Rezultati konkursa KULTURA U PROTESTU

logo-kultura-u-protestu

 

IZVEŠTAJ KOMISIJE O DODELI SREDSTAVA NA KONKURS ZA PROJEKTE „KULTURA U PROTESTU“ 
Na konkurs za podršku projektima raspisanom u okviru projekata „Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, razvojna faza 3“ podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo, a čiji je ukupan budžet 1.000.000 dinara, stigle su 24 prijave.
Komisija u sastavu Slađana Petrović Varagić, Radomir Lazović, Vlada Đurić i Irena Ristić rangirala je podnesene predloge uzimajući u obzir prvu fazu glasanja samih članica i kriterijume navedene u tekstu konkursa.

Iako je tekstom raspisa bila naglašena obaveza organizacija-članica koje apliciraju sa predlogom projekta da popune evaluacioni list, svega 15 organizacija je to učinilo. U skladu sa odlukom UO, finalnu odluku komisija je donela vodeći računa da članicama koje nisu glasale ne treba računati poene dobijene u prvom krugu. Članovi komisije su najpre nezavisno jedni od drugih ocenjivali prispele predloge projekata, a potom su na sastanku održanom 2. septembra 2013. godine u prostorijama Asocijacije NKSS u Beogradu doneli konačnu odluku.
Pristigli projekti su zadovoljavajućeg kvaliteta, ali je opšti utisak da, izuzev nekoliko, nije bilo novih inicijativa u skladu sa zadatom temom konkursa. Osim što su uglavnom predlagani tekući projekti koji indirektno imaju veze sa temom, zamerka je i što većina aplikanata nije vodila dovoljno računa o uslovima i načinima finasiranja, pa neki kvalitetni projekti, usled loše projektovanog budžeta, nisu mogli da budu finasirani, ili bar ne u punom iznosu.
Komisija je donela odluku da se podrži 12 projekata, a visina finansijskih sredstava je određivana u odnosu na racionalnost budžeta i mogućnost tehničke realizacije plaćanja od strane NKSS. Odlučeno
je da četiri prvorangirana projekta budu podržana sa iznosom koji pokriva sve stavke budžeta koji se uklapaju u zahteve donatora, dok su ostala sredstva raspoređena na još osam projekata. Obzirom na specifičnost uplaćivanja odobrenih troškova uslovljenu ovom donacijom (plaćanja se vrše direktno sa računa NKSS), sa svim organizacijama koje su dobile sredstva, pre potpisivanja ugovora, održaće se konsultacije oko revizije budžeta.
Ugovori će se potpisivati sledeće nedelje.
Ukoliko neka od organizacija koja na konkursu nije dobila pun iznos sredstava planiranih u budžetu projekta, nije u mogućnosti da sa dobijenim sredstvima realizuje projekat, molimo da o tome u narednih sedam dana obavesti koordinatora Asocijacije NKSS.
Lista podržanih projekata:
1. Projekat ŠOK KOFERI , MMC LED ART 113.000,00
2. Projekat NVO u krizi, kriza u NVO , Kulturni centar Rex / Fond b92 120.000,00
3. Projekat ZIDNE NOVINE, Udruženje Kreativno usmereno rešavanje situacije (KURS) 120.000,00
4. Projekat DOKUMENTARNI VEZ U ARADCU: UVEZIVANJE, Udruženje građana „Photo Expo“ 120.000,00
5. Projekat Društvo mrtvih srpskih pesnika, Cirkusfera 100.000,00
6. Projekat Festival poezije “Kultura u protestu”, Udruženje građana “Poezin” 80.000,00
7. Projekat S O S, Teatar MIMART 70.000,00
8. Projekat „Nemam da platim i neću da platim“, Kroz prozor Fabrika 70.000,00
9. Projekat „KULTURA U PROTESTU“ u okviru debatnog programa KRAF-a 50.000,00
10. Projekat Afirmativni provincijski čas , Kulturni centar Lift 50.000,00
11. Projekat „Moć pamćenja“, DAH Teatar 50.000,00
12. Projekat Ostrvo cveća (pozorišna predstava), Plavo pozorište – pozorišna laboratorija 50.000,00

Ukupno: 993.000,00 din.
U Beogradu, 2. septembar 2013. Slađana Petrović Varagić
Radomir Lazović
Vlada Đurić
Irena Ristić