Saopštenje NKSS-a, AICA-e i Stanice povodom kašnjenja konkursnih procedura za 2022. godinu Ministarstva kulture i informisanja

Ministarstvo kulture i informisanja krši zakon i opstruira rad aktera savremene kulture

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA  – sekcija Srbije, Stanica Servis za savremeni ples, reprezentativno udruženje u kulturi, najoštrije osuđuju kršenje zakonskog okvira pri sprovođenju konkursa Ministarstva kulture i informisanja zbog drastičnog kašnjenja u objavljivanju rezultata Konkursa za (su)finansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva za 2022. godinu.

Kako tekst Konkursa navodi, a što je zakonska obaveza, rezultati se objavljuju ”najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava”, a to je, zavisno od konkretnih konkursa 25. mart – 11. april –  Ministarstvo je do danas, između 9 i 27 dana kasnije, objavilo rezultate za samo  jednu oblast od 15 koje postoje. Uprkos činjenici da je Asocijacija u saradnji sa drugim relevantnim akterima u kulturi više puta ukazivala na činjenicu da je termin raspisivanja konkursa veoma problematičan, te da onemogućava ili znatno otežava realizaciju projekata čiji je deo planiran u prvoj polovini godine (radi se o svim godišnjim programima, ali i brojnim programima u više faza, kao i svim festivalima koji se dešavaju u prvoj polovini godine), Ministarstvo kulture i inforimisanja uporno ignoriše ovaj gorući problem i dodatno ga pogoršava neažurnošću i ignorisanjem zakonskih okvira realizacije konkursa. 

Čak i da su rezultati objavljeni u obećanom roku, praksa je pokazala da do isplate odobrene sume nekada prođu meseci, čime se direktno onemogućava realizacija velikog broja programa, gubi kredibilitet kod međunarodnih partnera i drugih donatora i ugrožava opstanak niza organizacija koje deluju u polju savremene umetnosti.

U uslovima u kojima su  dinamike konkursne procedure ionako loše organizovane, mi, potpisnici i potpisnice ovog zahteva, ni danas, 20. aprila, i dalje ne znamo koje programe za 2022. godinu Ministarstvo podržava. Sredstva koja se na konkursu izdvajaju za programe savremenog stvaralaštva već su minimalna i jedva omogućavaju bilo kakvu produkciju kulturnih sadržaja, a neizvesnost kontinuiranog rada tokom godine, koju inicira odlaganje objavljivanja rezultata, još više destimuliše i najvrednije aktere. Ministarstvo kulture i informisanja bi, kao servis građana, moralo da štiti interese svih aktera u kulturi, a ne da neažurnim radom, koji finansiraju svi poreski obveznici, dovodi u pitanje opstanak velikog broja organizacija.

Zahtevamo stoga od Ministarstva kulture i informisanja da hitno objavi rezultate Konkursa.

 

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA  – sekcija Srbije

Stanica Servis za savremeni ples