Održana 10. redovna Skupština Asocijacije NKSS

Održana je 10. redovna Skupština Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS), mreže civilnog društva u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, 26. i 27. septembra. Skupština je održana elektronskim putem.

U članstvo Asocijacije primljene su 3 nove organizacije, i jedan pojedinac. U glasanju je učestvovalo 32 članice, sa 9 delegiranih glasova i 23 prisutne članice.

Organizacije /inicijative /pojedinici koji su većinskim brojem glasova primljene u Asocijaciju NKSS:

  1. UG Perilo Zabrežje
  2. Pobunjene čitateljke
  3. Fakiri s juga
  4. Dušan Murić

Asocijacija sada broji 82 članice. Upravni odbor ostao je nepromenjen u sastavu: Maja Ćurčić, Sanja Radulović, Zoran Pantelić, Milica Pekić, Vladimir Đurić, Ksenija Đurović (zamenica predsednika), Aleksandar Popović (predsednik).