Saopštenje povodom kašnjenja rezultata Ministarstva kulture

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) osuđuje Ministarstvo kulture i informisanja zbog kašnjenja objavljivanja potpunih rezultata Konkursa za (su)finansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva za 2018. godinu.

Kako tekst Konkursa navodi, što je i zakonska obaveza, rezultati se objavljuju ”najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava”, a to je 24. april – Ministarstvo je do danas, 16 dana kasnije, objavilo rezultate za samo osam oblasti od 13 koje postoje. Kako je Asocijacija više puta ukazivala na činjenicu da je termin raspisivanja veoma problematičan, jer se ulazi u drugi kvartal, te onemogućava ili znatno otežava realizacija projekata čiji je deo planiran u prvoj polovini godine (svi godišnji programi, ali i brojni programi u više faza, kao i svi festivali koji se dešavaju u prvoj polovini godine).

Čak i da su rezultati objavljeni u obećanom roku, praksa je pokazala da do isplate odobrene sume nekada prođu meseci, čime se direktno onemogućava realizacija velikog broja programa, gubi kredibilitet kod međunarodnih partnera i drugih donatora i ugrožava opstanak niza organizacija koje deluju na polju savremene umetnosti.

U uslovima već vrlo loše predviđene dinamike konkursne procedure, ni danas, 9. maja, još uvek ne znamo koje programe za 2018. godinu Ministarstvo podržava. Sredstva koja se na konkursu izdvajaju za programe savremenog stvaralaštva već su minimalna i jedva omogućavaju bilo kakvu produkciju kulturnih sadržaja, a neizvesnost kontinuiranog rada tokom godine, koju inicira odlaganje objavljivanja rezultata, još više destimuliše i najvrednije aktere. Ministarstvo kulture i informisanja bi, kao servis građana, moralo da štiti interese svih aktera u kulturi, a ne da neažurnim radom, koji finansiraju svi poreski obveznici, dovodi u pitanje opstanak velikog broja organizacija.

Zahtevamo stoga od Ministarstva kulture da hitno objavi rezultate Konkursa.

 

UO Asocijacije NKSS