Produžen poziv na konkurs za prijem novih članova Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije
POZIV ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije poziva organizacije i pojedince da pošalju prijave za prijem u članstvo.
Konkursne prijave mogu da se pošalju od 14. maja do ponedeljka 14. jula 2014. godine.

Glasanje o prijemu novih članova održaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije koja će se održatu krajem septembra u Beogradu.

Rezultati prijema novih članova biće objavljeni na web strani asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)
Član 8.
Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine prepristupanja Udruženju;
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnimpotpisom;
5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.

Član 9.
O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 10.
Prava članica Udruženja su:
1)da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;
2)da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)
DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:

1) da realizuje programske aktivnosti u polju nezavisne kulture najmanje pet godina pre pristupanja Asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije;
2) da je do podnošenja prijave vodio ili učestvovao u realizaciji najmanje tri projekta relevantna za unapređivanje nezavisne kulture u Srbiji.

Prijave treba da sadrže pristupnicu i neophodne prateće materijale.
Formular i detaljne informacije možete naći nahttps://nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/o-nkss/kako-postati-član

Prijave se šalju na adresu  koordinator@nezavisnakultura.net.
Kontakt za dopunske informacije:  koordinator@nezavisnakultura.net i telefonom 011/328 36 72 (11–15h radnim danima).