast delovanja:
upravljanje, politike i istraživanja u oblasti nasleđa, participacija građana u nasleđu, izgradnja kapaciteta stručnjaka koji se bave nasleđem, kampanje i lobiranje u oblasti interpretacije, očuvanja i upravljanja nasleđem, razmena i promovisanje dobrih praksi i politika iz oblasti nasleđa

Godina osnivanja: 2007
Sedište: Beograd
Adresa: Francuska 16

Kontakt:
063 686647
europa.nostra.serbia@gmail.com
www.europanostraserbia.org
Kontakt osoba: Višnja Kisić
Evropa Nostra Srbija predstavnik je za Srbiju najveće evrpske mreže za kulturno nasleđe Evropa Nostre, čiji je cilj izgradnja i osnaživanje civilnog društva u stvaranju i upravljanju nasleđem, a koju čini 250 nevladinih organizacija, 150 pridruženih institucija i i 1500 pojedinaca iz više od 50 evropskih država.
Fakiri sa juga
Fakiri sa juga
Oblast delovanja:
Oživljavanje i promocija kulture na lokalnom i regionalnom nivou, stvaranje i negovanje savremenih umetničkih izraza, kreiranje dijaloga sa društveno osetljivim grupama radi osnaživanja njihovog kreativnog i kulturnog potencijala.

Godina osnivanja: 2017
Sedište: Kruševac
Adresa: Balkanska 64

Kontakt:
063/8779673
fakirisajuga037@gmail.com
https://www.facebook.com/fakirisajugaart/ https://www.facebook.com/a.k.c.gnezdo/
Kontakt osoba: Kaća Dimitrijević
Fakiri sa juga su nevladino i neprofitno udruženje gradjana sa bazom u Kruševcu. Udruženje je nastalo iz neformalne umetničke grupe koja je svoje prve eksperimente sprovela u Inex filmu, u Beogradu. Sa odlaskom u Kruševac počinje transfer ideja i vrednosti koje su nam prirasle za srce, pa se 2017. organizujemo u udruženje i počinjemo naš najbitniji projekat, formiranje Alternativnog kulturnog centra "Gnezdo". U to vreme, ruinirani objekat u vlasništvu FK Borac iz Bivolja, na obali reke Rasine, počinjemo da obnavljamo i adaptiramo sa velikim brojem lokalnih i medjunarodnih volontera. U ovom, u Kruševcu jedinstvenom, umetničkom prostoru za mlade dešavaju se umeničke radionice, predavanja, svirke, festivali, projekcije filmova, medjunarodni volonterski kampovi, pozorišne predstave, inkluzivne radionice i mnogo toga još.
Fakri sa juga su često angažovani pri izradi scenografija za muzičke festivale i koncerte, predstave, za umetničke instalacije, kostime i sl.
FORCA - Forum civilne akcije
FORCA - Forum civilne akcije
Oblast delovanja:
stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, novi mediji, film i video, organizacija dogadjaja, aktivizam, web

Godina osnivanja: 1999
Sedište: Požega
Adresa: Karađorđeva 3

Kontakt:
031 825000, 062 391312
www.forca.rs
Kontakt osoba: Goran Jordović
Osnovana od grupe mladih ljudi, entuzijasta, koji su bili nezadovoljni svojim položajem u društvu, situacijom u svom okruženju i celokupnim stanjem u državi, ali spremni da se uhvate u koštac sa problemima i krenuli su da stvaraju bolju budućnost. Tokom trinaest godina rada FORCA je izrasla u ozbiljnu organizaciju, koja sada predstavlja jednu od okosnica trećeg sektora u Zapadnoj Srbiji. Organizacija sada broji sedamnaest članova, osam stalno angažovanih saradnika i veliki broj povremenih saradnika i volontera.
U skladu sa misijom organizacije FORCA ima tri pravca delovanja i to: razvoj civilnog društva – kao osnov za razvoj i unapređenje svih segmenata društva, razvoj ekologije i ekološke svesti u lokalnoj zajednici i humanitarni i socijalni programi – neophodni u narednom periodu za prevazilaženje teške socijalne situacije u kojoj se nalazimo.

Najvažniji projekat: Zajedno za progres – 2012. (u toku)
Gabriela Vasić
Gabriela Vasić
Oblast delovanja:
vizuelna kultura, edukacija, kustoski projekti

Godina osnivanja:
Sedište: Beograd
Adresa:

Kontakt:
069 5552340
umetnicki.trening@gmail.com, gabriela.vasic@gmail.com
www.arts-design.info, www.gabrielavasic.wordpress.com
Kontakt osoba: Gabriela Vasić
Projekti neformalne edukacije za mlade, mlade talente i mlade umetnike, oblast: likovna i primenjena umetnost: savremena vizuelna kultura, produkt dizajn, grafička kultura, modni dizajn. Model rada: interdisciplanarne kreativne radionice, kustoska vođenja, predavanja.
Galleria caffe / Galerija kafe
Galleria caffe / Galerija kafe
Oblast delovanja:
Vizuelna umetnost, film, književnost, scenska umetnost, društveni aktivizam…

Godina osnivanja: 2006
Sedište: Pančevo
Adresa: Dr Svetislava Kasapinovića 18, Pančevo

Kontakt:
0621016010
galleriacaffe06@gmail.com
http://www.galleriacaffe.rs/
Kontakt osoba: Dušan Marino
Multifunkcionalni prostor, mini kulturni centar, koji altruistički veruje da umetnost može i mora biti prestavljena svima i svugde, samim tim u kafiću.
GIFEST – regionalni festival gifova
GIFEST – regionalni festival gifova
Oblast delovanja:
video, animacija, fotografija, likovna umetnost

Godina osnivanja: 2013
Sedište: Subotica
Adresa: Trg Lazara Nešića 8/2

Kontakt:
064 4373136, 063 537440
gifest.subotica@gmail.com
www.facebook.com/GIFEST
Kontakt osoba: Mirjana Mitrić i Ivana Rađenović
GIFEST je regionalni festival gifova. Cilj festivala je da okupi gif autore, kao i ljubitalje ove grafičke forme. Festival se organizuje u takmičarskoj i revijalnoj formi. U takmičarskom delu se prikazuju gif autorski radovi koje se stvaraoci poslali na naš konkurs, i oni takođe ulaze u izbor za najzapaženiji gif rad, kroz nekoliko kategorija. Žiri uglavnom čine likovni i filmski stvaraoci iz regiona, i po svom sastavu menja se svake godine. Revijalni deo programa ima funkciju prikazivanja najzapaženijih gif radova, koji su dostupni na internetu i to je selekcija organizatorki. Sa svojim programom Gifest je u nekoliko navrata gostovao u drugim gradovima, samostalno ili kao deo nekog kulturnog dešavanja.
Grupa Grupa
Grupa Grupa
Oblast delovanja:
savremeno pozorišno stvaralaštvo, pozorišni festival, kultura, likovne i muzičke umetnosti, obrazovanje

Godina osnivanja: 2007
Sedište: Kraljevo
Adresa: Hajduk Veljkova 20a/10, Kraljevo

Kontakt:
+381693738388
grupagroup@gmail.com
Grupagroup.org
Kontakt osoba: Vladan Slavković
Udruženje građana GRUPA GRUPA postoji već više od 15 godina i aktivno se bavi pozorišnim stvaralaštvom u Kraljevu. Plan koji sprovodimo od osnivanja GRUPA GRUPA podrazumeva angažovanje mladih, sposobnih stvaralaca iz Kraljeva i okoline i stvaranje alternativnih vidova pozorišne, likovne i muzičke umetnosti koja bi oko sebe okupila ideje etičkih i kvalitetnih vidova obrazovanja naše omladine i stvorila generacije boljih ljudi.
Grupa Hajde da…
Grupa Hajde da…
Oblast delovanja:
inkluzija osetljivih grupa, edukacija, izvođačke umetnosti

Godina osnivanja: 1999
Sedište: Beograd
Adresa: Kneza Danila 12

Kontakt:
011 3240425
marko@hajdeda.org.rs
www.hajdeda.org.rs
Kontakt osoba: Marko Pejović
Grupa „Hajde da…“ se od svog osnivanja (1999. godine) bavila radom sa osetljivim grupama (izbeglim i raseljenim licima, Romima, osobama sa invaliditetom…). Organizacija je do sada sarađivala sa više umetnika, organizacija i institucija u zemlji i inostranstvu i realizovala je (samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama) više stotina projekata/programa/inicijativa(neke od njih su kompleksni višegodišnji programi, dok su neke – jednokratne aktivnosti, realizovane na lokalnom nivou).
Organizacija je 2004. godine dobila nagradu Saveta Evrope za jednu epizodu animirane serije „Uaaa nepravda!“ koja se bavi diskriminacijom na osnovnoškolskom urastu.
Grupa „Hajde da…“ je realizovala više pozorišnih produkcija koje uključuju pripadnike marginalizovanih grupa i pozorišne umetnike („Kriva za Gausa“, „Reset“ i „Tanatos“). Predstava Reset (koprodukcija sa UK Vuk Karadžić) je 2010. dobila nagradu na Festivalu alternativnog i novog teatra.
Od 2011. organizacija je pokrenula Festivale društveno angažovanog teatra „Van okvira/OffFrame“. Misija festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji i regionu, i da promoviše uključivanje u teatarski rad i pozorišne predstave pripadnike onih delova zajednice koji su u određenom društvenom
Hleb Teatar
Hleb Teatar
Oblast delovanja:
pozorište, umetnička igra, muzika, vizuelna umetnost, performans, edukacija iz oblasti drame i plesa

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Beograd
Adresa: Ratka Mitrovića 145

Kontakt:
064 3956693
hlebteatar@gmail.com
Kontakt osoba: Sanja Krsmanović Tasić
Hleb teatar je umetnički projekat i trupa sastavljena od multidisiplinarnih umetnika-aktivista različitih generacija koje povezuje strast ka izvođačkoj umetnosti, u domenu teatra I umetničke igre, procesnom/istraživačkom pozorištu i temama koje su provokativne i društveno -politički angažovane. Muzika, vizuelna umetnost, umetnička igra, fizički teatar, performans, poezija , su veštine i sredstva koja koristimo u kreiranju predstava koje za nas imaju osvešćujući i pre svega isceljujući karakter. Hleb teatar je takođe posvećen umetničkoj edukaciji kroz radionice i projekte, smatrajući formiranje mladih umetnika jednom od svojih osnovnih misija. Kroz međunarodnu saradnju, koprodukcije I delovanje na međunarodnoj sceni želja nam je da povežemo kulturu I angažovanu produkciju i umetnike naše zemlje sa svetom. Organizujući gostovanja I radionica naših kolega iz sveta, otvaramo mogućnost umetničkog usavršavanja, razmene i saradnje umetnika iz naše zemlje, iz sveta i nas samih.
Hop.La!
Hop.La!
Oblast delovanja:
izvođačke umetnosti, participativna umetnost, istraživanje, stvaralaštvo dece i mladih, film i video, aktivizam, književnost i teorija

Godina osnivanja: 2005
Sedište: Beograd
Adresa: Uzun Mirkova 10

Kontakt:
011 2621458, 064 8993509
hopla@hop-la.org
www.hop-la.org
Kontakt osoba: Irena Ristić
Hop.la! je grupa umetnika osnovana 2005. godine u Beogradu. Svoj veseli naziv duguje mračnoj drami Ernsta Tolera „Hopla, mi živimo!“. Neguje autorski, participativni i istraživački pristup umetnosti, a svoje programe ostvaruje kroz saradnju sa organizacijama civilnog društva i institucijama kulture, kako u domenu autorskih projekata tako i kroz programe socijalne transformacije fokusirane na liberalizaciju estetičkih, kulturnih i društvenih modela.
Hop.la! je saradnik i član Evropske mreže nezavisnih pozorišnih grupa (EON), Druge scene (DrS) i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS).

Najvažniji projekti: “Kratka istorija zaboravljanja, prvi deo” A. Nikolić (Magacin u Kraljevića Marka, 2012), "proces_K“ M. Paunović i I. Ristić (KC Grad, 2011), „Apetit“ I. Ristić (DkC, 2010), "Soba malih strahova“ I. Ristić (Rex, 2009), "O nasilju“ A. Nikolić (BDP, 2008).
Jednostavno rečeno - Udruženje u oblasti kulturnog i industrijskog nasleđa
Jednostavno rečeno - Udruženje u oblasti kulturnog i industrijskog nasleđa
Oblast delovanja:
kultura, kulturno nasleđe, kulturno nasleđe industrijskog perioda Jugoslavije, višemedijsko stvaralaštvo

Godina osnivanja: 2020
Sedište: Beograd
Adresa: Pribojska 21, 11460 Beograd (Barajevo)

Kontakt:
+381642983426
jednostavnoreceno@gmail.com
http://jednostavnoreceno.org/
Kontakt osoba: Nenad Pinter
Grupa Jednostavno rečeno traga za pričama o kulturnom i industrijskom nasleđu. Prikupljamo narative, fotografije, video i audio zapise, arhivsku građu, razgovaramo sa ljudima, snimamo, pišemo, preispitujemo, a pre svega - delimo i razmenjujemo ideje sa svima koji dele naša interesovanja...

Najzanimljivije i najmanje poznate priče želimo da podelimo sa publikom kroz različite forme kroz koje se susreću i "razgovaraju" nasleđe i sadašnji trenutak. Verujemo da kroz ovaj, uobličen i stilizovano predstavljen dijalog, možemo da podstaknemo i inspirišemo zajednicu na preispitivanje onih vrednosti koje u središtu svog interesovanja imaju ljude.

Želimo da približimo našoj publici i istraživačima uticaj fabrika i drugih institucija na svakodnevni život nas, običnih ljudi, nekad sad... Zanimaju nas gradovi, ljudi, fabrike, pozorišta, kafane, kamioni, autobusi, vozovi, škole, javni prostori, ... i sve male stvari koje nas pokreću.

Radimo na tome da stvorimo bazu podataka, koji nisu akademsko istraživački, već životni, iskreni, topli, ljudski i naši. Verujemo da u vremenu pojačanog interesovanja za industrijsko nasleđe, koje je sastavni deo kulturnog nasleđa i dela identiteta, naše priče čine dragoceni dopunski šrafčić i da se, što je najvažnije, u njima svi prepoznajemo i kroz to prepoznavanje povezujemo. Nadamo se da će materijal dostupan na ovom sajtu biti od koristi svima koji se na različite načine bave industrijskim i kulturnim nasleđem i njihovim međusobnim uticajima, ali i da će svakom čitaocu biti zanimljiv kao priča o jednoj zemlji i jednom vremenu.
K-Town Group
K-Town Group
Oblast delovanja:
kultura i umetnost, ekologija, ljudska prava

Godina osnivanja: 2003
Sedište: Kosjerić
Adresa: Mileve Kosovac 15, Kosjerić

Kontakt:
+38169621140
ktowngroup@gmail.com
https://ktowngroup.org.rs/
Kontakt osoba: Janko Belić
K-Town Group je grupa građana Kosjerića, uglavnom mladih, koja je uključena u različite aktivnosti u ovom mestu i regionu sa najjačim ciljem u afirmisanju kulture i umetnosti, ali i zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda.
Kamerades
Kamerades
Oblast delovanja:
fotografija

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Beograd
Adresa: Cerska 127

Kontakt:
063 8679800
contact@kamerades.com, tashaognjanovic@gmail.com
www.kamerades.com
Kontakt osoba: Tamara Ognjanović
Kаmerаdes kolektiv, svojim prepoznаtljivim vizuelnim stilom bаzirаnim nа sаvremenoj dokumentаrnoj formi, uz istаnčаni nаrаtivni pristup i sа nаglаšenim i prepoznаtljivim stаvom аutorа, stаvljа fotogrаfiju u službu društvenih promenа.
Kolektiv je od sada objаvio knjigu fotogrаfijа “Dirty Season” (2014.), izlаgаo rаdove nа izložbаmа „Necenzurisano”(Artget, Beograd), “Usаmljenost kаo izbor” (Uličnа gаlerijа, Beogrаd, 2014.), “Ulicа iz trećeg licа” u okviru festivаlа Vrevа, (nа jаvnim površinаmа, 2014.), “Ulicа iz trećeg licа” u okviru festivаlа Vizuаlizаtor, (po beogrаdskim prolаzimа 2014.), “Tаmаrа waterfront” (Uličnа gаlerijа, Beogrаd, 2014.), “Srbijа ispred objektivа” (Muzej primenjene umetnosti 2013.); i grupnim izložbаmа: SEE New Perspectives, (Beč, 2014.), SEE New Perspectives (Sаrаjevo, 2012.), “Putujućа izložbа reči” (Uroboros, 2012.), Foto-sаjаm (Reks, Beogrаd, 2012.).
Člаnovi su bili predavači ili učesnici na tribinаma i predаvаnjima o fotogrаfiji u okviru nekoliko festivаlа i skupovа u zemlji i regionu – NOOR masterklas, Sharp Shooters, Vizuаlizаtor, Serbia Rаw Fotosаjаm, Periskop, Centаr zа rаzvoj fotogrаfije, Etnofest Pаlić, SEE New Perspectives, Fotogrаfijа.bа, gde su već nekoliko godinа zаredom žirirаli, i Balkan Photo Festival. Učestvovаli su i nа trećem Mikro аrt festivаlu аmаterskog filmа sа rаdom Dirty Season, (specijаlnа nаgrаdа, 2012).

Najznačajniji projekti: "Dirty Season", knjiga fotografija, (2014, Beograd), Masterklas dokumentarne fotografije, (2015, Beograd), predavači fotografi holandskog foto kolektiva/agencije NOOR, mladi fotografi s Kosova, iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Albanije i Bugarske, "Re(animacija) kulture", izložba (2015, Beograd).
Karkatag
Karkatag
Oblast delovanja:
interaktivna umetnost, novi mediji, performans, edukacija

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Jedrenska 1/39

Kontakt:
064 2291165
karkatag@gmail.com
www.karkatag.org
Kontakt osoba: Ana Dimitrijević
Karkatag je umetnički kolektiv iz Beograda formiran 2009. godine. Funkcioniše u polju interaktivne umetnosti i novih medija, na granici sa performativnim. Radovi Karkataga su najčešće svojevrsne mašine, obično većih razmera, koje izložene ili podmetnute na korišćenje, dovode publiku u situaciju da postane aktivni učesnik, performer, a događaj koji se generiše kroz njihov rad‐upotrebu predstavlja neodvojivi i suštinski deo samog ostvarenja.
Karkatag je dosad učestvovao u brojnim izložbama, festivalima, performansima u Nemačkoj, Engleskoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Švajcarskoj, Crnoj Gori i u više gradova Srbije. Karkatag kao deo Nacionalne selekcije osvaja Zlatnu medalju za pokretanje dijaloga na Praškom kvadrijenalu 2015. Takođe, 2015. osvaja Nagradu za razvoj britanskog programa Gone in 20 Minutes za nove i hrabre umetničke projekte na otvorenom. Iste godine osvaja i prestižnu The Oxford Samuel Beckett Theatre Trust nagradu i produkciju u Barbiken centru u Londonu za 2016. u kolaboraciji sa britanskom grupom Collectif and then… Karkatag od 2010. vodi rezidencijalni prostor u Svilajncu, a od 2015. pokreće otvorenu radionicu Praksa mejkerspejs Beograd u Magacinu u Kraljevića Marka.
Kino klub Novi Sad - Nezavisni filmski centar
Kino klub Novi Sad - Nezavisni filmski centar
Oblast delovanja:
filmska umetnost, edukacija

Godina osnivanja: 2001
Sedište: Novi Sad
Adresa: Cara Lazara 35, Veternik

Kontakt:
+381 69 200 10 90
kinoklubnovisad@gmail.com
www.kinoklubnovisad.org , www.filmfront.rs
Kontakt osoba: Filip Markovinović
NFC Kino klub Novi Sad je neprofitno udruženje građana osnovano sa ciljem da promoviše i popularizuje filmsku umetnost. Svoje aktivnosti artikuliše kroz edukaciju putem filmskih radionica, popularizaciju kratkometražnog autorskog filma i edukaciju publike kroz festival “Filmski front” i specijalne programe, filmsku produkciju autorskog filma i staranje o arhivi tradicionalnog Kino kluba Novi Sad.
KIOSK – Platforma za savremenu umetnost
KIOSK – Platforma za savremenu umetnost
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti

Godina osnivanja: 2002
Sedište: Beograd
Adresa: Uzun Mirkova 10

Kontakt:
kioskngo@gmail.com
www.kioskngo.net
Kontakt osoba: Milica Pekić
Kiosk – Platforma za savremenu umetnost je nevladina, neprofitna organizacija koja deluje na polju umetnosti i kulture. Kiosk je osnovan u Beogradu 2002. godine od strane Ane Adamović i Milice Pekić. U 2008. godini Dorijan Kolundžija, umetnik, pridružuje se Kiosk timu.
Osnovni cilj Kiosk–a jeste široka saradnja među umetnicima i kulturnim radnicima iz svih oblasti savremene umetnosti. Kiosk veruje da inovativne umetničke aktivnosti neguju otvorenost i obezbeđuju bolje razumevanje društvenih i političkih poteškoća modernog društva. Imajući u vidu ovaj cilj, Kiosk kreira izložbe, publikacije i istraživačke projekte koji poboljšavaju razumevanje društvenih problema, teorije i prakse savremene umetnosti, i ulogu umetnosti u ”mejnstrim” kulturi. Od 2002. godine Kiosk sarađuje sa umetnicima, kulturnim radnicima i javnošću da bi stvorio participativne projekte velikog formata i nove mreže koje podstiču dijalog.
Od 2007. godine Kiosk aktivno razvija projekte koji se bave savremenom umetničkom produkcijom u javnom prostoru, kreirajući privremene i trajne intervencije nad urbanom strukturom gradova u Srbiji.
Knjigoskop
Knjigoskop
Oblast delovanja:
književnost i teorija, izdavaštvo, web, stvaralaštvo dece i mladih, organizacija dogadjaja, kulturne politike

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Beograd
Adresa:

Kontakt:
063 8927467
knjigoskop@gmail.com
www.knjigoskop.com
Kontakt osoba: Aleksandar Gubaš
Knjigoskop je inicijativa namenjena popularizaciji i razvoju savremene književne produkcije za decu i mlade, razvoju čitalačkih navika kod dece i mladih i podršci bibliotečkoj mreži u Srbiji.

Najvažniji projekti: blog Knjigoskop, mreža B.O.O.K. - Biblioteka odabranih omladinskih knjiga (u saradnji sa OPA), gostovanje Jasminke Petrović u Istri i serija književnih promocija po školama i bibliotekama u Srbiji.
Kombinart - Neformalna grupa mladih šabačkih umetnika
Kombinart - Neformalna grupa mladih šabačkih umetnika
Oblast delovanja:
kulturni i umetnički aktivizam, aktivizam

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Šabac
Adresa: Pop Lukina 66/2

Kontakt:
065 5150880
grupakombinart@gmail.com
www.facebook.com/kombinart
Kontakt osoba: Marko Gavrilović
Kombinart je samoorganizovana, neformalna grupa mladih šabačkih umetnika koja se bavi kulturnim i umetničkim aktivizmom.

Najvažniji projekti: Otvorena galerija, Potraga za umetnošću, Ruke, Oslikavanje grada, Hibridne izložbe, itd.
Kontekst kolektiv
Kontekst kolektiv
Oblast delovanja:
kritička teorija, kulturne politike, vizuelne umetnosti, istraživanje, edukacija, aktivizam

Godina osnivanja: 2006
Sedište: Beograd
Adresa: Đorđa Lobačeva 7

Kontakt:
065 6771632
marko@kontekstgalerija.org
www.kontekstprostor.wordpress.com
Kontakt osoba: Marko Miletić
Kontekst kolektiv je autonomna organizacija čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti i kulture sa širim društvenim delovanjem.

Kreativna mreža Panonika
Kreativna mreža Panonika
Oblast delovanja:
kultura i umetnost, ekologija

Godina osnivanja: 2014
Sedište: Novi Sad
Adresa: Artiljevo III/1, Novi Sad

Kontakt:
0637554424
kmpanonika@gmail.com
www.panonika.org/
Kontakt osoba: Goran Sadžakov
Udruženje je osnovano 2014. godine kao Ekološka mreža Panonika. Tokom vremena dogodio se priliv članova koji se sem interesovanja za prirodu i njeno očuvanje, aktivni na polju kulture i umetnosti. Realizovan je veliki broj projekata u oblasti ekologije, kulture i umetnosti sa osvrtom ili pronalaženjem tačaka dodira sveta prirode i sveta kulture i umetnosti.
Kreativni pogon
Kreativni pogon
Oblast delovanja:
Kultura, obrazovanje, inkluzija

Godina osnivanja: 2010
Sedište: Novi Sad
Adresa: Radnička 20, 21000 Novi Sad

Kontakt:
0638964809
kreativnipogon3000@gmail.com
www.kretivnipogon.com
Kontakt osoba: Jasmina Vladisavljev
Kreativni pogon je organizacija, koja deluje 12 godina na teritiriri grada Novog sada i šire, dugi niz godina savremeni cirkus koristimo kao sredstvo kojom aktiviramo zajednicu. U okviru udruženja imamo i školu savremnog cirkusa za decu i odrasle. Sve ove godine realizovali smo više desetine projekata, gde su nas podržali: Gradska uprava za kulturu Novog Sada, fondacija Trag, Fondacija Jelena Šantić, NKD i drugi. Ponosni smo na naše projekte gde širimo kulturu u ruralne sredine u okviru konkursa TVOJE MESTO U SRBIJI, u okviru kojeg radimo na osnivanju nezavisnih kulturnih stanica, a prva takva je u Novom Kneževcu - KULTURNA ZONA K3. Trenutno nam je aktuelan projekat kulturne raznolikosti GRADIMO POVERENjE, gde kroz savremeni cirkus i radionice za decu, deca uče solidarnosti i poštovanju dece iz marginalizovanih grupa i njihove kulture. Kreativni pogon je član međunarodne mreže omladinskog i socijalnog cirkusa KARAVAN .
Kreativno afirmativna organizacija Parnas
Kreativno afirmativna organizacija Parnas
Oblast delovanja:
kultura, inkluzija, mladi, ljudska prava, višestruki identiteti, rodna ravnopravnost


Godina osnivanja: 2010
Sedište: Novi Sad
Adresa: Stevana Hristića 37, Novi Sad

Kontakt:
+381606113009
kaoparnas@gmail.com
kaoparnas.org; uhvatifilm.org
Kontakt osoba: Milesa Milinković
Jedan od naših ključnih statutarnih ciljeva je podsticanje i afirmacija (kulturne) participacije osoba sa invaliditetom a to radimo kroz umetnost, edukacije, zagovaranja.
Stoga je jedan od naših principa u radu: biti inkluzivna organizacija po sebi a onda i biti primer organizacije i kulturnog događaja koji su pristupačni osobama sa invaliditetom i kroz edukacije i saradnju podsticati druge aktere u kulturi da svoje programe učine na adekvatan način svima dostupnim. Organizatori smo jedinog regionalnog filmskog festivala “Uhvati film” na temu invalidnosti (koji se osim Novog Sada realizuje i u Rijeci, Banjoj Luci i Kotoru). Kroz filmski i prateći program (performanse, izložbe, tribine, radionice), ukazujemo i na problem višestruke diskriminacije ali i moguća rešenja.
Uhvati film je prvi i jedini filmski festival u Srbiji sa programom pristupačnim za osobe sa fizičkim invaliditetima (kroz opisno titlovanje, prevod na znakovni jezik, audiodeskripciju/sinhronizaciju, u najpristupačnijem postojećem bioskopu u centru grada).
Naš tim je inkluzivan, posebno stručan za pitanja invalidnosti i rodne ravnopravnosti. Radimo sa mladima kroz volonterske programe i edukacije u obrazovnim ustanovama, ali i sa decom (Uhvati film Kids).
Kreativno mentorstvo
Kreativno mentorstvo
Oblast delovanja:
kreativno mentorstvo, edukacija

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Beograd
Adresa: Palackova 13/7

Kontakt:
063 360687
info@kreativnomentorstvo.com
www.kreativnomentorstvo.com
Kontakt osoba: Dragana Jevtić
KREATIVNO MENTORSTVO je program iniciran 2012. godine koji je tada imao svoje prvo, pilot izdanje, dok se drugo izdanje realizuje 2014/2015. godine. Program je u pilot izdanju realizovala neformalna grupa građana, dok je udruženje „Kreativno mentorstvo” osnovano 9.septembra 2014. godine i registrovano 20. marta 2015. godine.
Pilot izdanje trajalo je tokom 2012. i 2013. godine i realizovano je u Beogradu. Okupilo je 25 mentija, mladih profesionalaca prvenstveno iz sveta kulture i obrazovanja, i 25 mentora iz različitih oblasti. Glavni partner i inicijator programa bila je Ambasada Švedske u Beogradu.
KROKODIL
KROKODIL
Oblast delovanja:
savremena književnost, društveno angažovani programi i projekti, rezidencijalni boravci pisaca, prevodilaca i literarnih stvaraoca, savremena vizuelna kultura i umetnosti

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Karađorđeva 43, Beograd

Kontakt:
063211986
office@krokodil.rs
https://www.krokodil.rs/
Kontakt osoba: Vladimir Arsenijević
Udruženje KROKODIL posvećeno je kreiranju književnih, kulturnih i društveno-političkih programa i sadržaja u cilju razvoja književne publike kao i one zainteresovane za kulturu uopšte, promovisanju politike dijaloga, pomirenja i rekonstrukcije pokidanih kulturnih veza prevashodno na prostoru Zapadnog Balkana ali i produbljivanju uzajamnog razumevanja te prihvatanja različitosti na evropskom kontinentu i šire. Udruženje KROKODIL osnovano je 2009. godine kad je i pokrenulo književni festival KROKODIL koji je u toku tri junske večeri te godine prvi put održan u Beogradu. Od tad se ovaj festival svake godine u junu održava na istom mestu – otvorenom amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu. Iako primarno zamišljen kao regionalna platforma, festival KROKODIL je ubrzo dobio međunarodne obrise i srazmerno brzo izrastao u jedan od najistaknutijih, najposećenijih i najprepoznatljivijih književnih događaja ne samo u okviru našeg regiona već i u Evropi. Pored redovnih gostovanja istaknutih pisaca i drugih umetnika iz zemlje, regiona i inostranstva, odlikuju ga inovativno korišćenje multimedije u cilju obogaćivanja javnog čitanja, dinamičan ritam, izrazita savremenost te obimna, veoma lojalna i zainteresovana publika uz izvrsne posete od preko 1000 ljudi po večeri. Čak ni globalna pandemija nije zaustavila KROKODIL. 2020. godine ne samo da smo održali trodnevni festival krajem leta uz poštovanje epidemioloških mera, nego je i celokupan program bio lajvstrimovan u realnom vremenu preko naših društvenih mreža.
Veoma brzo nakon osnivanja Udruženje KROKODIL se jedinstvenošću, originalnošću ali pre svega napornim i predanim radom svog tima, našlo i na evropskoj književnoj sceni kao organizator ili koorganizator značajnih književnih programa. Razvijajući stabilne odnose s mnogobrojnim partnerima u zemlji, regionu i inostranstvu, a po ugledu na slične veoma popularne programe evropskih metropola, Udruženje KROKODIL 2012. godine osniva prvi kontinuirani rezidencijalni program za pisce u Srbiji – KROKODILovu Kuću za pisce. U njoj od tad na stipendiranim mesečnim boravcima redovno žive i stvaraju autori iz mnogih regionalnih, evropskih a sve više i svetskih zemalja. Ovaj program utiče i na obim i dinamiku književne saradnje tako da je u prve četiri godine rada KROKODILove kuće za pisce u Srbiji i regionu objavljeno čak jedanaest štampanih izdanja dela autora koji su bili KROKODILovi stipendisti kao direktna i nesumnjivo pozitivna posledica te neprestane aktivnosti KROKODILovog tima. Od samih početaka svog delovanja 2009. Udruženje KROKODIL je kroz aktivnu međunarodnu saradnju osvojio značajan kredibilitet ne samo na evropskoj kulturnoj i književnoj sceni već jednako tako i na društveno-političkoj. Udruženje KROKODIL je posebno usmereno na programe od izuzetne društvene važnosti, realizujući u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima različite značajne projekte.
KRUG - Centar za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne kulture
KRUG - Centar za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne kulture
Oblast delovanja:
festivali, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, teatar, film i video, izdavaštvo, web, edukacija

Godina osnivanja: 2001
Sedište: Čačak
Adresa: Učiteljska 8/1

Kontakt:
032 226032, 064 3373650
makivojvodic@yahoo.com
Kontakt osoba: Božidar Plazinić, Marija Vojvodić
Kulturis
Kulturis
Oblast delovanja:
međunarodna kulturna saradnja, istraživanje, stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, organizacija događjaja

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Petra Martinovića 14

Kontakt:
063 432860
info@kulturis.org
www.kulturis.org
Kontakt osoba: Ivana Jovanović Arsić
Udruženje „Kulturis“ osnovano je krajem 2009. godine kao dobrovoljno, neprofitno udruženje građana čiji su ciljevi usmereni ka podsticanju razvoja međunarodne saradnje u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. „Kulturis” svoje projekte zasniva na edukaciji i unapređenju svesti pojedinaca i društva o vrednostima i ulozi kulture u savremenom društvu, i u tom cilju osmišljava i organizuje na neprofitnoj osnovi (samostalno ili u saradnji s drugim organizacijama i institucijama koje imaju slične ciljeve) kulturne, umetničke i druge aktivnosti različitog formata (tribine, predavanja, izložbe, radionice za decu i odrasle). Posebno smo ponosni na projekte koji podstiču interesovanja dece i mladih za teme iz oblasti kulture, umetnosti i održivog razvoja.

Najvažniji projekti: Evropski modeli razvoja publike, Playroomgirl, kreativne radionice, Arheotur, Lluís Cadafalch "Oblaci".
KulturKick Creative Productions
KulturKick Creative Productions
Oblast delovanja:
kulturne politike, muzika, istraživanje, aktivizam, edukacija

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Bogdana Teodosina 9

Kontakt:
063 582818
kulturkick@yahoo.com
www.kulturkick.org
Kontakt osoba:
KulturKick Creative Productions je udruženje koje se bavi organizacijom i producijom događaja u oblasti kulture. U fokusu rada udruženja je povezivanje kulture, umetnosti i građanskog aktivizma u cilju aktualizacije važnih društvenih pitanja u oblasti Ijudskih prava i ekologije kroz kulturu i umetnost. Cilj je da se kroz aktivnosti udruženja podstakne razvoj inovativnih praksi u ovim oblastima, kao i ostvarivanje uticaja na njihovo formulisanje i sprovođenje.
Kulturna Zona
Kulturna Zona
Oblast delovanja:
umetnost, zaštita životne sredine, ekologija, humanitarni rad, edukacija i inkluzija

Godina osnivanja: 2020
Sedište: Novi Kneževac
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 6, Novi Kneževac

Kontakt:
069 616823
kulturnazona@gmail.com
https://www.facebook.com/KulturnaZonaK3
Kontakt osoba: Robert Szabo Benke
Kulturna zona je nezavisno aktivističko multifunkcionalno udruženje koje se bavi umetnošću, zaštitom životne sredine, ekologijom, humanitarnim radom, edukacijom i inkluzijom. Naš cilj je da svojim delovanjem stvorimo prostor u kom građni i građanke Novog Kneževca mogu slobodno da maštaju, uče, razvijaju svoje ideje i stvaraju. Na taj način želimo da obogatimo kulturni život ljudi ovog uspavanog mesta.

10. oktobra 2020 godine, posle mnogo godina zamišljanja sredine kakvu je stvorila Kulturna zona, registrovali smo udruženje čiji su osnivači Goran Novakov, Jasmina Vladisavljev, Dragan Jajić Vladisavljev, Jelena Bandin i Robert Sabo Benke. Uz veliku pomoć donatora uspeli smo da renoviramo prostor koji smo dobili od Opštine Novi Kneževac na 10 godina pa tako Kulturna Zona ima svoje sedište – kulturni centar K3.

Vremenom, naš tim se znatno proširio pa tako sada brojimo preko 30 članova koji sa velikim entuzijazmom učestvuju u organizaciji i vođenju programa ali i održavanjem u kulturni centar.
Kulturni centar REX
Kulturni centar REX
Oblast delovanja:
kulturne politike, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, participativna umetnost, istraživanje, muzika, stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, novi mediji, film i video, organizacija događaja, aktivizam

Godina osnivanja: 1994
Sedište: Beograd
Adresa: Maksima Gorkog 17a

Kontakt:
011 3284534
rex@fondb92.org
rex.fondb92.org
Kontakt osoba: Nebojša Milikić
Kulturni centar REX je mesto istraživanja, izvođenja i afirmacije savremene kulturne produkcije. Od svojih početaka, REX je posvećen davanju podrške društveno angažovanim umetničkim praksama i kritičkom društvenom dijalogu. Kroz istraživanje i proširivanje polja savremene kulture, REX naročito podržava produkciju i prezentaciju analitičke i kritičke umetničke i aktivističke prakse. Nastoji da konstantno kreira i održava “slobodnu zonu” za diskusiju o trenutnim političkim i društvenim procesima, pruža otvorenu organizacionu i produkcionu platformu za dijalog, razmenu i saradnju. REX neprestano razvija kreativne modele komunikacije i razmene, i služi kao prostor u kome su kultura i politika konstantno u interakciji i preplitanju.
Tokom godina svoga rada REX producira, organizuje, koproducira i koorganizuje nekoliko stotina projekata koji se bave promocijom i produkcijom angažovanog filma, nove muzike, altenativnog pozorišta, vizuelnih umetnosti, savremenog plesa itd. Centralna tačka svih ovih aktivnosti često je vezana zbivanja i okolnosti u političkoj i kulturnoj sferi, kao i promociju emancipatorskih ideja i univerzalnih demokratskih vrednosti. Projekti se realizuju u prostoru REXa, u predgrađima Beograda i u gradovima širom Srbije, sa ciljem aktivnog učešća u lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i evropskoj kultunoj sredini.
Kulturni Front
Kulturni Front
Oblast delovanja:
međunarodna saradnja, kulturne politike, vizuelne umetnosti, muzika, književnost i teorija

Godina osnivanja: 2000
Sedište: Beograd
Adresa: Braće Krsmanović 4

Kontakt:
011 3282370
info@gradbeograd.eu
www.gradbeograd.eu
Kontakt osoba: Aleksandra Đorđević
Kulturni Front je udruženje građana koje se od 2000. godine bavi programima savremene umetnosti, dizajna, kulturne politike, književnosti i međunarodne saradnje. Od 2009. godine svakodnevno vodi program Evropskog centra za kulturu i debatu Grad u Beogradu sa ciljem održivog razvoja jedne nezavisne kulturne institucije.
Najvažniji projekti: Cross Radio regionalna mreža (2001–2006.), Refract festival (2002–2011.), Moda za poneti (2005–), Festival svetla “Beograd svetlosti” (2008–2011.), Forum Beograd – A Soul For Europe (2007–) i svakodnevni program Kulturnog centra GRAD (2009–).
Kulturociklin
Kulturociklin
Oblast delovanja:
umetnost, kultura, ljudska prava, formalno i neformalno obrazovanje

Godina osnivanja: 2016
Sedište: Kruševac
Adresa: Smederevska 22, 37000 Kruševac

Kontakt:
0642910930
kulturociklin@gmail.com
www.kulturociklin.com
Kontakt osoba: Sandra Maksimović
Kulturociklin je neformalna umetnička inicijativa nastala iz ideje da se mladima omogući alternativni pristup umetničkom obrazovanju. U svom radu koristimo tehnike i metodologiju fizičkog, ekspresivnog, procesnog, društveno-angažovanog, dokumentarnog i edukativnog pozorišta participacije u čijem je središtu stvaralački proces - učesnici kao autori i publika kao učesnik. Program prate radionice, obuke i naučno-istraživački rad o kreativnoj drami.
Liceulice
Liceulice
Oblast delovanja:
aktivizam, novi mediji, izdavaštvo, socijalno preduzetništvo

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Beograd
Adresa: Svetozara Markovića 42a

Kontakt:
011 2440096
redakcija@liceulice.org
www.liceulice.org
Kontakt osoba: Nikoleta Kosovac
Krajem 2010. godine pojavio se prvi broj novog i po svemu jedinstvenog medija u Srbiji. Magazin Liceulice (namerno se piše kao jedna reč, da bi se istakla dva značenja: lice ulice i lice u lice) je jedinstveni aktivistički medij i prve "ulične novine" u Srbiji . Sve ulične novine (ima ih u više od četrdeset zemalja sveta), pa i ove naše, odlikuju dve karakteristike: zalaganje za bolje društvo i inkluziju, kao i unapređenje života najugroženijih kategorija stanovništva.

Najvažniji projekti: Projekat "Liceulice“ je doneo nov model socijalno angažovane distribucije, ali i potpuno nov i originalan, a visoko kvalitetan medijski proizvod, otvoren za drugačije forme i sadržaje, trenutno (ili trajno) "isključene“ iz naše javne sfere.
Ludifico - Centar za razvoj cirkuskih umetnosti
Ludifico - Centar za razvoj cirkuskih umetnosti
Oblast delovanja:
kultura, savremeni cirkus

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Novi Sad
Adresa: Omladinskog pokreta 4a, Novi Sad

Kontakt:
+381 646146616
info@ludifico.com
www.ludifico.com
Kontakt osoba: Mira Dobrković
Udruženje posvećeno promociji, popularizaciji i edukaciji i cirkuske umetnosti.
MAS - Studio za multimedijalnu umetnost
MAS - Studio za multimedijalnu umetnost
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, novi mediji, organizacija dogadjaja

Godina osnivanja: 1998
Sedište: Odžaci
Adresa: Svetozara Markovića 41

Kontakt:
069 1743634. 063 1516963
nb.liveart@gmail.com
www.mas-gallery.weebly.com
Kontakt osoba: Nenad Bogdanović
Studio za multimedijalnu umetnost je osnovao Nenad Bogdanović, uz pomoć grupe umetnika koji već nekoliko decenija rade i stvaraju u okviru nove umetničke prakse i afirmisani su kako u našoj zemlji tako i u svetu. Želeći na ovaj način da animiraju i zainteresuju kulturnu javnost, ovog regiona u Vojvodini, Srbiji i šire, u prihvatanju kvalitetnijeg programa kulturno-umetničkih aktivnosti.

Najvažniji projekti: “SAVREMENI UMETNIČKI PROJEKTI” (Međunarodni umetnički projekat), MEĐUNARODNI FESTIVAL MULTIMEDIJALNE UMETNOSTI – IMAF (godišnji međunarodni festival od 1998. godine), “KOREANSKA KOMPJUTERSKA GRAFIKA” (Međunarodni umetnički projekat).
Minipogon
Minipogon
Oblast delovanja:
umetnost, proizvodni odnosi, ekonomija, nauka

Godina osnivanja: 2014
Sedište: Beograd
Adresa: Augusta Šenoe 6, Palilula

Kontakt:
0693555117
minipogon@gmail.com
www.irational.org/minipogon
Kontakt osoba: Tijana Cvetkovic
Organizacija sastavljena od umetnika, naučnika i aktivista bavi se promišljanjem umetnosti i nauke koji bi bili u funkciji društva kroz uspostavljanje drugačijih proizvodnih odnosa. Trenutno radionica Minipogona smeštena je u izbegličkom kampu Krnjača gde se rad odvija u saradnji sa stanovnicima kampa i brojnih gostiju sa strane.
Multimedijalni centar Led art
Multimedijalni centar Led art
Oblast delovanja:
novi mediji, stvaralaštvo dece i mladih, izdavaštvo, muzika, istraživanje, vizuelne umetnosti, kulturne politike

Godina osnivanja: 2001
Sedište: Novi Sad
Adresa: Grčkoškolska 5, Novi Sad

Kontakt:
0216611207, 0606090500
marko_ks@yahoo.com
www.artklinika.rs
Kontakt osoba: Željko Grulović
MMC Led art- Art klinika je organizacija pre svega orjentisana na vizualnu umetnost, ali takodje bavi se i kulturnom politikom, muzikom,filmom, pozoristem…….
Najvažniji projekti: Perspektive, Biomost, Šok Alijansa i Na istom zadatku.
Muzički Euterpa Studio
Muzički Euterpa Studio
Oblast delovanja:
savremena umetnost, muzika, edukacija dece i mladih

Godina osnivanja: 2017
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Zabaljska 21 b, Zrenjanin

Kontakt:
0603315308
meuterpas@gmail.com
www.ckplac.org/
Kontakt osoba: Ana Aleksić Sajrer
Muzički Euterpa Studio (MES) čine tri profesionalne umetnice Ana Aleksić Šajrer profesor solo pevanja, pedagog i vokalni konsultant saradnik Narodnog pozorišta „Toša Jovanović” u Zrenjaninu, Marta Ronto profesorka orgulja, klavirski saradnik i glumica i Marija Aleksić student Filmske i pozorišne produkcije. Muzičko dramski studio bavi se edukacijom dece i mladih. Cilj njihovog studija je da kroz igru dođu do znanja, da se deca osećaju slobodno na sceni, da kroz reči i scensku gestu izraze svoje emocije i da steknu samopouzdanje. Od samog početka rade na scenskom pokretu, glumi i pevanju. Jedan od važnih ciljeva ovog studia jeste i uključivanje mladih u kulturni život Srbije, jačanjem kulturnih potreba i povećanjem dostupnosti kulturnog sadržaja. Od 2017. godine uradile su značajne projekte mjuzikl Mala sirena, autorski projekat mjuzikl Muzikom kroz bajke, mjuzikl Lak za kosu (Hairspray), predstavu Pričam ti..pričam...priču, Svinjar, Prva ljubav, Susreti...
Omen Teatar
Omen Teatar
Oblast delovanja:
Savremeno pozorište i ples, različite forme moderne umetnosti i multimedija, edukacija, sprovođenje humanitarnih projekata, i projekata sa ciljem dalje afirmacije marginalizovanih grupa.

Godina osnivanja: 2002
Sedište: Beograd
Adresa: Gavrila Principa 3

Kontakt:
063 874 0021
omenteatar@gmail.com
https://omen.co.rs/, https://sr-rs.facebook.com/OmenTeatar/
Kontakt osoba: Gordana Lebović
Omen Teatar se bavi proučavanjem i analizom odnosa pojedinca i društva, kao i čovekove potrage za sopstvenim identitetom. U svom radu Omen kroz multimedijalni pristup koristi savremene pozorišne tehnike i moderne tehnologije. On u svom radu traga za novim pozorišnim i umetnickim formama.
Omladinski centar CK13
Omladinski centar CK13
Oblast delovanja:
kulturne politike, istraživanje, muzika, izdavaštvo, stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, novi mediji, film i video, organizacija dogadjaja, aktivizam, web, književnost i teorija

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Novi Sad
Adresa: Vojvode Bojovića 13

Kontakt:
021 4737601
ozren@ck13.org
www.ck13.org
Kontakt osoba: Ozren Lazić
Omladinski centar CK13 je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mlađih generacija i njihovih nezavisnih akcija.

Najvažniji projekti: Stalni dnevni program centra (koncerti, radionice, projekcije, diskusije…) od 2007. godine, implementacija radionica video aktivizma, projekat “Osnivanje medijske redakcije CK13”, projekat “Poezija u kući”, prodajna izložba rukotvorina “Ženski bazar”.
Organizacija za promociju aktivizma OPA
Organizacija za promociju aktivizma OPA
Oblast delovanja:
muzika, stvaralaštvo dece i mladih, film i video, organizacija dogadjaja, aktivizam, edukacija, kulturne politike

Godina osnivanja: 2004
Sedište: Beograd
Adresa: Knez Danilova 4

Kontakt:
064 3901877
femixinfo@gmail.com
www.femix.info/opa
Kontakt osoba: Tatjana Nikolić
Organizacija za promociju aktivizma OPA specijalizovana je za stvaralaštvo mladih i žensko stvaralaštvo.
Najvažniji projekti: Rok kamp za devojčice, Femix, Mreža B.O.O.K. - Biblioteka odabranih omladinskih knjiga (u saradnji sa Knjigoskopom), Dani Karaburme, Kelti sa Karaburme, dokumentarni film KZŠ, Omladinske internet brigade.
Orkestar Svetlost - Udruženje muzičkih umetnika
Orkestar Svetlost - Udruženje muzičkih umetnika
Oblast delovanja:
muzička umetnost, edukacija

Godina osnivanja: 2018
Sedište: Smederevo
Adresa: Branislava Nušića 8/1, 11300 Smederevo

Kontakt:
0640555744
orkestarsvetlost@gmail.com
https://www.facebook.com/oosvetlost
Kontakt osoba: Jelena Ugrinić
Orkestar Svetlost je nastao krajem 2015. godine u Smederevu u okviru omladinskog kulturnog centra SVETLOST kao neformalna grupa. Ovaj kamerni orkestar imao je cilj da popularizuje klasičnu muziku kroz posvećenost i rad mladih muzičara, budućih profesionalaca, koji kroz sviranje u orkestru stiču neophodno iskustvo za dalji lični razvoj, a time pozitivno utiču na razvoj kulture grada Smedereva. Orkestar je u toku 7 godina postojanja (kako neformalnog tako i formalnog ) realizovao brojne koncerte, humanitarne koncerte i projekte u kulturi, a često u saradnji sa partnerima iz lokalne zajednice.
Otvoreni krug Novi Sad
Otvoreni krug Novi Sad
Oblast delovanja:
umetnost, kultura, psihologija, ekologija

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Novi Sad
Adresa: Jirečekova 7 a

Kontakt:
062/1504391
otvorenikrugns@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/OpenCircleNoviSad
Kontakt osoba: Ana Vrbaški
Otvoreni krug Novi Sad je udruženje, koje radi na primeni objedinjenih teatarskih, muzičkih i psiholoških praksi. U radu koristimo različite tehnike fizičkog i socijalnog teatra, muziku, istraživanje pokreta, kao i psihološko znanje i veštine.
Mi smo tim ljudi različitih veština sa internacionalnim iskustvom u radu sa širokim spektrom korisnika, koji obuhvata decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, razvojnim ili poremećajima u učenju, i različitim marginalnim i ostalim grupama.
Organizujemo radionice, seminare i bavimo se produkcijom sopstvenih pozorišnih komada. Posebno mesto u našem radu je posvećeno multidisciplinarnom istraživanju i praksama orijentisanim ka promenama u društvu.
Inspirišu nas ljudi sa kojima radimo.
PanArt - Centar za kulturu i ekologiju
PanArt - Centar za kulturu i ekologiju
Oblast delovanja:
kultura i umetnost, proizvodnja filmskog i TV programa, dizajn

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Pančevo
Adresa: Bore Stankovića 9

Kontakt:
013 365096, 064 6725998
panart.film@gmail.com
www.panart.virtuelnopancevo.rs
Kontakt osoba: Vladimir Kajlović
PanArt je neprofitno udruženje građana osnovano 2012. godine sa namerom da se bavi promocijom kulture i umetnosti u najširem smislu, a pre svega kroz filmsku i televizijsku formu.
Naši partneri su Kulturni centri širom Srbije, Beldocs festival, Gitar Art Festival, a projekte smo realizovali uz pomoć i podršku Grada Pančeva, Grada Zrenjanina, Ministarstva Kulture i informisanja, Ministarstva trgovine turizmai telekomunikacija, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i mnogih drugih.
Perilo Zabrežje
Perilo Zabrežje
Oblast delovanja:
savremeno stvaralaštvo, muzeologija, izdavaštvo, medij, organizacija manifestacija, rezidencijalnih boravaka umetnika i izložbi.

Godina osnivanja: 2010
Sedište: Obrenovac
Adresa: Ace Simovića 99, Obrenovac

Kontakt:
+381 63 77 0 77 41
zabrezzje@gmail.com
www.zabrezje.rs www.oslobadjanje.org
Kontakt osoba: Milan Katić
Osnovani 2010. godine na Zabrežju, savskom delu Obrenovca sa ciljem "očuvanja i unapređenja kulturno-istorijskog nasleđa". U okviru omladinskog međunarodnog EUnic zabreško-beogradskog Festivala „Oslobađanje“ (osn. 2013 www.oslobadjanje.org) organizujemo besplatne jazzmasterclasove vrhunskih evropskih predavača i koncerte u saradnji sa evropskim ambasadama. Održali smo više rezidencijalnih boravaka vizuelnih akademskih umetnika u okviru festivala, kao i performansa i izložbi. Saradnici Festivala su Leonardiano museo iz Italije, FMU Beograd, Macura muzej itd.
„Zabreški grad-muzej na otvorenom“ je projekat kojim obogaćujemo savremenim delima i novim tumačenjem taj istorijski trg, nekadašnju savsku carinu i luku.

Udruženje obrađuje i prezentuje u Kulturnom centru „Perilo“(osn.2016) u Obrenovcu muzejsku kolekciju eksponata „Perilo“ iz tri veka, kod izletišta i naspram peščane savske plaže. U okviru KC „Perilo“ funkcioniše likovna galerija. Perilo je mesto početka srpske diplomatije (prota Mateja Nenadović napisao prva pisma 1804) koji nadgrađujemo idejom nastavka pozitivne saradnje Evrope i Srbije. Godine 2020. podršku je dalo Ministarstvo kulture Srbije.

Deo kolekcije su umetnine i fotografije avangardista-mladozenitista Travelera(osn.1922). Ideje i nasleđe Travelera su inspirisale „Oslobađanje“. Od 2021. godine u planu je godišnji rezidencijalni-izlagački program sa idejom obeležavanja jubileja stogodišnjice Zenita, sa ciljem formiranja nove Zenit kolekcije.

Od 2017. godine realizujemo medij Portal „Zabrežje” koji obrađuje teme „kultura istorija turizam”
PERPETUUM - Centar za umetnost pokreta
PERPETUUM - Centar za umetnost pokreta
Oblast delovanja:
savremeni ples

Godina osnivanja: 1999
Sedište: Beograd
Adresa: Milovana Milovanovića 2

Kontakt:
064 1258196
perpetuumdance@gmail.com
www.perpetuumdance.com
Kontakt osoba: Svetlana Đurović
Centar za umetnost PERPETUUM (prvobitno MADLENIUM) je osnovan 1999.god. u Beogradu, kao nezavisnka neprofitabilna umetnička organizacija, čiji je glavni cilj podrška kreativnosti i edukacija mladih u sferi savremenog plesa. Centar je od samog početka u svom radu forsirao različite vrste veština koje danas manje ili više egzistiraju u plesnoj umetnosti, pružajući svojim polaznicima širok dijapazon izbora, i stvarajući, na taj način jednu solidnu osnovu za dalja individualna usavršavanja i nadogradnju. U okviru centra postoje radionice za: savremenu igru, klasičan balet, jazz dance, yogu, borilačke veštine. Posebno su posvećeni radu sa decom i mladima koji imaju veće aspiracije prema savremenoj plesnoj umetnosti, i očekuju da budu prepoznati i podržani u svom stvaralačkom radu. Kao rezultat ovakve koncepcije, već na samom početku njihovog rada formirana je igračka trupa, PERPETUUM DANCE COMPANY, koja na najbolji način prezentuje naš edukativni i kreativni rad, na najeminentnijim svetskim i domaćim scenama. Osim navedenih aktivnosti centar se bavi još nizom delatnosti, koje su bazirane na širokoj saradnji i povezivanju sa plesnom zajednicom kako u našoj zemlji takođe i u svetu.
PhotoExpo
PhotoExpo
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti, muzika, stvaralaštvo dece i mladih, edukacija, film i video, organizacija događaja, aktivizam

Godina osnivanja: 2008
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Velimira i Boška Nenadova 33, 23207 Aradac

Kontakt:
064 4608933
photoexpose@gmail.com
www.photoexpozrenjanin.net
Kontakt osoba: Ivana Branković
PhotoExpo je organizacija koja deluje u cilju razvoja i promocije urbane kulture, kao i podsticanja kreativnosti kod dece i mladih. Programi koje realizuje utiču na kreiranje urbane kulturne scene, postavljanje standarda za uređenje javnih prostora i na aktivno uključenje građana u društvene tokove na nivou lokalne zajednice. Kroz dosadašnji rad udruženje je organizovalo muzičke festivale, izložbe i akcije u javnom prostoru grada, a u cilju saradnje različitih aktera na društvenoj sceni oko ideja od opšteg značaja.
Najvažniji projekat: PhotoExpo (2007–2008) Projekat reaizovan u gradu Zrenjaninu sa ciljem da pruži podršku kreativnom radu mladih i otvori institucije za prezentaciju rada mladih. U projekat su bile uključene sve institucije kulture grada Zrenjanina, sedam srednjih škola u Zrenjaninu i lokalni i regionalni mediji. Realizovana je izložba fotografija zrenjaninskih fotografa „Urbani dizajn“ u Savremenoj galeriji, foto maraton i izložba fotografija „Grad Zrenjanin“ u Narodnom muzeju Zrenjanin. Projekat je tokom juna meseca promovisan na festivalu Raka-tak u Berlinu.
PLAVO pozorište – pozorišna laboratorija
PLAVO pozorište – pozorišna laboratorija
Oblast delovanja:
aktivizam, edukacija, istraživanje, izvođačke umetnosti

Godina osnivanja: 1995
Sedište: Beograd
Adresa: Senjačka 3

Kontakt:
064 4895334
plavopozoriste@hotmail.com
www.plavopozoriste.com
Kontakt osoba:
PLAVO pozorište je pozorišna laboratorija čija se ideologija bazira na principima koje su ustanovili reformatori pozorišta XX veka – Konstantin Stanislavski, Antonen Arto, Ježi Grotovski, Euđenio Barba i Odin teatar, kao i italijanski reditelj Masimo Đaneti. Pozorište koje postoji da bi se pozorište služilo, a ne da bi mu se služilo, pozorište koje istražuje dublje nivoe ljudske komunikacije, pozorište koje ima ideju pomeranja granica ljudske percepcije, pozorište koje živi utopiju pomirenja antrpologije i društva i pozorište koje je kritički stav – to su naše osnovne premise. Mi smo grupa ljudi koja, negujući zrno anarhizma u sebi, koristi pozorište kao mesto koje ima kredibilitet i u kome se mogu reći neke ozbiljne stvari o sebi i svetu koji nas okružuje.

Najvažniji projekti: Realizacija pozorišnih predstava “Ples sa ocem” (2009), “Paganska fantazma” i “Koncert dekadencije” (2011), realizacija internacionalnog trening programa za pozorišne umetnike “Dve otvorene nedelje PLAVOG pozorišta” (2009, 2010, 2011), realizacija edukativnog programa za mlade “Radionica savremenog pozorišta” (2009, 2010, 2011).
Pobunjene čitateljke
Pobunjene čitateljke
Oblast delovanja:
Uža oblast delovanja – književna kritika;
šira – multimedijalni pristupi književnosti i kulturi

Godina osnivanja: 2018
Sedište: Beograd
Adresa: Cara Dušana 167/11, Zemun

Kontakt:
+381-64-0479214
pobunjenecitateljke@gmail.com
https://www.bookvica.net i https://www.mini.bookvica.net
Kontakt osoba: Nađa Bobičić
Pobunjene čitateljke čini grupa mladih književnih kritičarki i proučavateljki književnosti. Na portalu Bookvica.net objavljujemo književne kritike, prikaze, intervjue i slične žanrove u kojima na angažovani, pre svega feministički, način pišemo o savremenoj književnosti. Od 2018. godine pokrenule smo i portal Mini Bookvica, koji je posvećen književnosit za decu i mlade. Osim pisanja tesktova, naš rad podrazumeva i stvaranje u multimedijalnim formama, poput vlogova, kao i sistemsko istraživanje književne scene iz rodne perspektive. Učestvovale smo na mnogobrojnim književnim i feminističkim festivalima i događajima. Takođe, već treću godinu zaredom i same organizujemo regionalno okupljanje književnih kritičarki. Kao posebno značajno za naš rad izdvajamo objavljivanje zbornika Rat iz dečje perspektive (2018), Monitoringa književne kritike (2019), i pokretanje akcije namenjene mlađim generacijama #kritičkičitam. Dobitnice smo Befem priznanja za 2018. godinu za kategoriju „Izdavački poduhvat godine“, a 2020. godine i specijalne nagrade Jelena Šantić „Za hrabre iskorake“.
POD Teatar- Teatar Projekat Objektivna Drama
POD Teatar- Teatar Projekat Objektivna Drama
Oblast delovanja:
pozorišna produkcija, edukacija dece i mladih

Godina osnivanja: 2005
Sedište: Beograd
Adresa: Mladena Stojanovića 1a

Kontakt:
064 2947600
objektivnadrama@gmail.com
www.teatar.wixsite.com/podteatar
Kontakt osoba: Tatjana Pajović
POD Teatar funkcioniše na nezavisnoj sceni 17 godina, i osnovan je od strane Tatjane Pajović, koja se bavi izvođačkim umetnostima preko 30 godina. POD Teatar je proces baziran na istraživanju i uspostavljanju odnosa između uloga Čoveka i Umetnika, razvijajući tako posebnu metodologiju za rad sa decom, mladima i odraslima različitih godišta i opredeljenja, podržavanjući Razvoj i Aktivizam da bi doprineo stvaranju Društva koje podržava Inovativnost, Kreativnost, Duševnost i Promenu. Oblasti delovanja su i izučavanje i istraživanje u oblasti društvenih fenomena, kulture, psihologije i komunikologije, koje POD Teatar primenjuje kroz specifične teatarske tehnike, razvijajući praksu Primenjenog pozorišta, sa posebnim akcentom na Teatar Zajednice kao oblik aktivacije i funkcionisanja lokalne zajednice
Pokret Novi optimizam
Pokret Novi optimizam
Oblast delovanja:
edukacija

Godina osnivanja: 2007
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Terazije 3/1, Beograd

Kontakt:
069 5532335
novi.optimizam@gmail.com
www.novioptimizam.rs
Kontakt osoba: Branislav Grubački i Marija Dakić
Pokret “Novi optimizam” je nastao iz višegodišnjih aktivnosti ljudi okupljenih oko zrenjaninskog “Zelenog Zvona”, pozorišnog kluba i svojevrsnog nezavisnog kulturnog centra (1991-2016).

Kao zvanična organizacija, Pokret “Novi optimizam” deluje od 2004. na teritoriji Vojvodine, Srbije i regiona. U Proglasu “Novog optimizma” jasno je istaknuto da “Novi optimizam” okuplja umetnike, naučnike, preduzetnike, pronalazače i druge izuzetne pojedince, sa ciljem da ih kao dobar primer predstavi najširoj javnosti.
Pozorište PATOS
Pozorište PATOS
Oblast delovanja:
pozorište, izvođačke umetnosti, aktivizam, edukacija iz oblasti drame, stvaralaštvo dece i mladih, dramsko istraživanje, drama u obrazovanju, organizacija događaja

Godina osnivanja: 2010
Sedište: Smederevo
Adresa: Karađorđeva 5-7, CK Smederevo (kancelarija 56)

Kontakt:
064 8908173
patos@patos.org.rs
www.patos.org.rs
Kontakt osoba: Dušan Vulić
PATOS je skraćenica od Pokretni Alternativni Teatar Omladine Smederevo koji okuplja mlade ljude posvećene pozorišnoj umetnosti (profesionalne glumce, reditelje, amatere, studente umetničkih fakulteta kao i tinejdžere) oko istraživačkih i eksperimentalnih teatarskih projekata, često ostvarujući partnerstva i kooperaciju sa profesionalnim teatarskim trupama u zemlji i inostranstvu.
Nastao je 1986. godine. Prva predstava koja je izvedena bila je predstava RAŠKO I NEVENA u režiji Vladislava Nešića. Godinama su se nizale izvanredne predstave, koje su višestruko nagrađivane kako na domaćim, tako in a internacionalnim festivalima. Od svojih početaka PATOS je iznedrio više od 50 sopstvenih produkcija i nekoliko koprodukcija. Godinama je radio pri smederevskom Centru za kulturu. Godine 2010. PATOS postaje zaseban pravni subjekt, što mu je omogućilo učestvovanje na dodatnim konkursima. PATOS je jedina trupa u Smederevu koja se permanentno bavi scenskim umetnostima. PATOS organizuje radionice preko cele godine, i ima svoju produkciju ili više njih na kraju sezone. Grupa je prilično velika – okuplja oko 35 mladih ljudi ukupno, sa oko 15 umetnika saradnika koji se bave različitim umetničkim disciplinama.
Prostor
Prostor
Oblast delovanja:
art terapija, ljudska prava, inkluzija, edukacija, vizuelne umetnosti, socijalno preduzetništvo

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Knez Miletina 14

Kontakt:
064 9702362
prostorpro@gmail.com
www.prostor.org.rs
Kontakt osoba: Mina Aleksić
Udruženje Prostor se od 2009. godine bavi Art terapijom i zaštitom ljudskih prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Projekti pod zajedničkim nazivom ReMind sprovode se poslednje dve godine u nekoliko psihijatrijskih institucija u Beogradu i Vršcu kao i van institucija, u lokalnoj zajednici. Trenutno se redovne aktivnosti odvijaju u prostorijama Mesne zajednice opštine Zvezdara, sa ciljem izlaska iz okvira institucije i uticaja na bržu reinegraciju korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga u naše društvo. Neka od ključnih dostignuća projekata namenjenih osobama sa problemima mentalnog zdravlja: doprinos destigmatizaciji ove populacije u Srbiji (nerešen položaj ovih ljudi predstavlja veliki problem na čijem rešavanju se do sada nije radilo), doprinos razvijanju socijalne usluge u zajednici u skladu sa zakonom i uključivanje veoma velikog broja korisnica/ka psihijatrijskih usluga u projekat ReMind (Klinika za psihijatriju KCS/KBC Dragiša Mišović/Padinska Skela/Institut za mentalno zdravlje i Specijalna psihijatrijska bolnica,Vršac), kao i razvijanje prakse korišćenja Art terapije u cilju društvene promene.
Prozaonline
Prozaonline
Oblast delovanja:
web, književnost i teorija

Godina osnivanja: 2003
Sedište: Beograd
Adresa: Borivoja Stevanovića 10b/34

Kontakt:
064 9927656
prozaonline@gmail.com
www.prozaonline.com
Kontakt osoba: Zoran Ilić
Prozaonline je neformalno udruženje proznih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije koje postoji od 2003. godine kao online projekat.
Prozaonline ima za cilj objavljivanje i promovisanje savremene prozne književnosti sa ex-YU prostora. Do sada je svoje delovanje pretežno vezivala za Internet.

Najvažniji projekti: promocija veb-sajta Prozaonline u kragujevačkom SKC-u (2007), TV prilog o Prozaonline na TV Skopje (Makedonija) i predstavljanje knjige pesama jednog od autora i bivših urednika Prozaoline (Alen Alispahić, Novi Sad) u Biblioteci Milutin Bojić (Beograd) – 2010.
Reaktor
Reaktor
Oblast delovanja:
umetničke i eksperimentalne prakse, multimedijalna umetnost, bio i etičke umetničke prakse

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Novi Sad
Adresa: Felegi Tivadara 8/18, Novi Sad

Kontakt:
+381 63 570 295
reaktor.ngo@gmail.com
reaktorngo.org
Kontakt osoba: Jelena Krstanović
Udruženje građana „Reaktor“je organizacija osnovana 2015. godine koja je okupila iskusne radnike iz domena kulture i aktiviste u nevladinom sektoru sa ciljem da odgovore na trenutne probleme sa kojima se suočava savremeno društvo, koristeći se umetničkim i eksperimentalnim praksama. Članovi udruženja sa bogatim radnim iskustvom imaju iza sebe veliki broj uspešno realizovanih projekata, učešća na različitim manifestacijama koje su već upisane na kulturnoj mapi Grada Novog Sada ali i na teritoriji Srbije.

U poslednje dve godine „Reaktor“se posebno angažovao u radu sa umetnicima različitih profila, koji kroz svoju umetničku praksu pokušavaju da razviju nove oblike umetničkog izražavanja, a poseban fokus stavlja na bio i etičke prakse.
Sanja Radulović
Sanja Radulović
Oblast delovanja:
savremeni cirkus, kultura, edukacija

Godina osnivanja:
Sedište: Beograd
Adresa:

Kontakt:
066415671
saaanjicaaa55@gmail.com
Kontakt osoba:
Sanja Radulović rođena je 1989. godine u Beogradu. Savremeni cirkus otkriva 2010. godine, a potom se kroz brojne radionice cirkuskih disciplina u zemlji i inostranstvu usavršava u oblasti vazdušnih akrobacija. Od 2016. do 2021. godine bila je članica udruženja Cirkusfera, koje se zalaže za razvoj savremenog cirkusa u Srbiji i regionu. Kao članica udruženja radila je kao edukatorka na višegodišnjim projektima za decu i mlade: Škola savremenog cirkusa, Fabrika savremenog cirkusa, Talentarijum program za decu i mlade. Radila je i kao instruktorka vazdušnih akrobacija, a 2021. godine radila je pr festivala Cirkobalkana.
Neke od predstava u kojima je učestvovala: Slava (koautor i izvođač, produkcija Cirkusfera), Noćne more male Nore (izvođač, produkcija Presek dijagonala), Upakovane (koautor i izvođač, produkcija Cirkusfera i DKSG), Everyman (izvođač, produkcija Ludifico i SKCNS Fabrika), Mali princ ( izvođač, produkcija FDU i Pozorište Boško Buha), Sandman (izvođač, Inex teatar). Učestvovala je u kreiranju i izvođenju brojnih kratkih nastupa i performansa: Tačka oslonca (KC Magacin), Avijatičarke (Festival Devet), Don Kihot (Institut Servantes), Kabare Spontana (KC Rex), Drop Art (Festival FIST)...
Od 2017. godine je redovna korisnica KC Magacin, gde razvija interesovanje za kolektivne prakse a 2019. i 2021. godine, kroz rad u radnim grupama, učestvuje u unapređenju modela upravljanja kulturnog centra. Bila je članica Upravnog odbora Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije od 2019. do 2021. godine. Od 2020. godine je jedna od koordinatorki festivala Na sopstveni pogon. Status samostalnog umetnika stiče 2020. godine.
Satibara
Satibara
Oblast delovanja:
festivali, teatar, film i video, edukacija, stvaralaštvo dece i mladih

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Beograd
Adresa: Golsvordijeva 34

Kontakt:
060 3216216
ugsatibara@gmail.com
www.satibara.blogspot.rs
Kontakt osoba: Marija Rodić
Udruženje "Satibara" je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblastima filmske produkcije i edukacije, kao i širenja filmske kulture i filmskih sloboda. Ciljevi udruženja su: afirmacija filmske kulture i filmskih sloboda, kao i neotuđivog prava na filmsko stvaralaštvo svakog ljudskog bića nezavisno od boje kože, pola, seksualnog opredeljenja, uzrasta, stručne spreme ili filmskog ukusa; edukacija kroz festivale, seminare i radionice; povezivanje sa srodnim inicijativama sa prostora bivše Jugoslavije, u cilju obnavljanja eks-jugoslovenskog kulturnog prostora, kao i povezivanje sa srodnim inicijativama širom sveta.
Seoski kulturni centar Markovac
Seoski kulturni centar Markovac
Oblast delovanja:
kultura, participativna i izvođačka umetnost, neformalno obrazovanje, mentalno zdravlje

Godina osnivanja: 2020
Sedište: Markovac
Adresa: Ljupčeta Miškovića 10, Markovac

Kontakt:
+381 61 29 26 791, +381 64 17 55 993
skcmarkovac@gmail.com
www.skcmarkovac.rs
Kontakt osoba: Aleksandra Miladinović, Anđelka Nikolić
Seoski kulturni centar Markovac je udruženje građanki i građana nastalo sa ciljem ponovnog pokretanja kulturnog i društvenog života u selu Markovac (opština Velika Plana) i okolini. Projekat letnjih pozorišnih radionica za decu, osnivanje Čitaonice “Ekatarina Pavlović”, kulturna dostava i rad na kamišibaji predstavama, bili su baza za povezivanje meštanki/a i umetnika/ca iz šire zajednice i formalno osnivanje udruženja, 16.11.2020. SKCM se zalaže za dostupnost kulture, obrazovanja i socijalnih usluga svim društvenim grupama, bez obzira na pol, etničku pripadnost, mesto stanovanja ili imovno stanje. U lokalnoj zajednici ovaj cilj se ostvaruje kontinuiranim radom Čitaonice (besplatne javne biblioteke) i Dečjeg kluba. Na široj sceni udruženje se povezuje sa sličnim inicijativama i doprinosi javnoj kampanji za decentralizaciju kulture, što je primećeno i vrednovano priznanjima kao što su zahvalnica Beogradske otvorene škole za angažman na polju kulturne decentralizacije i borbe za rodnu ravnopravnost, priznanje BeFema za kulturnu mobilnost, Nagrada Jelena Šantić za poseban doprinos razvoju zajednice kroz umetnost.SKCM deluje i u polju izvođačkih i vizuelnih umetnosti, sa fokusom na umetnost zajednice, ambijentalnu i ekološki održivu umetnost, kao i na očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Skaska
Skaska
Oblast delovanja:
kultura i umetnost, ljudska prava

Godina osnivanja: 2014
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Višnjičeva 39

Kontakt:
064 811 6401
skaskazr@gmail.com
www.skaska.org.rs
Kontakt osoba: Tatjana Tabački
Udruženje Skaska je nevladina organizacija osnovana sa ciljem da kroz kulturu i umetnost radi na promovisanju i ostvarivanju ljudskih prava. Svojim delovanjem nastoji da formuliše i zagovara usvajanje i primenu politika i praksi koje obezbeđuju najviši nivo zaštite marginalizovanih grupa i poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda. Cilj udruženja je motivisanje i pokretanje na aktivizam. Takođe se podržavaju drugačiji kulturno-obrazovni programi sa kojima se deca i mladi ne susreću u školama, razvijanje alternativnih načina izražavanja i komunikacije, prihvatanje različitih sposobnosti i sklonosti kroz saradnju, toleranciju, podršku i interakciju različitih vidova stvaralaštva.
SKLOPKA kolektiv - Samoupravni kulturno-obrazovni pokret Kragujevca
SKLOPKA kolektiv - Samoupravni kulturno-obrazovni pokret Kragujevca
Oblast delovanja:
kulturni događaji iz svih oblasti umetnosti, razvijanje i negovanje umetničkih veština i kritičkog razmišljanja, edukacija svih društvenih grupa

Godina osnivanja: 2021
Sedište: Kragujevac
Adresa: selo Poskurice bb, Kragujevac

Kontakt:
+381 605782588
kolektivsklopka@gmail.com
www.facebook.com/kolektivSKLOPKA?mibextid=ZbWKwL
Kontakt osoba: Damir Nedić
SKLOPKA je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja kulture, obrazovanja i umetničkog stvaralaštva svih društvenih grupa.

- Doprinos kulturnoj sceni organizovanjem i izvođenjem kulturnih događaja iz svih oblasti umetnosti (izvođačka, filmska, muzička, likovna, književnost i kreativne industrije) koji afirmišu kolektivna umetnička ostvarenja i decentralizaciju umetnosti.
- Kreiranje različitih modela razvoja publike kroz prepoznavanje estetskih, etičkih i komunikacijskih potreba, unapređenje kulturne svesti, razvijanje i negovanje umetničkih veština i kritičkog razmišljanja.
- Edukacija svih društvenih grupa (posebno omladine i dece) o značaju očuvanja tekovina kulture, razvijanje i promovisanje alternativnih vidova obrazovanja i razvijanje edukativnih programa artivizma.
SLOBODNA ZONA - Filmski festival
SLOBODNA ZONA - Filmski festival
Oblast delovanja:
filmski festival, promocija angažovane filmske umetnosti, edukacija, ljudska prava

Godina osnivanja: 2017
Sedište: Beograd
Adresa: Dečanska 2, Beograd

Kontakt:
+381 60 432 88 99
rajko@fivestarsfilms.rs, koordinator.freezone@gmail.com
https://slobodnazona.rs/
Kontakt osoba: Radosav Petrović
SLOBODNA ZONA osnovana je 2005. godine sa idejom da se kroz popularizaciju angažovane kinematografije, koja nije deo uobičajenog bioskopskog repertoara, otvori prostor za promociju, promišljanje i razumevanje aktuelnih društvenih pojava i problema u svetu, zemlji i regionu. U poslednjih dvadeset godina Slobodna zona aktivno doprinosi zaštiti i promociji kulturnih, političkih i socijalnih prava svih građana Srbije, razvoju tolerantnog i demokratskog društva, razvoju filmske i digitalne pismenosti kao i razvoju kulturnih potreba kod dece, mladih i opšte publikę.
Najveći i najvidljivi projekat Slobodne zone je filmski festival, koji se svake godine simultano organizuje u tri najveća srpska grada (Beograd – Novi Sad – Niš). Pored glavnog filmskog programa, festival uporedo organizuje i specijalne projekcije za osnovce i srednjoškolce, poseban projekat Slobodna Zona Junior, filmske radionice, debatni program – Kompas Slobodne zone, industry program Digitalni propeler, edukativni program U fokusu i program za mlade Sonar.
Pod okriljem festivala razvio se i program Turneja Slobodne zone, tokom koje se najbolji filmovi sa prošlogodišnjeg izdanja festivala prikazuju u skoro 50 gradova širom Srbije. Inspirisan festivalom, razvijen je i program Slobodna zona junior za osnovne i srednje škole kroz aktivnosti u nastavi i vanškolske programe.
Stanica – Servis za savremeni ples
Stanica – Servis za savremeni ples
Oblast delovanja:
aktivizam, edukacija, izvođačke umetnosti, kulturne politike

Godina osnivanja: 2005
Sedište: Beograd
Adresa: Kraljevića Marka 4

Kontakt:
064 1562497
stanica.info@gmail.com
www.dancestation.org
Kontakt osoba: Marijana Cvetković
Stanica je prva i jedina organizacija osnovana od strane svih aktera savremene plesne scene sa ciljem da savremenu plesnu scenu u Srbiji ojača, struktuira i učini vidljivom i prepoznatljivom na lokalnom i međunarodnom nivou.

Najvažniji projekti: Jardin d’Europe (www.jardindeurope.eu), Nomad Dance Academy (www.nomaddanceacademy.org), Kondenz festival (kondenz2012.blogspot.com), Apap advanced performing, arts project (www.apapnet.eu), Special Issue (www.specialissue.eu).
Studio 6 - Kolektiv za promociju savremene muzike
Studio 6 - Kolektiv za promociju savremene muzike
Oblast delovanja:
savremena umetnička muzika

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Novi Sad
Adresa: Todora Toze Jovanovića 1

Kontakt:
064 1499625
studiosest@gmail.com
www.studio6.st
Kontakt osoba: Milana Zarić
Kolektiv i ansambl Studio 6 okuplja internacionalno aktivne soliste i muzičare sa bogatim iskustvom na polju savremene kompozicije i slobodno improvizovane muzike. Ansambl neguje otvoren dijalog izmedju slušanja, izvodjenja i stvaranja u savremenim muzičkim praksama, a pored redovnih projekata sa kompozitorima, zvučnim umetnicima i improvizatorima, saradjuje i sa vizuelnim umetnicima i umetnicima pokreta.
Svet stripa - Udruženje ljubitelja devete umetnosti
Svet stripa - Udruženje ljubitelja devete umetnosti
Oblast delovanja:
vizuelne umetnosti kroz obrazovanje, izdavaštvo, promociju i afirmaciju stripa

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Kragujevac
Adresa: Branka Paraća 1a, 34000 Kragujevac

Kontakt:
0621307685
svetstripa@gmail.com
www.svetstripa.org.rs https://www.facebook.com/svetstripa https://www.instagram.com/svetstripa https://twitter.com/svetstripa https://www.youtube.com/svetstripa
Kontakt osoba: Nebojša Vesović
Udruženje ljubitelja devete umetnosti Svet stripa u svom portfoliu ima:
- organizaciju Međunarodne strip konferencije „Kragujevac Comic Con“ (kontinuirano od 2010. godine),
- pokretanje Škole devete umetnosti Svet stripa (kontinuirano od 2015. godine),
- publikovanje časopisa devete umetnosti „KIŠA“ (kontinuirano od 2011. godine),
- održavanje dva portala: svetstripa.org.rs i comiccon.rs (kontinuirano od 2013. godine),
- osnivanje i vođenje striparnice Svet stripa (kontinuirano od 2018. godine).

Više puta su pomenute aktivnosti bile sufinansirane sredstvima Ministarstva kulture i grada Kragujevca. Sve ove aktivnosti s pravom čine Svet stripa udruženjem koje se na najsveobuhvatniji mogući način bavi devetom umetnošću u republici Srbiji.

Na polju međunarodne saradnje možemo da se pohvalimo da smo sa skromnim sredstvima uspeli da u Srbiju dovedemo preko dvadeset eminentnih strip-umetnika iz Italije i Velike Britanije. Autore iz regiona koji su nam bili gosti na festivalima smatramo "našim" i njihov broj se približava trocifrenom.


Svetlana Ivanov
Svetlana Ivanov
Oblast delovanja:
pozorišna umetnost, edukativni programi, radionice, predavanja

Godina osnivanja:
Sedište: Beograd
Adresa:

Kontakt:
060 3934594
smcsvetlana@yahoo.com
Kontakt osoba: Svetlana Ivanov
Svoj rad Svetalan zasniva na istraživačkom procesu ličnog razvoja koristeći pozorišne elemente i tehnike. Posle dugogodišnjeg iskustva u savremenom pozorištu (Plavo pozorište, Pod Teatar, Asocijacija Miraž/Teatar Poezija) razvija edukativni program (radionice) sa fokusom na kvalitet prisutnosti, elemente igre i mogućnosti improvizacije, kao i povezivanje različitih procesa i formi.

Samostalni projekti: performans "Isprekidanost" (2017, Magacin, Beograd), pozorišna radionica "Unutrašnji kaleidoskop" (2017 i 2018 Magacin, Papergirlgalerija hub, Beograd), radionica “Koji je tvoj ritam”- sa Ernestom de Stefanom (2017, Magacin, Beograd), predavanje "Radost saznavanja" (2018, Papergirlgalerija hub, Beograd).
Zajednički projekti: predstave: "Prekidanja srca" (Asocijacija Miraž, 2013), "Balans na ivici sveta” - (Pod Teatar, 2011), "To beše duša rudnik čudesan" (Plavo Pozorište, 1999), "Neverovatni duel" (1998, Plavo Pozorište), "Veličanstvena odiseja" (1997, Plavo Pozorište).
Edukativni program: "Play Against Violence 3" projekat radionica za mlade 2001-2003.
Tačka komunikacije
Tačka komunikacije
Oblast delovanja:
kulturno nasleđe, kulturni turizam, novi mediji

Godina osnivanja: 2011
Sedište: Beograd
Adresa: Kolarčeva 9

Kontakt:
060 5169228
info@tackakomunikacije.org
www.tackakomunikacije.org
Kontakt osoba: Virdžinija Đeković
Udruženje građana „Tačka komunikacije“ osnovano je u oktobru 2011. godine od strane menadžera i teoretičara kulture, a sa idejom da na jednom mestu okuplja one koji se u svom radu bave kreiranjem programa i projekata u oblastima kulture i novih medija.
Naše delovanje usmereno je prevashodno na temekoje su u vezi sa kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom. Koristeći novo medijske alate kontinuirano radimo na prikupljanju, arhiviranju, prezentaciji i afirmaciji nasleđa lokalnih zajednica. Cilj organizacije je da svojim delovanjem informiše građane o ovoj temi i uključiih u procese očuvanja i predstavljanja društvene istorije.
Organizacija „Tačka komunikacije“ želi da implementacijom projekata u navedenim oblastima postane prepoznatljiva kao tim koji doprinosi unapređenju ukupnog sistema čuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa i društvene istorije jednog grada i načina na koji se razvijao identitet neke sredine ili zajednice.

Najvažniji projekti: Zvučna mapa Beograda (www.zvucnamapabeograda.rs), Arhitektura za komšije, Šetnja veka (www.setnjaveka.rs).
Tačka susretanja - Udruženje za promociju kulture i nauke
Tačka susretanja - Udruženje za promociju kulture i nauke
Oblast delovanja:
kultura, umetnost, nauka, obrazovanje

Godina osnivanja: 2002
Sedište: Vršac
Adresa: Zmaj Jovina, 16

Kontakt:
064 4896252
salonkodporte@gmail.com
www.facebook.com/tackasusretanja
Kontakt osoba: Marija Vasić Kanački
Afirmacija kulturnih i humanih vrednosti; unapređivanje, podsticanje i razvijanje stvaralaštva; kulture, nauke, sporta; ostvarivanje humanitarnih i društveno korisnih aktivnosti; povezivanje i interakcija sa obrazovnim ustanovama
Teatar Le Studio
Teatar Le Studio
Oblast delovanja:
edukacija, istraživanje, izvođačke umetnosti

Godina osnivanja: 2009
Sedište: Beograd
Adresa: Poenkareova 26

Kontakt:
064 1871731
lestudio.kpf@gmail.com
www.lestudio.rs
Kontakt osoba: Sanja Maljković
Le Studio je osnovan 2009. godine kao udruženje građana sa ciljem da pored razvijanja i negovanja umetničkog u pozorištu, deluje društveno odgovorno. Zato što je teatar mjesto gde društvo samo sebe simbolično oslikava i gde se ljudi sreću, poseduje veliki kapacitet za socijalnu koheziju i obnovu društvenog tkiva. Mi verujemo u moc pozorista da “dotakne” dušu i um, i tako doprinosi stvaranju boljeg društva. Koliko god skroman ili ne, taj doprinos bio. Obraćamo se, pre svega, ljudima do kojih kultura retko dolazi, idemo u manja mesta i govorimo pozorišnim predstavama o temama koje su bolne tačke drustva: nacionalizam, odgovornost, poštovanje, identitet itd.

Najvažniji projekti: Pozorišne produkcije – do sada je uspešno realizovano tri pozorišne produkcije: "Želim…da ne želim“, Nemačka, 2011. (uz podršku Robert Boš fondacije), "Jedan zarez nešto“, Srbija, 2009. (uz podršku BCIF i Erste banke (Centrifuga), Prohelvecije i Kulturnog centra Zrenjanina), "Sam za hleb“, Moroko, 2008. (uz podršku Issil Marakesh, Karlik danza teatro, Young Arab theatre fund).
Transformator - Platforma za transformaciju stvarnosti putem umetnosti
Transformator - Platforma za transformaciju stvarnosti putem umetnosti
Oblast delovanja:
umetnost, kultura i neformalno obrazovanje, umetničke prakse, pre svega u domenu izvođačkih umetnosti, u cilju istraživanja, razvoja novih izraza, edukacija

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Beograd
Adresa: Smiljanićeva 3/9

Kontakt:
011 2443531, 064 6135899
centrala@transformator.rs
www.transformator.rs
Kontakt osoba:
TRANSFORMATOR je udruženje umetnikа i profesionаlаcа iz rаzličitih oblаsti koji veruju dа je uz pomoć umetnosti i kulture moguće trаnsformisаti stvаrnost i podsticаti individuаlni i društveni rаzvoj. Osnovni cilj udruženjа je uključivаnje svih grupа grаđаnа i grаđаnki u umetničke аktivnosti, koje su prvenstveno bаzirаne nа pozorištu, performаnsu i plesu, i podsticаnje rаzvojа njihovih stvаrаlаčkih kаpаcitetа. Mi se borimo zа društvo u kojem svi ljudi imаju prаvo nа stvаrаlаštvo i u kojem mogu iznovа i neprestаno dа stvаrаju svoj život i zаjednicu u kojoj žive.
Tri groša
Tri groša
Oblast delovanja:
širenje, razvijanje i negovanje kulture, obrazovanja i umetnosti sa fokusom na izvođačke umetnosti.

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Beograd
Adresa: Gospodar Jevremova 32a, 11000 Beograd

Kontakt:
0637357006
3grosa@gmail.com
https://www.facebook.com/trigrosa
Kontakt osoba: Ana Pinter
Tri groša je neprofitna organizacija aktivna na poljima produkcije, edukacije i istraživačkog rada. Od svog osnivanja 2015. godine, iako je grupa funkcionisala neformalno i pre toga, samostalno ili u saradnji sa velikim brojem institucija, organizacija i pojedinaca, producirala je 15 predstava, participativnih formi i izvođačkih predavanja. Produkcije Tri groša izvodile su se i na alternativnim i na institucionalnim lokalnim scenama, uključujući i velike festivale poput Sterijinog pozorja i Infant. Više produkcija Tri groša gostovalo je u inostranstvu: u Holandiji, Rusiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Od samog početka, Tri groša se bavi edukacijom i razvojem dečje i mlade pozorišne publike sa jedinstvenim programima "Mali pozorišni eksperti" i "Mladi pozorišni eksperti". U svim svojim aktivnostima, Tri groša neguje istraživački pristup, kako sadržaju, tako i formi, kreirajući zajednice različitih uzrasnih grupa koje uče, razvijaju veštine i druže se u kreativnom, bezbednom i podsticajnom okruženju.
TV Krpelj
TV Krpelj
Oblast delovanja:
video, strip, multimedija

Godina osnivanja: 2015
Sedište: Vršac
Adresa: Drvarska 12, Vršac

Kontakt:
+381 643891046
tvkrpelj@gmail.com
https://tvkrpelj.wixsite.com/tvkrpelj
Kontakt osoba: Zlata Vojnić Kortmiš
TV Krpelj je nastao u saradnji između Danila Miloševa – Wostoka, strip i filmskog autora i Zlate Vojnić Kortmiš, dokumentaristkinje, 2015. Godine kao alternativna youtube televizija koja pažnju svojih pratilaca usmerava na marginalne i alternativne pojave i pojedince https://www.youtube.com/c/zlatavk
UA – Umetnička Asocijacija Zrenjanin
UA – Umetnička Asocijacija Zrenjanin
Oblast delovanja:
organizacija događaja, stvaralaštvo dece i mladih, izdavaštvo, vizuelne umetnosti, kulturne politike

Godina osnivanja: 2005
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Jovana Trajkovića 7

Kontakt:
064 3095407
www.uazrenjanin.com
Kontakt osoba: Rastko Stefanović
UA je osnovana sa ciljem da umreži pojedince i grupe koji su aktivni na polju kulture i umetnosti u Zrenjaninu i da kroz zajedničke akcije i programe (izložbe, koncerte, performanse) ukaže i pokaže, predstavi i nastavi, neguje i reaguje. Takođe, želja UA je i da kroz realizovanje zajedničkih ideja, planova i programa doprinese razvoju savremene umetnosti u Zrenjaninu i da zajedničkim delovanjem doprinese animaciji i afirmaciji građanske kulture, umetnosti, stvaralaštva i komunikaciji.

Najvažniji projekti: Muzej Destrukcije, Kontrolisano ludilo, Autoskopija.
Šta hoćeš
Šta hoćeš
Oblast delovanja:
aktivizam, edukacija, ljudska prava

Godina osnivanja: 2001
Sedište: Beograd
Adresa:

Kontakt:
www.wdoyouw.org
Kontakt osoba:
Udruženje "Šta hoćeš“ je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i promocije globalnog aktivnog građanstva. "Šta hoćeš" je udruženje autora, a ne reproduktivaca, koji su aktivno učestvovali i učestvuju u borbi za demokratizaciju Srbije: promovišući ljudska prava i slobode, promovišući obrazovanje i osvešćenje građanstva prema kulturi, kao osnovi samopoštovanja, podstičući razvoj umetnika i umetničkih formi u svim medijima, zagovarajući razvoj slobode i odgovornosti medija, pružajući podršku manjinskim, marginalizovanim i ugroženim socijalnim grupama, pomažući razvoj ekološke svesti i zelene ekonomije zasnovane na održivom razvoju i čvrsto zastupajući otvorenu i slobodnu međunarodnu razmena ideja i umetnosti. Jezgro kreativnog tima formirano je još 1993. godine, da bi se tokom vremena i rada njemu priključio, prema projektima, veliki broj stvaralaca. Zvanično je registrovano udruženje građana od juna 2001. godine, a danas broji 16 aktivnih članova i veliki broj kreativaca zainteresovanih za zajednički rad na konkretnim projektima. U tom smislu, postoji otvorena saradnja sa mnogim nevladinim organizacijama lokalnog, nacionalnog i internacionalnog karaktera, ali i portfolio multimedijalnih umetničkih i angažovanih radova koji su pobudili široku pažnju javnosti.
Zabuna
Zabuna
Oblast delovanja:
izvođačka umetnost (savremena umetnička muzika)

Godina osnivanja: 2010
Sedište: Beograd
Adresa: Lamartinova 36, 11000 Beograd

Kontakt:
+381 642 244 373
office@zabuna.org
zabuna.org
Kontakt osoba: Maja Bosnić
Udruženje Zabuna je neprofitno udruženje građana, osnovano januara 2010. godine u Beogradu, radi podsticanja stvaranja i razvoja savremene muzike u Republici Srbiji i šire. Do sada je realizovano više projekata, kao što su interaktivne scenske kompozicije, muzičke radionice i predavanja o profesionalnoj orijentaciji za učenike srednjih muzičkih škola, srpsku turneju stranog ansambla Black Page Orchestra. Za dosadašnje aktivnosti Zabuna je dobila podršku Evropske kulturne fondacije, Gete instituta, Ministarstva za kulturu i informisanja Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu grada Beograda, Austrijskog kulturnog foruma, Grada Beča, Ernst fon Simens Muzikštiftung fondacije, Urban inkubator, Impakt hab, VIP mobile, Würth, AOFI i BG Electronics.
Užička književna republika
Užička književna republika
Oblast delovanja:
kultura i umetnost, rad sa mladima, književnost

Godina osnivanja: 2012
Sedište: Užice
Adresa: Momčila Tešića 5

Kontakt:
031 602 327
uzickaknjizevnarepublika@hotmail.com
www.napolaputa.net
Kontakt osoba: Ružica Marjanović
Užička književna republika orijentisana je, pre svega, na rad sa mladima, ali i sa širom zajednicom, sa idejom da se ljudima izvan velikih centara omogući pristup kvalitetnoj kulturnoj sceni, a i da im se omogući aktivno participiranje u stvaranju valjanih kulturnih programa u lokalnoj zajednici. Cilj je razvijanje i negovanje visokih etičkih i estetskih kriterijuma u književnosti, kao i edukacija publike koja takve vrednosti ume da prepozna i da ih usvoji. Nastojimo da jačamo kapacitete mladih ljudi i njihovog okruženja da kritički promišljaju savremeni trenutak i nedavnu prošlost, verujući da je to put ka stasavanju samosvesnog pojedinca, otpornog na manipulaciju i spremnog na nepristajanje, kome je jasno koliko je humanistika važna kao uporište i tačka iz koje može/mora da se pokrene otpor i promena. Najveći deo aktivnosti odnosi se na regionalnu književnost i stvaranje veza između dobrih pisaca i dobrih čitalaca (i onih koji će to postati), ali sarađujemo i sa profesionalcima iz drugih oblasti umetnosti i onima koji se bave različitim humanističkim disciplinama. Programe realizujemo u školi ili pri školama, uvereni da obrazovni sistemi u regionu nisu podrška mladim ljudima u formativnom periodu i ne nude dovoljno mogućnosti za formiranje samostalnog mislećeg pojedinca kome je kultura potreba, a ne teret.
Velikogradištanska Gitarijada
Velikogradištanska Gitarijada
Oblast delovanja:
muzika, manifestacije, kultura, umetnost, turizam, ekologija

Godina osnivanja: 2017
Sedište: Veliko Gradište
Adresa: Kneza Lazara 35/4, Veliko Gradište

Kontakt:
062 8390366
velikogradistanskagitarijada@gmail.com
www.gitarijadavg.com
Kontakt osoba: Miroslav Petrović
Manifestacija podrazumeva višednevno takmičenje mladih, neafirmisanih rok bendova, uz učešće poznatih bendova i muzičkih izvođača u revijalnom delu. Pored navedenog, Velikogradištanska gitarijada organizuje i niz propratnih kulturnih programa i to: izložbe fotografija i umetničkih slika, oldtajmera i dr, pozorišne predstave (mjuzikle), promocije knjiga, tribine, predstavljanje bendova, promocije filmova, koncerte učenika muzičkih škola, radionice (škola gitare, pevanja i sl.), obilasci turističkih potencijala našeg okruga, interaktivne performanse i druge programe u saradnji sa brojnim institucijama.
S obzirom da smo pokrenuli inicijativu za ponovno pokretanje Doma Omladine u Velikom Gradištu, očekujemo da će i naše udruženje konačno dobiti i svoj prostor.
Zu Zu Zujalice
Zu Zu Zujalice
Oblast delovanja:
Kultura, muzika, dramska umetnost, ekologija i obrazovanje, podrška i pomoć deci i mladima

Godina osnivanja: 2019
Sedište: Niš
Adresa: Vojvode Mišića 60/1, Niš

Kontakt:
0642443204
zuzuzujalice@gmail.com
https://www.facebook.com/zuzuzujalice
Kontakt osoba: Milica Lazarević
Zu Zu Zujalice su prventsveno bend koji pravi muziku, priče i emisije obrazovnog karaktera za decu. Na društvenim mrežama Udruženja objavljeno je 14 autorskih pesama i priča. Takođe, uradili smo 3 edukativne i interaktivne predstave za decu i napravili serijal „Deca zna(ku)ju“- prvi tutorijal srpskog znakovnog jezika za decu u formi edukativnih emisija i pesmica. Sav materijal koji proizvodimo dostupan je i gluvoj deci, jer sve prevodimo na znakovni jezik. Iz višegodišnje saradnje sa gluvom zajednicom rodila se i želja da se šira zajednica upozna sa problemima gluvih i nagluvih u Srbiji. Tako smo, u okviru projekta„Tvoje mesto u Srbiji“ i u saradnji sa još nekoliko umetnika iz Niša, realizovali film „Bitisanje- Gluv nije nem“. U toku stvaranja filma, nastala je ideja o Zu Centru, mestu gde će svi, i mali i veliki, imati priliku da uče, da stvaraju, da se druže i zajedno doprinose razvoju kulturne scene našeg grada.
Фет Фектори
Фет Фектори
Oblast delovanja:
izdavaštvo, vizuelna umetnost, edukacija

Godina osnivanja: 2002
Sedište: Zrenjanin
Adresa: Narodne omladine 1

Kontakt:
064 3586133
duskojakovljevic@yahoo.com
Kontakt osoba: Duško Jakovljević
Udruženje građana „Фет Фектори“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, umetnosti, nauke, obrazovanja, stvaralaštva, komunikacije i tolerancije. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito: promoviše umetničko stvaralaštvo, objavljuje i izdaje štampane i audio i video publikacije iz domena rada udruženja, kao i internet komunikacije, organizuje javne akcije i manifestacije (kulturno umetnički programi, festivali, seminari, edukacije i promocije), kao i uspostavlja kulturnu razmenu i saradnju sa ostalim srodnim institucijama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.