SAOPŠTENJE ASOCIJACIJE NEZAVISNA KULTURNA SCENA SRBIJE POVODOM POSTAVLJANJA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI U BEOGRADU

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije oštro osuđuje imenovanje novog vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti (MSU) u Beogradu Viktora Kiša. 

Nakon konkursa za izbor direktora ovako važne muzejske institucije, sprovedenog početkom 2019. godine  na koji su se javila četiri kandidata, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije koje predlaže kandidata i Vlada Republike Srbije koja imenuje direktora na predlog Ministarstva kulture i informisanja, ostaju nemi više od godinu dana. Upravni odbor MSU se ne oglašava o toku procesa odlučivanja i godinu dana kasnije Vlada Republike Srbije bez ikakvog obrazloženja imenuje osobu koja na konkursu nije ni učestvovala. 

Ovo je samo još jedan u nizu primera privatizacije javnih ustanova od strane vladajućih partija i demonstracije moći koja ne podleže bilo kakvim javnim, transparentnim i demokratskim procedurama upravljanja javnim institucijama već ih tretira kao partijski plen kojim raspolaže po sopstvenom nahođenju bez ikakve odgovornosti prema generacijama koje su te institucije gradile ali i prema građanima čije bi interese trebalo da zastupaju i brane.  Kršenje procedura, odluke donesene autokratskim principom i sve veći broj vršilaca dužnosti, partijski postavljenih kadrova na vodećim pozicijama javnih preduzeća i institucija svedoče o kontinuiranom i beskrupuloznom demontiranju demokratskih procedura u zemlji. Ovakav princip partijske politike koja svoju poziciju doživljava kao poziciju moći a ne odgovornosti, ozbiljno narušava osnovne principe na kojima se demokratija kao sistem temelji. O posledicama ovakve politike svedoči sve veći broj stručnjaka i profesionalaca koji zemlju napuštaju, i to ne samo mladih već i pripadnika srednjih generacija koji ne mogu da pristanu na nekompetentno razaranje svih potencijala koje ova zemlja ima. 

Asocijacija NKSS poziva sve aktere u kulturi, sve institucije, profesionalce, organizacije, stručna tela i  strukovna udruženja da istupe protiv ovakvog kontinuiranog urušavanja sistema i institucija i da zajedničkom borbom odbranimo ono malo resursa koji su nam preostali kako budućim generacijama ne bismo ostavili pustoš da u njoj žive i rade. 

Asocijacija NKSS poziva Vladu Republike Srbije da poništi odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti. 

Asocijacija NKSS poziva Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Upravni odbor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu  da:

  • obrazlože rezultate konkursa za izbor direktora te institucije koji je raspisan i sproveden 2019. godine
  • objave kandidature i biografije sva četiri kandidata i obrazlože zašto ni jedan kandidat nije izabran za ovu funkciju
  • obrazlože da li je konkurs poništen i ako jeste da obrazlože zašto
  • objave i učine dostupnom čitavu dokumentaciju konkursa kako bi javnost dobila uvid u razloge za poništavanje konkursa (ukoliko je konkurs zvanično poništen)
  • da, ukoliko ne postoje razlozi za poništavanje konkursa iz 2019. godine,  predlože za imenovanje najboljeg od četiri kandidata kako bi na tu funkciju bio izabran adekvatni kandidat i to ne autokratskom odlukom Vlade već transparentnom demokratskom procedurom. 

03.02.2020.

Beograd

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije