MANEK
Magazin
nezavisne kulture

MANEK — magazin nezavisne kulture je štampani časopis koji je fokusiran na teme profesionalne produkcije organizacija nezavisne kulturne scene (civilnog društva u oblasti kulture i umetnosti), kao i na aktuelna pitanja kulturne politike u našoj zemlji u komparaciji sa regionalnim prilikama. Manek je jedinstven po tome što ga uređuju i osmišljavaju neposredni akteri nezavisne kulturne scene, a posebno scene vizuelne umetnosti koja je magazinu najzastupljenija. Sadržaj se odnosi na teme koje su bitne za domaću kulturnu i umetničku scenu, ali obuhvata i srodne teme u zemljama u regionu, s obzirom na potrebu poređenja razmene znanja i iskustva, kao i razvoja regionalne saradnje.


 • #11
 • 2022.

 • #10
 • Zima 2021.

 • #9
 • Zima 2020.

 • #8
 • Jesen/zima 2019.

 • #7
 • Jesen/zima 2018.

 • #6
 • Proleće/leto 2018.

 • #5
 • Jesen/zima 2016.

 • #4
 • Jesen 2015.

 • #3
 • Jesen 2014.

 • #2
 • Februar 2014.

 • #1
 • Januar 2013.