Beogradski Spoken Word Poetry festival

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i organizacija “Poezin”, pozivaju Vas na prvi takmičarski “Beogradski Spoken Word Poetry festival”, kao deo podrške u borbi protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja.

swp-festival

Pozivamo pesnike i pesnikinje, slemere i slemerke, performere i performerke da na temu diskriminacije daju svoj doprinos poezijom, slemom i performansom. Pobednik Festivala, dobija nagradu u iznosu od 30.000 dinara. Komisija bodovanjem i publika jačinom aplauza, biraju pobednika ili pobednicu Festivala.

 

Festival traje dva dana. Nedelja i ponedeljak, 11-ti i 12-ti novembar od 20h u klubu “ILEGALA” na Filozofskom fakultetu u Beogradu (bivša “Industrija” ispod knjižare Plato). Ulaz je besplatan, jer poezija nema cenu!

 

 

Učesnike iz regiona i unutrašnjosti biraju i pozivaju organizatori Poezina, a učesnici iz Beograda mogu da se prijave za nastup preko linka: https://www.poezin.net/prijava-za-poetski-klabing/ kao i preko mejla: kontakt@poezin.net

 

Ovaj konkurs za Festival, traje do 9 novembra. Selekciju prijava vrše koordinatori Festivala iz organizacije Poezin.

 

VIŠE O TEMI FESTIVALA:

Nајјеdnоstаvniје rеčеnо, diskriminаciја је nејеdnаkо pоstupаnjе prеmа оsоbi ili nеkој grupi nа оsnоvu nеkоg njihоvоg ličnоg svојstvа, štо zа pоslеdicu imа nејеdnаkоst u šаnsаmа dа оstvаrе ustаvоm i zаkоnоm zаgаrаntоvаnа prаvа. То je nejednakо trеtirаnjе, isklјučivаnjе, оdnоsnо dоvоđеnjе u pоdrеđеn položaj pojedinaca ili grupa lјudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

 

Diskriminаciја sе mоžе sе ispоlјiti u rаzličitim оblаstimа društvеnоg živоtа. Diskriminаciјu mоžе izvršiti svаkо, šаltеrski rаdnik u grаdskој uprаvi, оrgаn јаvnе vlаsti, sudiја, lеkаr, nаstаvnik, pоlicајаc. Оnа sе može desiti bilo gde – nа pоslu, u škоli, nа fаkultеtu, u bоlnici, nа stаdiоnu, u postupku prеd оrgаnоm javnе vlаsti, u sudu, u grаdskоm prеvоzu, nа ulici…

 

Ako vas muči nepravda, ovaj Festival je kao stvoren za Vas da jasno i glasno podignete glas protiv diskriminacije.