Saopštenje Asocijacije NKSS povodom gradske odluke o promeni statusa Oktobarskog salona

asocijacija-3

SAOPŠTENJE

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije izražava najoštriji protest zbog načina na koji je Skupština grada Beograda – bez javne rasprave i konsultacija sa Odborom Oktobarskog salona i Kulturnim centrom Beograda kao organizatorom, odlučila da ta najveća međunarodna izložba savremene umetnosti u Srbiji i jedna od najznačajnijih na Balkanu postane bijenalna manifestacija.

Učesnici redovne Skupštine Asocijacije NKSS, koja je počela 31. oktobra u Beogradu, pridružuju se stoga apelu za poništenje gradske odluke o promeni statusa Oktobarskog salona, smatrajući da predstavlja bezobziran nastavak trenda prisvajanja kulturnog polja zarad interesa pojedinačnih političkih partija.

Na to ukazuje i nedavna izjava nove predsednice Demokratske stranke Srbije da je njena partija “dobila” Sekretarijat za kulturu grada Beograda i da to znači da sada “kultura u Beogradu nije više samo mondijalistička, već više srpska”.Ovakvo nasilno odvajanje srpske od međunarodne kulture pokazuje elementarno nerazumevanje suštine kulture.

Takođe, nedavno smo bili i svedoci cenzure nastupa hora Horkestar na proslavi 50-godišnjice Doma omladine Beograda iz političkih razloga, koja ukazuje na još jedan opasan trend ugrožavanja slobode govora i izražavanja, koji su Ustavom zagarantovani i jedan su od preduslova za razvoj i napredak društva u celini.

Pozivamo celokupnu javnost da podrži zahtev za poništenje odluke o novom statusu Oktobarskog salona i usprotivi se sve učestalijoj praksi netransparentnog, nedemokratskog i partokratskog donošenja odluka na nivou grada Beograda u oblasti kulture.

 

31.oktobar 2014.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

www.nezavisnakultura.net