Sređivanje dvorišta: dijalozi o nezavisnoj kulturi

asocijacija-3

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) pokreće dijalošku platformu“Sređivanje dvorišta” o pitanjima koja su važna za delovanje organizacija i inicijativa civilnog društva u kulturi, a usmerena su na preispitivanje i artikulaciju njihove zajedničke pozicije u odnosu na kreiranje kulturne politike, kao i aktivnije delovanje šireg opsega.

Serija dijaloga u okviru platforme “Sređivanje dvorišta” počinje 12. decembra u Zemunskom malom umetničkom centru (ZMUC) pitanjima

“Šta je nezavisno u nezavisnoj kulturi?”

Šta bi nezavisnost trebalo da znači, a šta realno jeste? Gde su njena ograničenja, a gde slobode u delovanju? Jesmo li zaista nezavisni? Od koga? U kojoj meri organizacije i inicijative nezavisne kulturne scene odgovaraju kriterijumima nezavisnosti u odnosu na
ad (a): mehanizme državne kontrole?
ad (b): komercijalne efekte?
ad (c): lični izbor i autonomiju delovanja?

Kako postići nezavisnost i kakvoj nezavisnosti težimo?

Moderatorka: Irena Ristić.

Polazeći od stava da je dijalog osnova za razvoj zdravog društva, “Sredjivanje” će se organizovati svakog meseca tokom 2015. u drugom “dvorištu”, kao prilika za podizanje nivoa informisanosti, razmenu znanja i mišljenja između eksperata i aktera nezavisne scene, ali i za upoznavanje šire društvene zajednice sa temama od javnog značaja u kulturi.