Saopštenje povodom netransparentnog usvajanja Strategije razvoja kulture 2020-2029

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije osuđuje ad hoc i netransparentno usvajanje Strategije za razvoj kulture 2020 – 2029. sa pripadajućim Akcionim planom.

Podsećamo da je prema Zakonu o kulturi iz 2009. usvajanje Strategije razvoja kulture predviđeno u roku od godinu dana, te da je nacrt Strategije koji je 2017. iznesen na javnu raspravu, nakon nepovoljnih komentara javnosti i, između ostalog, poziv NKSS na odbacivanje celog dokumenta, vraćena na doradu.

Krajem 2019. Vlada usvaja Strategiju u trenutku kada je javnosti nepoznat sadržaj dokumenta koji najcelovitije treba da usmerava celokupno polje kulture, te se dalje čeka na usvajanje od strane Skupštine.

Kako je na samom početku Strategije ponovo istaknuto da je Nacionalni savet za kulturu (NSK) takođe pratio proces izrade dokumenta, a javnosti je poznato da NSK od 2016. nema mandat, možemo zaključiti da je vođen netransparentan proces. Pored šturih navoda Ministarstva kulture i informisanja da je Sekretarijat za javne politike u saradnji sa „stranim konsultantima” učestvovao u doradi Strategije, javnosti nije poznato ko su svi učesnici ovog procesa, zatim da li su (i koje) primedbe sa javnih rasprava usvojene, kao ni koliko je proces rada trajao.
Ključni problem je isključivanje stručne javnosti i građana Srbije kojih se Strategija najdirektnije tiče, umesto omogućavanja participicije u procesu kako je predviđeno Zakonom.

Najoštrije osuđujemo ovakvu antipraksu, te tražimo da Ministarstvo kulture i informisanja objavi proces kojim je nastala Strategija i sve njegove učesnike.

Beograd,
18.2.2020.

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije