Saopštenje povodom prvog sastanka predstavnika Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i predstavnika novog kabineta Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije

Nakon niza zabrinjavajućih nasilnih ispada usmerenih na umetničke radove i pojedine umetnike i kulturne radnike, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Međunarodno udruženje likovnih kritičara sekcija Srbija uputile su dopis sa zahtevom za hitnu reakciju Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije protiv nasilja nad umetnicima i kulturnim radnicima u Republici Srbiji. 

Ministarstvo kulture je u novom sazivu učinilo inicijalni korak i obrisana su sramotna saopštenja koja su sa zvaničnog sajta ministarstva relativizovala nasilje i osuđivala umetnike umesto nasilnika, ali smatramo da je u ovakvoj situaciji neophodno da se Ministarstvo kulture i informisanja odlučno i javno suprotstavi ovakvim ispadima kako bi se zaustavilo širenje govora mržnje protiv umetnika i kulturnih radnika, ali i povratilo poverenje svih aktera u polju kulture u resorno Ministarstvo. Stoga smo pozvali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije da pored javne osude ovakvih ispada preduzme sve zakonske mere u cilju sprečavanja daljeg nasilja nad umetnicima i kulturnim radnicima u Srbiji.

Pored ovoga, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije uputila je i zahtev za sastanak sa novim kabinetom Ministarstva kako bi se razmotrile važne teme i brojni problemi u oblasti savremenog stvaralaštva, o kojima je dijalog sa Ministarstvom u prethodnom višegodišnjem periodu bio jednostrano prekinut. Za sastanak smo predložili sledeće teme:

 

  1. Predstavljanje Asocijacije NKSS, njenih ciljeva, rezultata i budućih planova
  2. Uspostavljanje mehanizma za kontinuirani dijalog i saradnju Asocijacije NKSS sa Ministarstvom kulture i informisanja
  3. Unapređenje konkursnih procedura za savremeno stvaralaštvo i mogućnosti razvoja novih finansijskih instrumenata podrške civilnom sektoru u kulturi
  4. Potencijali regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi i dosadašnji rezultati i planovi Asocijacije NKSS na tom polju
  5. Unapređenje saradnje organizacija civilnog društva i javnih institucija u polju kulture

 

U četvrtak 26. novembra, u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, održan je sastanak predstavnika Asocijacije sa pomoćnikom ministra za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije Radovanom Jokićem. Sastanak je protekao u kolegijalnoj atmosferi, a razgovaralo se o sledećim temama:

Unapređenje konkursne procedure za sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva, uključivanje relevantnih stručnjaka koje predlaže Asocijacija NKSS (ali i drugi akteri u kulturi) u rad komisija, finansijski, prostorni i infrastrukturni problemi sa kojima se suočava civilni sektor u kulturi, mogućnost veće podrške Ministarstva u obezbeđivanju dodatnih sredstava neopodnih za realizaciju projekata podržanih od strane Evropske komisije. Razgovaralo se i o regionalnoj i međunarodnoj saradniji, a razmatrana je i mogućnost da se uspostavi transparentni mehanizam koji bi omogućio priliku većem broju aktera u kulturi da se ravnopravno prezentuju na međunarodnoj sceni uz podršku Ministarstva. Takođe, razgovarali smo i o generalnoj potrebi za uvećanjem budžeta za kulturu, ali i o slučajevima nasilja i širenja govora mržnje prema umetnicima i kulturnim radnicima u okviru različitih medijskih platformi. 

Zaključeno je da će Asocijacija NKSS Ministarstvu kulture i informisanja dostaviti pravilnike o radu komisija za ocenjivanje projekata koji su plod višegodišnjeg rada u ovom polju i predstavljaju primer dobre prakse, čijom primenom bi se unapredio proces dodele i distribucije sredstava kroz  uvođenje bodovnog statusa prijavljenih projekata i formiranje bodovnih rang lista na osnovu kojih bi se vršila distribucija sredstava.

Pomoćnik ministra, gospodin Jokić, iskazao je interes da se konkursne procedure unaprede. Dogovoreno je i da Asocijacija dostavi Ministarstvu predloge stručnjaka iz različitih oblasti savremenog stvaralaštva za rad u konkursnim komisijama. 

Pomoćnika ministra informisali smo i o radu Regionalne platforme za kulturu Kooperativa, a dogovoreno je da detalje o ciljevima i dosadašnjim rezultatima rada platforme dostavimo Ministarstvu kulture i informisanja u narednim danima.

Pomoćnik ministra je iskazao interes da poseti Kulturni centar Magacin u Beogradu i da se detaljnije upozna sa radom, modelom upravljanja, korisnicima i programom ovog jedinstvenog centra nezavisne kulture u Beogradu i Srbiji. 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije očekuje da će Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije preduzeti konkretne mere u vezi sa predlozima iznetim na sastanku, te će nastaviti da informiše javnost o budućem dijalogu sa Ministarstvom. Nadamo se da će uspostavljeni dijalog uroditi i konkretnim merama, koje bi trebalo da doprinesu unapređenju stvaralačkog ambijenta i uslova rada umetnika, kulturnih radnika i civilnog sektora u kulturi, većoj transparentnosti rada resornog ministarstva, ali i većem uključivanju svih aktera u kulturi u proces donošenja odluka. 

 

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije