Zajednički zahtevi učesnika Okruglog stola “Konkurs protiv kulture”

Na današnjem okruglom stolu organizovanom u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu, razgovaralo se o rezultatima Konkursa za kulturu Sekretarijata za kulturu grada Beograda koji i dalje izazivaju negativne reakcije široke stručne javnosti, uz potpuno ćutanje uprave.

 

Na okruglom stolu “Konkurs protiv kulture” učestvovali su:

Mileta Prodanović i Milena Dragićević Šešić ispred Univerziteta umetnosti, ispred reprezentativnih udruženja umetnika ULUPUDS Bojan kovačević, ULUS Ljiljana Mićović, Srpskog PEN centra Neda Nikolić Bobić, Srpskog književnog društva Slavoljub Marković i Muzikološkog društva Srbije Ana Kotevski, kao i Luka Knežević Strika ispred Asocijacije NKSS kao i veliki broj kulturnih radnika koji su se uključili iz publike.

 

Nakon iznesenih primedbi na procedure sprovođenja konkursa od strane svih predstavnika, prisutni su formirali listu zahteva koja će biti upućena Gradskoj upravi i Sekretarijatu za kulturu:

  1. Zbog kršenja procedure i nepoštovanja kriterijuma – poništavanje Konkursa za podršku projektima u kulturi grada Beograda 2018. godine.
  2. Javnu raspravu o sprovođenju kriznog Konkursa i o utvrđivanju kriterijuma Konkursa i izbora članova komisija za konkurse u kulturi.
  3. Objavljivanje kompletne dokumentacije o rezultatima Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi 2018, kao i narativnih i finansijskih izveštaja projekata podržanih na Konkursu za kulturu grada Beograda 2017. godine putem saopštenja za javnost i objavljivanja na internet prezentaciji Sekretarijata za kulturu.
  4. Odgovornost i smenu gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić

 

Pored ovih zahteva sagovornici su ustanovili da dokumentacija koju je Sekretarijat za kulturu poslao na uvid Asocijaciji NKSS, a na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, nije potpuna i da se time krši Uredba kojom je definisana procedura sprovođenja Konkursa, što dodatno ukazuje na bahatost vlasti prema principima transparentnosti i participativnosti na kojima insistira javnost.

 

U dokumentima koje smo dobili, dostupnim javnosti na linku https://we.tl/KKyOkjq7Qk stoje  imena članova komisija, kao i taksativno navedeni kriterijumi i spisak odobrenih, kao i neodobrenih projekata, ali bez ikakvog objašnjenja na koji način su komisije primenile kriterijuma, u većini slučajeva i bez bodovanja pojedinačnih projekata ili obrazloženja, kao i bez ikakvog obrazloženja rezultata u celini kod svih komisija.

 

Pozivamo javnost da se priključi reakcijama kako bismo udruženo odbranili javni interes u polju kulture.

U Beogradu, 18. aprila 2018.

UO Asocijacije NKSS