Kampanja za prostore za rad aktera nezavisne kulture

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pokreće kampanju za obezbeđenje prostora za rad aktera nezavisne kulturne scene u lokalnim sredinama, u okviru projekta koji realizuje uz podršku Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu (SCP).

 

Kampanja će biti realizovana u pet gradova u Srbiji, odabranih na osnovu predloga članica Asocijacije NKSS, a podrazumevaće sastanke sa gradskim/opštinskim rukovodstvima, tribine, gostovanja na lokalnim medijima i medijsko praćenje svih aktivnosti.

 

U okviru kampanje, biće priređena i kraća brošura o iskustvima iz regiona i primerima pozitivne prakse u gradovima u Srbiji, a značajan deo aktivnosti realizovaće i lokalne organizacije u sklopu borbe za poboljšanje uslova za vlastito delovanje. To podrazumeva istraživanja o dostupnim prostorima za rad u lokalnoj sredini i pripremanje relevatne dokumentacije o tim prostorima (fotografije, prava vlasništva nad prostorom, potrebna sredstva za njihovu rekonstrukciju, planovi o načinu korišćenja, itd).

 

Poboljšanje uslova za rad aktera nezavisne scene jedan je od prioriteta Asocijacije NKSS, a kampanja za prostore biće realizovana uporedo sa kampanjom za borbu protiv diskriminacije, koja je takođe deo aktivnosti u okviru projekta podržanog od SCP-a.

 

Web brošuru kampanje možete naći na ovom linku.