Konferencija za medije povodom objavljivanja rezultata konkursa Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu

Pozivamo vas na konferenciju za medije povodom nedavno objavljenih rezultata godišnjih konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda koja će biti održana u Medija centru, Terazije 3, u utorak 6. juna u 11 časova. Učesnici konferencije su: Milica Pekić, Iva Čukić, Predrag Cvetičanin, Luka Knežević Strika i Radomir Lazović.

Netransparentan način na koji su sprovedena ova dva konkursa budi osnovane sumnje u neregularnost i neuskladjenost sa važećim propisima, a njihovi rezultati vode drastičnom ugrožavanju rada vaninstitucionalnih aktera u kulturi, o čemu ćemo na konferenciji detaljnije govoriti.

Učesnici konferencije osvrnuće se na problematičan izbor komisija injihov netransparentan rad koji je u sukobu sa “Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave vlade Republike Srbije”.

Na konferenciji ćemo javnosti predstaviti i komparativnu analizu ovogodišnjih i konkursa u prethodne tri godine iz koje se mogu videti i trendovi u finansiranju, nazreti kulturna politika, ali i zaključiti u kojoj meri konkursi odgovaraju potrebama kulturne scene Srbije i na koje su sve načine oni odstupili od svoje suštinske ideje i cilja.

Ukazaćemo i na primere organizacija koje su dobile sredstva na ovim konkursima, a koje su često registrovane neposredno pre objavljivanja konkursa, zatim čija delatnost za koju su registrovani nije uopšte kultura, koje su opštine ili drugi centri moći bliski vladajućoj stranci ili su na drugi način problematične.

Ovu konferenciju za medije iskoristićemo da pozovemo sve aktere kulturne scene Srbije, institucije, organizacije, umetnike, zainteresovanu javnost da ne dozvolimo dalje urušavanje ovog, za svako društvo ključnog polja. Svakodnevno smo svedoci izbijanja novih požara, kao što je skandal na Sterijinom pozorju, rasplamsavanja starih, recimo u institucijama kulture u Požegi i Subotici, ili tinjanja evo već decenijskih problema sa zatvorenim muzejima i strategijom razvoja kulture.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pokrenuće zato zajedno sa svim zainteresovanim akterima širu javnu kampanju i zahtevati rešavanje nagomilanih problema u kulturi koji su dovoljno dugo bili predmeti izneverenih obećanja, ignorisanja i stranačkog sitnog potkusurivanja.

Vidimo se!