Promocija novog broja MANEK-a

Novi, 5. broj Maneka, magazina nezavisne kulture koji izdaje Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, posvećen je nezavidnom položaju organizacija civilnog društva u kulturi u Srbiji, koji je detaljno objašnjen kroz šokantne rezultate istraživanja o socio-ekonomskom statusu, uslovima rada i stilovima života aktera nezavisne scene. Rezultati istraživanja dr Predraga Cvetičanina pokazuju, između ostalog, da oko 40% organizacija civilnog društva u kulturi u Srbiji ima godišnji budžet manji od 10.000 evra, da u više od 90% organizacija preko polovine članova ima fakultetsko i još više obrazovanje, ali da njih oko 30% nema prihode, te da polovina radnika u civilnom sektoru u kulturi nema predviđen godišnji odmor ili ga ne koristi, a svega 5% nikada nije radilo prekovremeno. Čak 51,2% radnika u civilnom sektoru u kulturi povremeno je pod stresom, a više od trećine oseća izrazite posledice sindroma sagorevanja. Uprkos tome, godišnja produkcija u civilnom sektoru u kulturi iznosi više od 200 projekata i više od 2.000 pojedinačnih kulturnih programa, a više od tri četvrtine angažovanih pronalazi zadovoljstvo u svom poslu.

Novi Manek istražuje i na koji se način finansira nezavisna kulturna i umetnička produkcija sa famozne linije 481 državnog budžeta, da li postoje alternativni načini finansiranja, na šta se svodi korporativna podrška i da li ima uslova za razvoj filantropije. Takođe, ukazuje i na niz otvorenih pitanja i dilema same scene u pogledu mogućeg funkcionisanja i delovanja u okviru hipotetičkog, novog konstrukta, koji bi napravljen prema njenim merilima.

O tome da li bi situacija nezavisne kulturne scene mogla da se promeni jačom saradnjom javnog i civilnog sektora i zašto je ona zapravo važna – Manek ukazuje kroz razgovor sa prof. dr Milenom Dragićević Šešić, dok intervjuom sa članovima inicijative Kulturnjaci 2016 pokazuje kako se za svega par meseci vladavine ultradesničarskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića drastično promenio položaj nezavisne kulture u Hrvatskoj, koja je mnogima u regionu delovala idealno u odnosu na lokalne kontekste.

Manek piše i o tome šta je izazvalo novo okupljanje nezavisne scene Novog Sada i na kojim principima pokušava da napravi pomak u dijalogu s gradskim vlastima.

Poseban temat posvećen je tituli Evropske prestonice kulture, i to iz ugla Rijeke, koja je taj status dobila za 2020. godinu, te Novog Sada koji će biti EPK 2021. Kroz više osvrta i intervjua, novi Manek pokazuje da je pred akterima nezavisnih scena mnogo izazova, koje nameće struktura EPK kao novi prioritet lokalnih (i šire) kulturnih politika, sužavajući im i inače neveliki manevarski prostor za borbu za bolji položaj.

Na konferenciji za novinare u četvrtak, 23.3. 2017. u 12 sati u Medija centru u Beogradu biće predstavljen novi, 5. broj Maneka,  i prezentovaće se rezultati regionalnih istraživanja o nezavisnim kulturnim scenama i socio-ekonomskom statusu, uslovima rada i stilovima života njihovih aktera u društvima u regionu. Kasnije, istog dana, promocija novog broja uz neformalno druženje  biće održana u Magacin u Kraljevica Marka 4 u 18h30.

Belgrade Raw