Saopštenje za medije

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) sa žaljenjem konstatuje drastično i hronično odsustvo svesti političkih stranaka o važnosti kulture u društvu, koje se pokazalo i u seriji javnih debata „A kultura?” koje smo organizovali u jeku predizborne kampanje širom Srbije. Ne mireći se sa poražavajućim odnosom politike prema kulturi, a posebno prema nezavisnoj kulturnoj sceni, nastavićemo da postavljamo pitanje o mestu kulture u Srbiji u 21. veku sve dok i sami političari ne shvate da je ona jedna od najvažnijih motornih snaga u razvoju svakog društva.

 

Od budućih, novoizabranih vlasti na svim nivoima tražićemo odgovore kako na strateška pitanja kulturne politike, tako i na pitanja koja su od posebne važnosti za nezavisnu kulturnu scenu. Stoga pokrećemo i dve nove kampanje – za javne prostore i borbu protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja.

 

 

 

Nedostatak prostora za rad i realizaciju programa jedan je od ključnih problema nezavisne kulture u Srbiji, bez čije se obimne i intenzivne umetničke produkcije ne može zamisliti kulturni život u zemlji, ali i razvoj regionalne i međunarodne saradnje. Asocijacija NKSS stoga će se u narednom periodu intenzivno baviti odnosom javnog prostora i kulture, odnosno prostora za rad svojih članica – kroz seriju javnih razgovora širom Srbije, uz intenzivan rad na sistematskom rešavanju tog gorućeg problema.

 

Asocijacija NKSS pokreće i kampanju za borbu protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja kao deo programskih aktivnosti i logičan nastavak dugogodišnjeg angažovanja za društvo jednakosti i različitosti. Savremena umetnost i kultura neretko su i jedini kanali kroz koje se glasno progovara o diskriminaciji i socijalnom isključivanju, problemima savremenog društva koji su posebno zaoštreni u Srbiji razaranjem opšteg sistema vrednosti tokom ratnih 90-ih, procesom tranzicije i posledicama globalne finansijske krize, a zapostavljeni su u masovnim medijima i skrajnuti u političkim agendama i vlasti i opozicije, a time i nedovoljno vidljivi najširoj javnosti.

 

Pokretanjem kampanja za javne prostore i za borbu protiv diskriminacije i socijalne isključivosti, započinjemo sinergično delovanje koje će omogućiti veću vidljivost našim pojedinačnim nastojanjima, a pozivamo i širu društvenu zajednicu da nam se priključi u ovoj misiji.

 

Više o aktivnostima Asocijacije NKSS, kao i o javnim debatama „A kultura?”, održanim u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Vranju, Požegi i Pirotu, moguće je naći na www.nezavisnakultura.net