Policijom protiv javnosti – Sekretarijat odbija dijalog

Predstavnike NKSS danas je policija sprečila u nameri da izvrše ranije odobreni i dogovoreni uvid u dokumentaciju koju smo od gradskog sekretarijata za kulturu tražili, kako bi proverili navode o malverzacijama na godišnjem konkursu sekretarijata.   

Ovime se nastavlja grubo kršenje zakonske obaveze Sekretarijata da pruži uvid u spornu dokumentaciju o odobrenim projektima na konkursu za kulturu za 2017. godinu, na zahtev Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) upućen na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nakon prvobitnog izgovora da ne može da dostavi kopije izveštaja o odobrenim projektima, jer bi to navodno usporilo proces redovnog posla, te poziva predstavnicima NKSS da sami obave uvid, a onda odlaganja tog poziva do daljeg, predstavnici Sekretarijata za kulturu su 23. aprila odbili da pruže predstavnicima NKSS i bilo kakvo usmeno objašnjenje razloga za kršenje procedure o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Delegacija NKSS je, usled flagrantnog nepoštovanja zakonske procedure i izostanka bilo kakvog odgovora nadležnih, odlučila da zatraži odgovor i obrazloženje u prostorijama samog  Sekretarijata za kulturu, gde joj se od početka posete do kraja radnog vremena niko od nadležnih nije obratio, a zaposleni su napustili radna mesta.

U 15:30, posle gotovo dva sata boravka u ispražnjenoj prostoriji za prijem stranaka, te isteka radnog vremena, zaposleni u Sekretarijatu su pozvali policiju kako bi se predstavnici NKSS odstranili iz prostorija, uprkos njihovom višestrukom pozivanju na dijalog.

 

Snimci današnjih događaja dostupni su na sledećim linkovima:

https://www.facebook.com/asocijacija.nkss/videos/2008781595859841/

https://www.facebook.com/asocijacija.nkss/videos/2008805195857481/

https://www.facebook.com/asocijacija.nkss/videos/2008838169187517/

https://www.facebook.com/asocijacija.nkss/videos/2008852182519449/

https://www.facebook.com/asocijacija.nkss/videos/2008871979184136/

 

Asocijacija NKSS će stoga započeti postupak pri Upravnom inspektoratu kako bi se utvrdila odgovornost za kršenje zakonske procedure i utvrdile sve neregularnosti u vezi sa rezultatima godišnjeg konkursa za kulturu za 2017. godinu.

Podsećamo da je Asocijacija od gradskog sekretarijata za kulturu zahtevala objavljivanje kompletne dokumentacije o rezultatima Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi 2018, kao i narativnih i finansijskih izveštaja projekata podržanih na Konkursu za kulturu grada Beograda 2017. godine. Dokumentacija o rezultatima nam je nakon žalbe povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, dostavljena nepotpuna.

Sada nam je zabranjen i uvid u prošlogodišnje izveštaje što otvara velike sumnje da fantomske organizacije na čiju ulogu smo i prošle i ove godine upozoravali, nisu ni izvele projekte za koje su dobile novac. Prema analizi rezultata konkursa koju je uradila Asocijacija NKSS, ove godine je čak 30% sredstava dodeljeno organizacijama koje su registrovane ili preregistrovane neposredno pred ili čak i nakon raspisivanja konkursa ili onim organizacijama koje se kulturom uopšte ne bave. Zbog ovih i drugih malverzacija i zloupotreba zajedno sa velikim brojem drugih predstavnika kulturne javnosti zahtevamo:

  1. Zbog kršenja procedure i nepoštovanja kriterijuma – poništavanje Konkursa za podršku projektima u kulturi grada Beograda 2018. godine
  2. Javnu raspravu o sprovođenju kriznog Konkursa i o utvrđivanju kriterijuma Konkursa i izbora članova komisija za konkurse u kulturi
  3. Objavljivanje kompletne dokumentacije o rezultatima Konkursa grada Beograda za podršku projektima u kulturi 2018, kao i narativnih i finansijskih izveštaja projekata podržanih na Konkursu za kulturu grada Beograda 2017. godine putem saopštenja za javnost i objavljivanja na internet prezentaciji Sekretarijata za kulturu
  4. Odgovornost i smenu gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić

 

U Beogradu, 23. april 2018.

UO NKSS