O Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije

O Nama

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Osnivačka skupština Asocijacije NKSS održana je 22. maja 2011. u Beogradu, a prethodile su joj dve nacionalne konferencije, održane u junu 2010. u Beogradu, odnosno u januaru 2011. u Zrenjaninu.
Asocijaciju NKSS osnovalo je 28 organizacija iz Beograda, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Sada, Pirota, Šapca, Zaječara, Zrenjanina i Vranja.

Na prvoj redovnoj Skupštini Asocijacije NKSS, održanoj 2. i 3. jula 2011. u
Zaječaru, članstvo je povećano na 53 organizacije iz 15 gradova u Srbiji (Beograd, Čačak, Kragujevac, Kruševac, Majdanpek, Niš, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pirot, Požega, Šabac, Zaječar, Zrenjanin i Vranje).

Ciljevi Asocijacije NKSS su: razvoj inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije; uticaj na formulisanje i sprovođenje kulturne politike u Srbiji na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i na formulisanje i sprovođenje drugih javnih politika koje su s njom u vezi; razvoj međunarodne kulturne saradnje, a posebno kulturne saradnje u regionu Jugoistočne Evrope; razvoj međusektorske saradnje u oblasti kulture u Srbiji, posebno razvoj novih modela organizacije i partnerstva civilnog i javnog sektora; decentralizacija kulture u Srbiji; razvoj interkulturnog dijaloga i negovanje kulturne raznolikosti; jačanje kapaciteta aktera nezavisne kulturne scene; širenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture; unapređenje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi; prepoznavanje kulture jednakosti i različitosti i stvaranje poštovanja prema kulturnom, nacionalnom i verskom diverzitetu; strateško promišljanje i stalna aktuelizacija osnovnih načela nezavisnog organizovanja i delovanja na kulturnoj sceni u odnosu na prethodni sadašnji i budući društveno-politički kontekst.

Organi Asocijacije NKSS su Skupština, Upravni odbor, koordinatorka mreže. Skupštinu čine predstavnici redovnih članica Asocijacije NKSS i najviše je telo upravljanja. Upravni odbor ima sedam članova, izabranih odlukom Skupštine na mandat od dve godine.

Članovi Upravnog odbora su:

Ivana Branković (predsednica) PhotoExpo,

Aleksandar Gubaš (potpredsednik) Knjigoskop,

Vida Knežević (članica) Kontekst Kolektiv,

Marko Pejović (član) Grupa Hajde da…,

Ivana Jovanović Arsić (članica) Kulturis,

Jovana Jankov (članica) Beldocs,

Kaća Dimitrijević (članica) Fakiri sa juga

Koordinatorka mreže je Ana Vuković.