Produžen rok za prijave na seminare za umetnice, preduzetnice i radnice u kulturi

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Srbije, poziva sve umetnice, kustoskinje, menadžerke u kulturi, preduzetnice koje rade u kulturnom sektoru i druge kulturne radnice iz sva tri sektora u oblasti kulture u Srbiji na besplatno usavršavanje i podizanje kapaciteta u okviru projekta ,,Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost”.

Rok za prijavu je produžen do 12. maja do 16h. Odgovore možete očekivati 13. maja
Učešće na seminaru je besplatno, broj učesnica je ograničen, te vas molimo da se prijavite što pre. Moguće je prijaviti se na više seminara.

Nakon završene prve faze projekta, istraživanja, koje je obuhvatalo rezultate ankete, intervjua i ekspertske fokus grupe, sa više stotina kulturnih radnica i preduzetnica iz različitih delova Srbije i različitih starosnih grupa, došli smo do rezultata o uslovima života i rada zaposlenih i angažovanih u kulturnom sektoru u Srbiji, kao i o oblicima rodne diskriminacije koji dalje generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu u našem društvu.

Rezultati su između ostalog pokazali da je preko 65% žena bilo izloženo diskriminaciji tokom školovanja, i ovaj trend se nastavlja tokom njihovog profesionalnog angažovanja (70%).
Svaka četvrta ispitanica je plaćena manje od muških kolega za isti posao, svaka treća je odložila roditeljstvo zbog profesionalnih obaveza i rada u kulturi, dok je svaka peta ispitanica morala da prekine porodiljsko bolovanje zbog profesionalnih obaveza. Na osnovu ovih rezultata, formirali smo edukativni program, kako bismo doprineli povećanom učešću žena i njihovoj pravednijoj zastupljenosti u kulturnom polju i posledično celom našem društvu.

Kroz četiri onlajn seminara, želimo da unapredimo umetničke i poslovne veštine žena, njihovo znanje, ali i vidljivost i mogućnosti za karijeru u kulturnom i kreativnom sektoru u Srbiji. Žene iz različitih kulturnih oblasti, muzike, vizuelne umetnosti, književnosti, ulične i izvođačkih umetnosti različitih starosnih grupa su dobrodošle da se prijave putem sledećeg linka.

Seminari će se održavati subotom i obuhvataće sledeće teme:

14. maj
Radna prava, samoorganizovanje i dobre prakse liderstva:
Kako prepoznati kršenje prava i koji su mogući scenariji? (celodnevni seminar)

21. i 28. maj
Selfcare kulturnih radnica: Kako se odupreti stresu, upravljati svojim vremenom i postaviti granice? (rad u manjim timovima u dva dana po 4h)

4. jun
Fundraising u kulturi i kako se odnositi prema novcu (celodnevni seminar)

11. jun
PR i marketing u umetnosti i kulturi, sa fokusom na digitalni marketing (celodnevni seminar)

Projekat ,,Rodna ravnopravnost rađa kulturnu raznolikost” ima za cilj stvaranje preduslova za pravičniji pristup koji bi ženama kao kreatorkama kulturnih izraza pružao jednake mogućnosti u kulturnom polju u Srbiji. Podržan od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO-a I Ministartsva kulture informisanja Republike Srbije, koji sprovodi sedam organizacija članica Asocijacije Nezavisne kulturna scena Srbije (Kolektiv mladih žena Femix, Pobunjene čitateljke, Millennium, Studio 6, Kulturanova, Elektrika i Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope). Ovaj projekat izabran je na konkursu Uneska 2020. godine među 1.027 projekata iz celog sveta, i to kao jedan od šest najboljih i jedini pritom iz Srbije.