Poziv na seminare za umetnice, preduzetnice i radnice u kulturi

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Srbije, poziva sve umetnice, kustoskinje, menadžerke u kulturi, preduzetnice koje rade u kulturnom sektoru i druge kulturne radnice iz sva tri sektora u oblasti kulture u Srbiji na besplatno usavršavanje i podizanje kapaciteta u okviru projekta ,,Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost”.

Nakon završene prve faze projekta, istraživanja, koje je obuhvatalo rezultate ankete, intervjua i ekspertske fokus grupe, sa više stotina kulturnih radnica i preduzetnica iz različitih delova Srbije i različitih starosnih grupa, došli smo do rezultata o uslovima života i rada zaposlenih i angažovanih u kulturnom sektoru u Srbiji, kao i o oblicima rodne diskriminacije koji dalje generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu u našem društvu.

Rezultati su između ostalog pokazali da je preko 65% žena bilo izloženo diskriminaciji tokom školovanja, i ovaj trend se nastavlja tokom njihovog profesionalnog angažovanja (70%).

Svaka četvrta ispitanica je plaćena manje od muških kolega za isti posao, svaka treća je odložila roditeljstvo zbog profesionalnih obaveza i rada u kulturi, dok je svaka peta ispitanica morala da prekine porodiljsko bolovanje zbog profesionalnih obaveza. Na osnovu ovih rezultata, formirali smo edukativni program, kako bismo doprineli povećanom učešću žena i njihovoj pravednijoj zastupljenosti u kulturnom polju i posledično celom našem društvu.

Kroz četiri onlajn seminara, želimo da unapredimo umetničke i poslovne veštine žena, njihovo znanje, ali i vidljivost i mogućnosti za karijeru u kulturnom i kreativnom sektoru u Srbiji.  Žene iz različitih kulturnih oblasti, muzike, vizuelne umetnosti, književnosti, ulične i izvođačkih umetnosti različitih starosnih grupa su dobrodošle da se prijave putem sledećeg linka.

Rok za prijavu je 7. maj 2022. do 16 časova. Odgovore možete očekivati 10. maja.

Učešće na seminaru je besplatno, broj učesnica je ograničen, te vas molimo da se prijavite što pre. Moguće je prijaviti se na više seminara.

Seminari će se održavati subotom i obuhvataće sledeće teme

14. maj

Radna prava, samoorganizovanje i dobre prakse liderstva:

Kako prepoznati kršenje prava i koji su mogući scenariji? (celodnevni seminar)

21. i 28. maj

Selfcare kulturnih radnica: Kako se odupreti stresu, upravljati svojim vremenom i postaviti granice?

(rad u manjim timovima u dva dana po 4h)

4. jun

Fundraising u kulturi i kako se odnositi prema novcu (celodnevni seminar)

11. jun

PR i marketing u umetnosti i kulturi, sa fokusom na digitalni marketing (celodnevni seminar)

 

Projekat ,,Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost”  ima za cilj stvaranje preduslova za pravičniji pristup koji bi ženama kao kreatorkama kulturnih izraza pružao jednake mogućnosti u kulturnom polju u Srbiji. Podržan od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO-a i Ministartsva kulture informisanja Republike Srbije, koji sprovodi sedam organizacija članica Asocijacije Nezavisne kulturna scena Srbije (Kolektiv mladih žena Femix, Pobunjene čitateljke, Millennium, Studio 6, Kulturanova, Elektrika i Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope). Ovaj projekat izabran je na konkursu Uneska 2020. godine među 1.027 projekata iz celog sveta, i to kao jedan od šest najboljih i jedini pritom iz Srbije.

 

RODNA RAVNOPRAVNOST

RODNA RAVNOPRAVNOST ZA KULTURNU RAZNOLIKOST

UNESCO Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržao projekat iz Srbije

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), sa partnerima iz ove nacionalne mreže (Kolektiv mladih žena Femix, Pobunjene čitateljke, Millennium, Studio 6, Kulturanova, Elektrika i Centar za emprijske studije kulture jugoistočne Evrope), od maja 2021. do aprila 2023. godine realizuje projekat “Rodna ravopravnost za kulturnu raznolikost” uz finansijsku podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. Na prošlogodišnjem konkursu od 1027 projekata iz Evrope, ovaj projekat je izabran kao jedan od šest najboljih i kao jedini iz Srbije.

Cilj ovog projekta je stvaranje preduslova za pravičniji pristup koji ženama kao kreatorkama kulturnih izraza pruža jednake mogućnosti u kulturnom polju u Srbiji. U okviru projekta, biće najpre kroz istraživanje identifkovani mehanizmi koji generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu u Srbiji i, s druge strane, zainteresovane institucije, grupe i pojedinci koji bi mogli doprineti povećanom učešću žena i njihovoj pravednijoj zastupljenosti u kulturnoj polju u našem društvu. Na osnovu rezultata istraživanja, biće kreiran obrazovni program koji će biti usmeren na poboljšanje njihovih profesionalnih veština, znanja, samosvesti i vidljivosti, kao i pristupa informacijama, mobilnosti i prilika. Tokom projekta biće kreairana i nacionalna mreža ženskih organizacija i samostalnih umetnica, menadžerki, kustoskinja i preduzetnica koje rade u kulturnom i kreativnom sektoru, sa ciljem da služi kao platforma za međusobnu saradnju i podršku, razmenu resursa, mobilnost i razmenu znanja, i kao aktivni učesnik u iniciranju promena u kulturnoj politici, što bi unapredilo rodnu ravnopravnost u kulturnom životu i promovisalo raznolikost kulturnih izraza.

Prvi korak u projektu je anketno istraživanje koje će uključiti najmanje 200 kulturnih radnica i preduzetnica iz sva tri kulturna sektora (javnog, privatnog I civilnog), iz različitih delova Srbije i različitih starosnih grupa. Anketa je prvenstveno usmerena na ispitivanje uslova rada kulturnih radnica i preduzetnica u kulturnom sektoru, ali biće analizirani i uslovi života zaposlenih angažovanih u kulturnom sektoru u Srbiji, kao i oblici rodne diskriminacije koji generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu u našem društvu.

Upitnik se popunjava onlajn, pa je poziv otvoren za sve umetnice, kustoskinje, menadžerke u kulturi, preduzetnice koje rade u kulturnom sektoru u Srbiji da uzmu učešće u istraživanju i tako pomognu u što boljoj realizaciji projekta. Anketni upitnik je dostupan je na ovom linku.