Sekretarijat za kulturu krši zakon i onemogućava javni dijalog

Sekretarijat za kulturu grada Beograda onemogućava zakonom zagarantovani uvid javnosti u  način organizacije, sprovođenja i rada komisija godišnjeg konkursa za kulturu grada Beograda, Sekretarijat za kulturu ovim, osim što ponovo krši zakon, vrši i vrstu cenzure i pokušaj ukidanja kulturne javnosti i dijaloga koji predstavljaju temeljne vrednosti našeg društva.

 

Nakon objavljivanja rezultata Godišnjeg konkursa gradskog sekretarijata za kulturu, koji su ukazali na zloupotrebu i malverzacije, te na netransparentnost i kršenje zakonom propisanih procedura, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) uputila je Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, 27. marta 2018. godine,  na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

 

Zahtevom je traženo da se omogući uvid / kopija dokumenata koji sadrži informacije o / u vezi sa:

  1. Sastavom članova lomisija svih oblasti za sprovođenje konkursa
  2. Proceduri i kriterijumima izbora članova komisija po oblastima za sprovođenje konkursa
  3. Pravilnicima kojima je regulisan rad komisija za sprovođenje konkursa
  4. Zapisnicima sa svih sastanaka komisija o izboru podržanih prijava (projekata) u svim oblastima
  5. Rezultatima rada komisija za sprovođenje konkursa, uključujući tabele sa prikupljenim bodovima i drugom dokumentacijom o proceduri odlučivanja o izboru dobitnika sredstava
  6. Načinu primene kriterijuma navedenih u konkursu, na osnovu kojih je vršeno vrednovanje i ocenjivanje pristiglih prijava

 

Nakon isteka 15 dana zakonskog roka za odgovor, organ vlasti nije postupio po zahtevu tražioca da u zakonskom roku odgovori i dostavi potrebnu informaciju, pa je Asocijacija NKSS uputila žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Očekujemo odgovornost gradske sekretarke za kulturu, Ivone Jevtić, kao i izjašnjavanje o svim upućenim zahtevima, kako Asocijacije NKSS, tako i PEN Centra Srbija, Srpskog književnog društva, ULUPUDS-a, Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i svih ostalih radnika u kulturi koji su javno istupili povodom netransparentnog i nezakonito sprovedenog konkursa, kao i rezultata koji su u očiglednoj suprotnosti sa javnim interesom u oblasti kulture.

 

Asocijacija NKSS je stručnom analizom postojećih podataka, koja je predstavljena javnosti 5. aprila u Medija centru, utvrdila da je čak jedna trećina sredstava dodeljena organizacijama koje nemaju kulturu kao delatnost, koje su se registrovale neposredno pred raspisivanje konkursa ili su promenile statut tako da dodaju kulturu kao polje delovanja, takođe neposredno pred konkurs. Sa druge strane, reprezentativna udruženja, organizacije koje sprovode relevantne programe, već godinama prepoznate kao važne za kulturu grada, kao i institucije i umetnički fakulteti, nisu podržani uopšte, ili su podržani iznosima koji onemogućavaju realizaciju programa i predstavljaju poniženje, a ne podršku.

 

U Beogradu, 12. april 2018.

UO Asocijacije NKSS