Dokumenta

Strateški plan
– preuzmi –

Statut
– preuzmi –

Pravilnik asocijacije NKSS
– preuzmi –

Materijal za članstvo
– preuzmi –

Pravilnik o dodeljivanju sredstava
– preuzmi –

Pravilnik Fonda za mobilnost članica

 – preuzmi –