“Building Something out of Something/ Građenje nečega iz nečega“

Kulturni centar Magacin vas poziva na panel diskusiju “Building Something out of Something/ Građenje nečega iz nečega“ promociju publikacije „Magacin: Model samoorganizovanog kulturnog centra“, u okviru susreta „Make it til you make it” /„Radi dok ne uradiš“.
* događaj će osim uvoda i kratke prezentacije dvojezične publikacije
“Jedan model za samoorganizovani kulturni centar” biti na engleskom jeziku. Svi posetioci će imati priliku da preuzmu besplatan primerak publikacije.Panel diskusija (na engleskom): Irena Boljunčić Gracin (TEH / Centar Rojc, Hrvatska), Miodrag Kuč (ZKU, Berlin), Jan Bohme (Zentralwerk, Drezden), Ksenija Đurović (KC Magacin, Beograd) / moderator: Iva Čukić.

Panel „Building Something out of Something/Građenje nečega iz nečega”predstaviće nekoliko evropskih prostora koji nisu deo mejnstrima javnog ili komercijalnog sektora, a koji stvaraju značajne društvene ili kulturne vrednosti u svom gradu. S obzirom da znamo da su ovi prostori često krhki sa ekonomskog i organizacionog stanovišta, ovaj panel nastoji da istraži finansijske modele i modele upravljanja na kojima se zasnivaju, kao i uslove dostupnosti i korišćenja, sa željom da uči iz tih iskustava i istraži neke elemente koji se mogu primeniti u različitim kontekstima.Kulturni centar Magacin je kulturno-društveni centar i predstavlja resurs kojim upravlja zajednica korisnika prema zajednički utvrđenim pravilima. U poslednjih nekoliko godina broj redovnih korisnika Magacina je naglo porastao. Prisustvo velikog broja aktivnih pojedinaca i udruženja koji realizuju svoje programe u Magacinu doprinosi očuvanju i unapređenju prostora i njegovoj sve većoj vidljivosti i značaju. Ipak, ova strukturna promena donela je nove izazove i pokazala slabosti u pojedinim aspektima upravljanja prostorom. Stoga je, krajem 2018. godine, uočena potreba za unapređenjem postojećeg modela, a početkom 2019. godine je oformljena radna grupa za izradu novog modela upravljanja prostorom i njegovog korišćenja. Cilj je bio da se neke od funkcionalnih praksi i struktura bez pisanih pravila pretoče u funkcionalni model upravljanja i organizacije za svakoga ko koristi prostor. Ovde predstavljamo publikaciju koja sadrži konkretne elemente nove organizacione strukture, vrednosti, principe i uslove korištenja, principe upravljanja i prostorne kapacitete Magacina. Dakle, ona predstavlja želju da se podeli iskustvo stečeno kroz sastavljanje i unapređenje modela upravljanja zajedničkim resursom i obezbedi baza znanja za buduće prakse.

Trans Europe Halles (TEH) je evropska mreža kulturnih centara koje su osnovali građani i umetnici. Od 1983. godine, TEH prednjači u menjanju namene industrijskih zgrada u Evropi; pretvara ih u mesta umetnosti, kulture i aktivizma. Od 2018. godine TEH okuplja 109 multidisciplinarnih kulturnih centara i drugih kulturnih organizacija širom Evrope. Misija TEH je da ojača održivi razvoj nezavisnih kulturnih centara i podstiče nove inicijative tako što ih povezuje, podržava i promoviše. Omogućavaju i olakšavaju međunarodnu saradnju, pružaju mogućnosti za učenje i razmenu i promovišu praksu, uticaj i vrednost umetnosti i kulture.

ZK/U (Centar za umetnost i urbanizam – Berlin) nastoji da razvije projekte, zajednički stvara znanje i deli vrednosti nastale razmenom. ZK/U svojim članovima ne nudi definisani set ideja i principa. Pre bi se moglo reći da pojedinačni projekti i potrebe oblikuju ono što bi se moglo opisati kao kontinuirano stvaranje. ZK/U ne dozvoljava da „konačni proizvod“ ograničava moguće smerove prakse, već se fokusira na procese koji proizlaze iz određenih konteksta praksi članova i unose se u njih, bilo da je reč o lokalno definisanim situacijama ili međunarodnim diskursima.

ZENTRALWERK:

Osnovana 2005. godine, heterogena grupa umetnika i ljudi povezanih sa umetnošću, koji djeluju kao kulturni ogranak zadruge, sa glavnim prostorima u Zentralwerk-u. Članovi udruženja različitih profesionalnih profila, udružuju svoje umetničke potencijale u radu na interdisciplinarnim projektima. Uzimajući industrijsku prošlost mesta kao referencu, vide sebe kao kulturnu fabriku koju karakteriše bliska i redovna saradnja među članovima udruženja koju ostvaruju umrežavanjem i razmenom. To im omogućava da realizuju ambiciozne i društveno vredne projekte.

ROJC:

Društveni centar Rojc (Pula, Hrvatska) je jedinstveno mesto koje okuplja organizacije civilnog društva, podstiče njihov razvoj pod zajedničkim krovom – na mestu oživljenog kulturnog nasleđa, kao i mesto gde se odigravaju brojne društvene manifestacije. Centar je smešten u jednoj austrougarskoj građevini iz sedamdesetih godina XIX veka i danas udomljuje 108 udruženja različitih delatnosti (kultura, sport, psihosocijalna zaštita i zdravstvene usluge, aktivnosti za decu i mlade, briga o osobama sa posebnim potrebama, zaštita životne sredine, tehnička kultura, nacionalne manjine itd.). Nedeljno na hiljade stanovnika Rojca i njihovih posetilaca prolaze njegovim obojenim/oslikanim/raznobojnim hodnicima i stepeništima udahnjujući život „ulicama“ Rojca.

Ovaj događaj je prilika da se široj publici predstavi nekoliko kulturno-društvenih centara i praksi u različitim društveno-ekonomskim okolnostima, novi model za Magacin i publikacija, na engleskom i srpskom jeziku, koja donosi određene principe, vrednosti i strukture ovog samoorganiziranog prostora. Učestvovanje na događaju je besplatno i nije potrebna prethodna registracija.

Događaj su podržali:
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, FundAction i Fondacija Hajnrih Bel