Kampanja za borbu protiv diskiminacije i socijalnog isključivanja

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) pokreće kampanju za borbu protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja koja će biti zasnovana na dosadašnjem angažmanu, produkciji i iskustvima njenih članica u suprotstavljanju ksenofobiji, rasizmu, nacionalističkoj mržnji, kao i socijalnom isključivanju i diskriminaciji svake vrste.

 

Kampanja će biti realizovana u više gradova u Srbiji, u okviru projekta podržanog od Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu, a podrazumevaće filmske projekcije, izložbe, scenske i poetske nastupe, kao i tribinski program.

 

Program kampanje činiće radovi, aktivnosti i projekti članica Asocijacije NKSS koji sadrže elemente aktivizma usmerenog ka kritici različitih pojava diskriminacije i socijalnog isključivanja, odnosno afirmišu inkluziju, ravnopravnost, jednakost, toleranciju i pravo da se bude drugačiji.

 

Prepoznavanje kulture jednakosti i različitosti i stvaranje poštovanja prema kulturnom, nacionalnom i verskom diverzitetu, jedan je od ciljeva Asocijacije NKSS.

 

Kampanja za borbu protiv diskriminacije i socijalnog isključivanja biće realizovana uporedo sa kampanjom za poboljšanje uslova za rad aktera nezavisne scene, koja je takođe deo aktivnosti Asocijacije NKSS u okviru projekta podržanog od SCP-a.

 

Web brošuru kampanje možete naći na ovom linku.