Konkurs za prijem novih članova

Asocijacija Nezavisna kulturna scena poziva organizacije i pojedince da pošalju prijave za prijem u članstvo.

Poziv je otvoren do 10. juna 2012. godine.

Glasanje o prijemu novih članova održaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije koja se održava od 21. do 24. juna u Požegi.

Rezultati prijema novih članova biće objavljeni na web strani asocijacije www.nezavisnakultura.net najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

OPŠTI USLOVI (izvod iz Statuta)

Član 8.
Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine pre pristupanja Udruženju
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenog lica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem nove članice u Udruženje.

Član 9.
O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku o primanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 10.
Prava članica Udruženja su:
1) da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicama i Skupštinama Udruženja;
2) da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasiraju svoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)

DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina pre pristupanja Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije;
2) da je do podnošenja prijave vodio ili učestvovao u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

Pristupnicu i neophodne prateće materijale možete naći na https://nezavisnakultura.net/index.php/članovi/članstvo

Prijave se šalju na adresu konkursi@nezavisnakultura.net