Korak napred – nazad dva: Perspektive razvoja nezavisne kulture u regiji

 

U okviru ovogodišnje Skupštine Kooperative – Regionalne platforme za kulturu, organizujemo otvoreni razgovor pod nazivom Korak napred – nazad dva – Perspektive razvoja nezavisne kulture u regiji ponedjeljak, 11. juna 2018. u 17:30 u Magacinu u Kraljevića Marka 4.

Posmatrajući procese koji se odvijaju oko nas i udare na nezavisnu kulturu i njene aktere koje možemo pratiti širom zemalja regije, a koji dovode u pitanje i destabilizuju izborene pozicije, čini se kako smo u stalnom vraćanju istog, kontinuiranim vraćanjima na početne pozicije. Istovremeno, nezavisne kulturne scene često su nosioci inovacija, razvojnih procesa  i inicijatori prostora saradnji kako u lokalnim tako i u internacionanlim kontekstima.

Programi podrške se kontinuirano smanjuju, strategija kulturnog razvoja nema na vidiku, a o progresivnim kulturnim politikama teško da iko na pozicijama moći razmišlja.

Koje su specifičnosti pojedinih lokalnih konteksta? Koje su dodirne tačke? Koji primeri dobrih praksi mogu biti korisni za prevazilaženje pojednih situacija u kojima se lokalne scene nalaze? Šta su mesta susreta i zajedničkog rada na kojima možemo pokušati da gradimo neke zajedničke borbe za bolje pozicije, razvojne perspektive i snaženje nezavisne kulture? Ovo su neka od pitanja s kojima ćemo se pozabaviti u moderiranom otvorenom razgovoru koji će se održati u ponedjeljak, 11. juna u 17:30 sati u prostoru Magacina. U razgovoru će učestvovati akteri iz različitih zemalja regije – članica platforme, kao I predstavnici aktera nezavisne kulture u Srbiji.

 

Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu službeno je osnovana 2012. godine nakon niza godina neformalnog delovanja. Osnovana je od strane 21 organizacije iz zemalja regije Jugoistočne Evrope. Regionalna platforma ima dva osnovna pravca delovanja: prvi je kreiranje dugoročnog i održivog okvira za saradnju i razvoj nezavisnih kulturnih organizacija u zemljama Balkana, a drugi je razvoj savremenih umetničkih praksi, kritičkog javnog diskursa i inovativnih organizacijskih modela.